Post entry

Divio technologies en framtids uppköpskandidat för minst en miljard kronor?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Innan börsnoteringen har flera investerare visat intresse för Divio technologies bl.a Industrifonden och Newion en holländskfond  dessa fonder skulle driva upp börsvärdet inför en eventuell exit om ett par år.

1■ Vad gör Divio?

Divio har utvecklat en programvara(Divio cloud/Aldryn) som kraftigt underlättar hanteringen av den flora av olika molntjänster som företag har.

I korthet kan man säga att att Divios tjänst väsentligt förenklar och minskar kostnaderna för att hantera molninfrastrukturer, något som ständigt orsakar huvudverk för IT-chefer.

Produkten kan liknas vid en autopilot för molntjänster. Förutom att den sköter hanteringen av molntjänster så sänker den företagets kostnader för att förvalta och hålla koll på molntjänsterna. Dessutom går det snabbare och enklare att utveckla nya molntjänster eftersom Divio har automatiserat stora delar av det som annars kräver manuell handpåläggning.

2■ Cloud computing (Cloud/moln automatisering, multicloud...) tar stor plats i en ny era av ett digitaliserat samhälle:

Här är några artiklar som visar det stora behovet av Divios unika molnlösningar (automatisering,multicloud..) för företag och myndigheter:

 Enligt undersökningen som gjorts av analysföretaget IDC på uppdrag av konsultbolaget Tietoevry av 200 it-beslutsfattare:

https://www.tietoevry.com/en/campaigns/2020/idc-nordic-cloud-survey/

▪︎ 1/3 använder en privat eller en publik molnplattform.

▪︎ Majoriteten uppger använda mer än en molnplattform.

▪︎ 42% tycker att regelefterlevnad och säkerhet anses vara de största utmaningarna.

▪︎50% uppger att befintliga molnprojekt omvärderats eller omformats, men inte stoppats, på grund av Covid-19.

▪︎De största utmaningarna en cio står inför är att kunna leverera en integrerad multimoln-miljö som möjliggör att sömlöst kunna flytta kapacitet från en plattform till en annan. (Divios mulicloud)

▪︎ Nästan var fjärde respondent uppger att de kommer att automatisera sin hantering av molnlösningar.

Automatisering av molnet kommer öka kraftigt enligt artikeln:

"Det är en siffra som i själva verket sannolikt kommer att bli ännu högre eftersom entredjedel av organisationerna lämnar hanteringen till tredjepartsleverantörer"

https://cio.idg.se/2.1782/1.742110/utmaning-cio-molnet

Bra molnbaserade lösningar är också viktig för den offentliga sektorn. En artikeln publicerad på Computer Sweden, den 11e november 2020, lyfter den ineffektiva hanteringen av molnet som har kostat den offentliga sektorn 4,6 miljarder. Enbart 12 % av serverhallarna nyttjas något som kostar 1,2 miljarder kronor per halvår:

"IT & Telekomföretagen har i samarbete med Radar kommit fram till att offentlig sektor slösat 4,6 miljarder kronor i missad effektivisering under tiden som regeringen funderat på regelverket kring molntjänster"

Artikeln poängterar vikten att välja rätt molnstrategi:

"”om inget görs” kommer vi att ha investerat i onödig hårdvara, tid och slösat resurser. Samtidigt kommer vi ”om inget görs” riskera att vid en flytt till molnet låsa oss till enskilda leverantörer. Detta i sig riskerar både principen om offentlig upphandling, neutralitet och frihet i framtiden. Det riktiga slöseriet eller den riktiga avkastningen ligger fortfarande i framtiden."

"För en lyckad flytt krävs förberedelse och ofta omstrukturering av it-arkitektur. Först när en plattforms- och leverantörs-oberoende lösning finns på plats kan man på riktigt skörda fördelarna av molntjänster"

Betydelsen av en flexibel, billig och effektiv lösning utan vendor lock-in är avgörande:

"Sedan vill vi belysa det viktigaste av allt när det kommer till offentlig sektors it-framtid. All utveckling framåt bör ske med hjälp av programvara byggd på öppen källkod. Det är enda sättet att garantera oss skattebetalare prispress på upphandling, möjligheten att snabbt växla mellan leverantörer, att fritt välja en egen mix av molntjänster. Då har vi inte börjat prata de miljarder i licenskostnader som varje år betalas med skattemedel."

▪︎Divio technologies cloud tjänst är byggd på en öppen källkod och löser alla dessa problem nämnda i artiklarna ovan. (https://www.divio.com/services/)

3■ Likt sina konkurrenter Divio så är en tydlig uppköpskandidat:

▪︎Innan börsnoteringen har flera investerare visat intresse för Divio technologies bl.a Industrifonden och Newion en holländskfond dessa fonder skulle driva upp börsvärdet inför en eventuell exit om ett par år. Affärsupplägget gynnade inte grundaren/störstagaren Christian Bertschy i ett långsiktigt perspektiv.

▪︎ Flera bolag som ligger delvis i samma segment som Divio har blivit uppköpta:

 •VMware har köpt Cloudhealth technologies för deras multicloud management . VMware har betalat 500 miljoner dollar.

https://www.reuters.com/article/us-vmware-cloud/vmware-to-acquire-startup-cloudhealth-in-push-to-grow-cloud-offerings-idUSKCN1LC1T7

• Salesforce har köpt Heroku för över 212 miljoner dollar.

https://www.marketwatch.com/amp/story/salesforce-to-pay-212-mln-plus-stock-for-heroku-2010-12-08

• Google har köpt Looker för 2,6 miljarder dollar.

https://techcrunch.com/2019/06/06/google-to-acquire-analytics-startup-looker-for-2-6-billion/

4■ Händelser i Divio Technologies under hösten:

▪︎Divios kundbas har ökat med mer än 103 nya kunder sedan Januari 2020. Kundbasen har ökat med 53 nya kunder under hösten.

▪︎Under hösten har Divio ökat med 173 nya projekt.

▪︎Befintliga stora och medelstora bolag (18) är en riktigt guldgruva för Divio genom en ökad användning av plattformen ökar per automatik prenumerationsintäkter. Enbart Fidelity har en potential av att omsätta 12 miljoner kronor/år med sina 4 dotterbolag.

▪︎Idag har Divio över 453 kunder från 350 vid noteringen december 2019.

▪︎Divio technologies blev rankad 1a av 363 First Norths bolag i GetJennys kundupplevelserapport

▪︎Nästan obefintligt kundtapp (0,2%)

▪︎Bruttomarginal 83%

▪︎Divio kan öka antal kunder utan att påverka kostnadssidan.

▪︎Divio säljer en månatligprenumeration för sina tjänster men ger också konsulttjänster för bolag som vill skräddarsy deras projekt detta ger en extra inkomstkälla för Divio som ökar omsättningen

▪︎En entreprisekund genererar mellan 35 000$/40 000$ per månad, en medelstorkund kan generera minst 2 500$/månad och en småkund generar minst 250$/månad.

▪︎Grundaren Christian Bertschy äger 7 miljoner akier därav 750k A aktier som motsvarar 16,55% av rösterna

▪︎Divio har minskat kostnaderna med 50%

▪︎Välfylld kassa och ingen emission i siktet refererar till Jon Levins uttalande i denna livesändning (29"04): https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_gWvEQwh90c

▪︎Divios marknader Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) och Cloud Management and Security Services (CMP/CMS) är värda tillsammans 53,5 miljarder dollar idag och förväntas öka till 64 miljarder dollar år 2021 enligt gartners analysenbgjord november 2019 alltså innan Covid-19 krisen denna siffror har säkerligen justerats upp idag.

▪︎Covid-19 är en katalysator för digitaliseringen och cloud computing har blivit ett måste för alla företag för att effektivisera deras verksamhet och minska kostnaderna. Effektivisering och kontroll över sina kostnader med hjälp av AI är av storvikt i vårt nya samhälle i en global nivå. https://www.pwc.com/us/en/industries/tmt/library/covid19-cloud-infrastructure.html

▪︎Intressant ny ägarstruktur. Länk:

https://www.divio.com/files/investors/documents/major_shareholders-per_20-09-30.pdf

5■Värdering:

• Enligt mig har Divio ett extremt lågt börsvärde (100 miljoner kronor) och bör värderas till minst 200 miljoner kronor. Spectrumone som är ett PaaS bolag värderas idag till över 600 miljoner kronor alltså 6 gånger Divios värdering.

Analystgroup har:

bear case på 1,5 kronor ,

bas case på 3 kronor,

bull case på 4,5 kronor.

7■ Ägarstrukturen:

8Referenskunder:

■ Flera refenskunder av Divio från olika branscher:(listan från december 2019 idag har Divio över 453 kunder + en ny referenskund UBS). Dessa kunder har nåts utan direkt marknadsföring Divio var fortfarande i en utvecklingsfas då. Divio kan också växa kraftigt med nuvarande kundbas.

⚠️ Divios säljorganisation var igång till 100% under mars 2020. (Sälj cykeln är mellan 3 till 12 månader för entreprise kunder.)

▪︎Utbildning och vetenskap:

 • Harvard University 

 • Allen Institute 

 • IDEXX

 • LWL

 • Hamilton 

▪︎Finans:

 • Fidelity international 

 • Zürcher Kantonalbank 

 • Diethelm Keller Group

 • Walker Dunlop 

 • UBS

▪︎Tech:

 • Prezi

 • Verisace

 • FARM

▪︎Marketing och media:

 • Financial Times

 • What. 

 • APG|SGA

 • MOVIO 

 • Scholz&Volkmer

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?