Post entry

Dignitana släpper mål för 2016 och 2017

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Dignitanas mål för 2016 och 2017 innebär att vi kan komma att se intäkter på flera hundra miljoner framöver.

Informationsmemorandumet som släpptes igår rätade ut en del frågetecken vi aktieägare har väntat på. Jag har satt in de siffror vi nu känner till i Dignitanas uttalade mål för 2016 och 2017 för att räkna på vilka intäkter vi kan få se enligt mina tidigare antaganden.

Saxat från memorandumet

”Hyran uppgår typiskt till mellan 600 – 1 000 dollar per månad och pay-per-treatment uppgår till mellan 175 – 350 dollar per behandling. I USA har Dignitana som mål att få minst 100 kontrakt på DigniCap-system 2016 och 250 system 2017. Målet är att skalpkylningsbehandling ska gå att få helt eller delvis

ersatt av försäkringssystemet under 2017”.

http://www.dignitana.se/wp-content/uploads/2016/05/20160526-Dignitana-Investment-Memorandum.pdf

Föruttsättningar/antaganden

1 USD = 8,3 sek

Varje system behandlar två patienter per dag (max kapacitet är fyra patienter per dag, mitt antagande bygger på resonemanget i mitt förra inlägg http://www.redeye.se/aktiebloggen/dignitana/tillvaxten-kan-komma-att-explodera-under-2016 )

Hyresintäkt per system 800usd (i mitten av spannet 600-1000 usd)

Intäkt per behandling 262,5 usd (i mitten av spannet från memorandumet)

Intäkter

Med Dignitanas mål på 100 system 2016 (kontrakt står det i memorandumet men jag räknar på system då ett kontrakt kan gälla flera system och vi isf inte har någon siffra att räkna på. Nu hamnar vi iaf inte för högt i våra antaganden)

100 (system) x 2 (patienter/dag) x 21 (dagar/månad) x 262,5 (usd/behandling) x 8,3 (dollarkursen) = 9 150 750 sek/månad (från ppt delen).

100 (system) x 800 (usd) x 8,3 (dollarkursen) = 664 000 sek/månad i hyresintäkter

9 814 750 sek/ månad i intäkter på 100 system eller på helår räknat ca 118miljoner sek.

Om målet med 250st system för 2017 nås så kan vi multiplicera siffrorna ovan med 2,5.

Ca 24,5miljoner sek/månad eller på helår räknat ca 294 miljoner sek/år

Sammanfattning intäkter och utgifter.

Rörelsens kostnader under Q1 uppgick till ca 7 miljoner sek vilket ger utgifter på ca 28 miljoner per helår. Även om vi räknar med att utgifterna kan öka till 40 miljoner per helår så kan vi komma att se stora vinster framöver. I räkneexemplet ovan skulle det innebära en vinst på 250 miljoner räknat på helår med de system Dignitana har som mål att sätta ut under 2017 (vinsten gäller alltså inte 2017).

Sammanfattning

Som jag förklarade i mitt förra inlägg har jag valt att bara koncentrera mig på USA marknaden då den är den potentiellt mest lönsamma och för att det råder för mycket osäkerhet runt Asien och Sysmex för tillfället. Nu tar Dignitana in de pengar som behövs för att klara av att nå sina mål så för mig är den sista pusselbiten på plats. Jag resonerade i mitt förra inlägg om hur en NE skulle vara fördelaktigt i och med att Dignitana än så länge är ensam om ett FDA-godkännande när det gäller kylmössor mot håravfall. NE blev något större än vad jag förväntade mig men samtidigt är Dignitanas mål nästan dubbelt så höga mot vad jag förväntade mig. Den enda osäkerheten som i dagsläget råder är hur stor beläggning det är i snitt på alla utsatta system. Vi vet att The Angeles Clinic är fullbokad men vi har inte hört någonting om resten. Dignitana har även som mål att under 2017 få behandlingen att täckas av sjukförsäkring, sker detta blir det troligtvis ännu mer tryck på behandlingen. Dignitana avser även att bredda godkännandet och om så sker växer marknaden ytterligare. Dignitanas VD Jan skriver följande

”Min uppskattning är att den amerikanska marknaden är värd ca 400 miljoner USD årligen där den största delen består av behandling av bröstcancerpatienter. Den tillgängliga marknaden för DigniCap utgörs av cirka 145 000 patienter per år som i genomsnitt behandlas 6 gånger för sin bröstcancer, vilket ger ca 870 000 behandlingar per år. Marknaden för andra cancerformer där vår metod kan användas, uppskattas i nuläget till ca 300 000 behandlingar per år.”

De intäkter på 294 miljoner sek jag räknar med efter 2017 är alltså bara knappt 9% av den totala marknaden. Vi är bara i början på äventyret som jag så småningom tror kommer att sluta i uppköp. Jag hoppas bara att det inte går för fort utan att Dignitana hinner visa på fina siffror som ger bolaget en korrekt värdering.

Texten ovan ger min syn på Dignicap och varför jag valt att investera Dignitana. Gör din egen research och ta ett eget beslut då alla ansvarar för sina egna investeringar. Siffrorna och uträkningarna är antaganden från min sida och inga absoluta sanningar. Jag äger aktier i bolaget och kommer att köpa fler aktier i den kommande emissionen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?