Post entry

EasyFill - På väg att erövra världen?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

1\. Sydafrika-ordern 2. Tyskland, Edeka och Rewe 3. USA, Marco Company 4. Storbritannien, (Subway/Pepsico?) 5. Cold Front 6. Swingout Ambient 7. Övriga marknadstester 8. Patent

1. Sydafrika-ordern

Den 28 april fick allmänheten ett PM (https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=78137) i form av ett marknadstest från en affärskedja i Sydafrika. Namnet på kedjan är fortfarande hemlig.

Testet som de har utfört under våren i sina butiker mynnade ut i följande;

"Testet är uppbyggt på de data som butikskedjan samlat in och delat med sig av till Bolaget. Resultaten är häpnadsväckande och visar att de resultat som Bolaget tidigare talat om nu kan backas upp med verkliga siffror. EasyFill har avtalat med butikskedjan om att inte tala om vilket land det gäller och vilken butikskedjan är.

Testet genomfördes i två butiker i kyldiskar och RotoShelf 1250/2 var den testade produkten. På de roterbara hyllorna stod diverse mejerivaror, så som mjölk och yoghurt.

Följande resultat uppnåddes:

* Påfyllningstiden minskades med 50%

* Svinn pga. utgående datum minskade med hela 40%

* I regionen ökade svinn pga. utgående datum med 18% i samma period

* Försäljningen ökade med mer än 7%

* Butikskedjan meddelar att återbetalningstiden är kortare än ett år"

Alltså är resultaten häpnadsväckande då de spar personalen 50% av tiden och svinn minskade med 40%."

Efter resultatet beställde denna butikskedja med 400 butiker Rotoshelf till alla sina mejerikylskåp (alltså enbart mejeriprodukter, all annan kylvara exkluderat) för 50 msek/år under 5 års tid. Denna order kan bli väldigt mycket högre om de senare beslutar sig för att införa Rotoshelf på samtliga kylvaror eller om de även vill lägga till Swingout Ambient (Läs om Swingout Ambient längre ner). Eller vad sker om fler affärskedjor vill minska påfyllningstiden med 50% eller varför inte svinnet med 40%??

2. Tyskland

I maj förra året startades ett dotterbolag i Tyskland och en ny internationell säljare anställdes, Oliwer Eischeid. Oliwer är ca 40 år gammal och kommer från Remis (http://www.remis.de) där han jobbat under hela sitt yrkesliv. (https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=73935).

Samma dag, 14 september 2015, som statliga Inlandsinnovation köper in sig i EasyFill får Oliwer den första test-ordern i Köln. I PM:t kan vi utläsa

"På bolagets adress i Köln har en mindre utställning byggts upp så att kunder (butikskedjor och butiksägare) på plats kan se bolagets produkter i verkligheten. Onsdag förra veckan var en butiksägare med tre butiker i Köln på besök på kontoret och Oliver hade ett eget möte med honom. Mötet utmynnade i att en kylmöbel med dörrar skall förses med 10st RotoShelf 1250/2 samt att två st SwingOut Ambient sektioner skall placeras i änden på två stycken hyllskepp. Antalet är litet men butiksägaren i fråga äger franchise-butiker till en av Tysklands absolut största butikskedjor för mat och vid bra respons ökar möjligheterna till stora leveranser i framtiden"

Det är alltså denna order som lade grunden för det nästkommande pm:t

(https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=77062).

Det är alltså nu det blir intressant, butikskedjan Edeka med ca 5000 butiker lägger en order till 12 butiker i Hamburg-området.

Ur pm:t kan vi utläsa

"För EasyFill är ordern strategiskt viktig av flera skäl

* Det är den första installationen av RotoShelf i Tyskland i en helt nyrenoverad butik som kommer att användas som referensbutik inom Edeka kedjan i Hamburg där kedjan även har sitt huvudkontor.

* Butiksägaren där installationen skedde äger tolv butiker i och runt Hamburg och har gott renommé i kedjan och det han gör uppmärksammas i hela Edeka gruppen.

* Ägaren beställde direkt efter installationen var klar RotoShelf för fem ytterligare butiker för inmontering under våren 2016.

VD-kommentar

EasyFill GmbH kommer under våren 2016 installera RotoShelf och SwingOut Ambient i flera butiker runt om i Tyskland. Installationerna kommer ske både i Rewe- och Edeka butiker, två av de ledande butikskedjorna i Tyskland

För EasyFill är denna första order strategiskt viktig eftersom satsningen i Tyskland nu bär frukt och vi får en viktig referensbutik.

Vi har nu ett etablerat företag i Tyskland och vi har ett flertal installationer på gång. Vi har anställt ytterligare en säljare i Tyskland som börjar den 1 april vilket ökar våra möjligheter ytterligare säger Oliver Eischeid VD i EasyFill GMbH"

Om vi jämför med ordern i Sydafrika som hade 400 butiker och med Edeka som har 5000 butiker så förstår ni att vi här pratar om gigantiska värden.

Även Rewe med sina 3000 butiker är också intresserade.

Taget ur senaste Q1 rapporten:

"RotoShelf 1250/2 testas i kyldiskar sedan slutet av Q1 och fortgår en bit in i Q2.

SwingOut Ambient för en stor variation av varor bland annat färskt bröd, glaskonserver etc. är installerade och utvärderas fortlöpande i flera butiker i Tyskland, installationerna är gjord hos de två stora butikskedjorna på marknaden Edeka med ca 5000 butiker och Rewe med ca 3000 butiker, utfallet på testerna är överväldigande och en stor butiksägare med 12 butiker Edeka kedjan med omsättningar på flera miljarder har kontaktat bolaget och lämnat beställning till samtliga sina tolv butiker".

Här tror jag att vi kommer få många fler roliga och intressanta PM ifrån under året. För vem skulle inte vilja minska påfyllningstiden med 50% och minska svinnet med 40%?

3. USA, Marco Company

Det som gjorde att EasyFill fick raketbränsle under våren var startskottet i USA i form av pm:t där EasyFill startar företag i Delaware USA tillsammans med Marco Company, vilka levererar kyl och torrvaror till de 25 största retailaffärerna i landet, Wal-Mart inkluderat. Vi vet sedan tidigare att VD Håkan har träffat Wal-Mart på ett av hand besök i USA. Pm:t i sin helhet finns här: https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=78633.

Från pm:t

"Easyfill kommer att starta två företag i USA, EasyFill Holding LLC i Delaware, och EasyFill America LLC i Fort Worth. Holdingbolaget kommer att ägas till 100% av EasyFill AB därefter kommer EasyFill Holding LLC och Marco Company, Fort Worth, Texas, att äga 50% vardera av EasyFill America LLC.

EasyFill har under de senaste två åren varit i kontakt med tre olika företag i USA som alla önskat skriva ensamrättsavtal med EasyFill för den nordamerikanska marknaden. Ett av företagen valdes bort i ett tidigt skede, för- och nackdelar med de återstående två analyserades. Efter denna analys återstod Marco Company i Fort Worth, Texas, som den ideala samarbetspartnern eftersom bolaget har ett brett kontaktnät inom livsmedelsbranschen i hela USA och övriga Nordamerika."

Det intressanta med Marco Company är att de levererar till hela USA men de har även en fabrik i Brasilien som gör att även det brasilianska marknaden öppnar sig likväl som den Asiatiska där de även har två fabriker.

Marco Company kommer att ta de största kostnaderna mot att de delar 50/50.

"Under mer än 30 år har Marco Company försett den nordamerikanska livsmedelsindustrin med innovativa och kostnadseffektiva merchandising-produkter. Företaget är familjeägt och har idag mer än 1 000 anställda i Nordamerika och ca 750 st i Asien. Företaget har sex fabriker i USA, ett i Brasilien samt två i Asien. Marco har idag avtal med de 25 största livsmedelsbutikskedjor i USA, där de två största kunderna är Kroger och Walmart.

Marco Company kommer att tillverka samtliga produkter i sina egna fabriker och via sin egen försäljningsorganisation marknadsföra, sälja och installera EasyFills samtliga patenterade produkter på den nordamerikanska marknaden. Marco Company har i sitt företag i princip allt som behövs för att producera, marknadsföra och sälja EasyFills produkter, och det man inte har kommer man investera i.

För EasyFill koncernen betyder avtalet med Marco Company ett enormt stort steg mot det globala företag styrelsen och ledningen i bolaget har siktat mot."

Vad detta kommer att leda till kan vi bara spåna i men att EasyFill nu tar ett steg in på den internationella marknaden på allvar kan vi alla hålla med om. Kul med fötter även inne på den brasilianska och asiatiska marknaden. Jag tror att deras omsättningen kommer öka lavinartat fram över, känns lite som Fingerprint detta.

Vem skulle inte vilja minska påfyllningstiden med 50% och minska svinnet med 40%?

4. Storbritannien, Subway

Under våren 2016 kom ytterligare ett gediget pm från Storbritannien som innehöll "EasyFill AB (publ) har erhållit en strategisk order på RotoShelf för läskedryckskylskåp till ett värde på ca 300 000 Euro. Inmontering i kylskåpen kommer att ske på en av kylskåptillverkarens fabriker i Europa varefter de skall utplaceras runt om i England hos kunder till världens näst största tillverkare av läskedryck.

Leverans ska ske under mars och april 2016"

Summan i ordern är liten men innebörden är desto större, utrullningen har precis avslutats och testas just nu. Det jag tror att detta rör sig om är Pepsico och Subway.

Faller även detta väl ut så ligger marknaden för Subway helt öppen, EasyFill har sedan tidigare gjort affärer med Pepsico.

Kravet från slutkunden, i detta fall tror jag att det är Subway, var att alla kylskåp man beställde för utplacering i snabbmatskedjans butiker skulle ha RotoShelf som standard.

Pm:t i sin helhet: https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=76883

Vem skulle inte vilja minska påfyllningstiden med 50% och minska svinnet med 40%?

5. Cold Front

En ny produkt togs fram och var klar förra året. Den visades upp i samband med mässan i Sydafrika. Den mässan som också gjorde att vi nyss fick 250 miljoners ordern.

Det finns inte mycket information om Cold Front men jag har hittat lite länkar.

http://www.easyfill.se/day-number-two-at-the-fair-in-johannesburg/coldfront-2/

http://www.easyfill.se/day-number-two-at-the-fair-in-johannesburg/coldfront-5/

Och information från senaste kvartalsrapporten

"Utveckling av produkterna fortgår löpande och under Q2 kommer de

första enheterna av Bolagets nya produkt, ColdFront, att levereras

ut. Som tidigare informerats är ColdFront en ersättningsprodukt till

dagens omoderna och onödigt komplicerade kyldiskar. ColdFront med

dörrar i kombination med hyllsystemet SwingOut gör varuhanteringen

betydligt effektivare och med minskning av svinn och ökad försäljning

är ColdFront på allvar en resurssnål butikslösning"

"På bolagets hemsida kommer, inom kort, mer information om produkten ColdFront att visas upp. Huvudkomponenten i ColdFront, som i sin helhet tillverkas hos underleverantörer, är EasyFills patenterade SwingOut. Produkten har visats som koncept för marknaden och intresset är stort från, framförallt, våra samarbetspartners i Norge, eventuell bolagspartner i USA samt den Tyska marknaden."

Än så länge visas inte mycket men det ska bli intressant att följa.

6. Swingout Ambient

På sidan av EasyFills storsäljare Rotoshelf för kylsystem finns en ännu mer täckande produkt med ännu större potential. Produkten är Swingout Ambient och är hyllsystem för resten av butikernas varor, s.k torrvaror. Swingout fungerar på samma sätt som Rotoshelf, alltså att man snurrar runt den och fyller på varor bakifrån.

"EasyFill GmbH – Tyskland

* I skrivande stund har endast en installation skett i Tyskland sedan starten av dotterbolaget i Tyskland men ett flertal beställningar finns från flera olika stora butikskedjor och leverans kommer att ske första halvåret 2016. Beställningar finns på:

SwingOut Ambient, testleverans kommer att ske under mars 2016 till två stycken butiker ingående i en stor butikskedja. Båda dessa butiker skall total byggas om hösten 2016 och om testet faller väl ut kommer SwingOut bli standard i butikerna. Butikskedjan med ca 4000 butiker är även engagerade från centralt håll och bevakar utfallet från"

Nu kan ju själva förstå dess potential.

Bifogar en film på hur det kan se ut i butiker: https://m.youtube.com/watch?v=pjpDmTk_9Wo

7. Övriga marknadstester

Vilka övriga marknadstester har EasyFill?

Ett av intresse kan vara Carrefour, Frankrike, där testerna inte har börjat ännu pga intern kommunikation och omorganisationer. Utdrag från rapporten:

" • Under början av 2015 meddelade bolaget via PM att en av världens största butikskedjor med huvudkontor i Frankrike var intresserade av att genomföra ett pilotprojekt med SwingOut Ambient (EasyFills unika lösning för Först in – Först ut för torra, ej kylda, varor). Trots flertalet möten har den planerade installationen inte genomförts under 2015. Anledningen är inte ointresse utan omorganisationer och intern kommunikation hos den mycket stora aktören. När de bedömer att de är redo står EasyFill rustade att genomföra testet med kort varsel."

EasyFill har under 2015 anpassat RotoShelf till två kylskåp i en helt ny serie till en av världens största tillverkare av kommersiella kylskåp

En av dessa kylskåp visades upp vid mässan Brau Beviale i Nürnberg i november och fick ett mycket gott mottagande och EasyFill har därefter fått initiala order på RotoShelf från tillverkaren.

Australien och Nya Zeeland • Till en av de ledande tillverkarna av kommersiella kylskåp i denna region skickades under våren ett antal hyllor för genomförande av marknadstest med en större kund. Testet initierades under höst/vintern 2015. Preliminär första feedback talar om en nöjd kund.

Diskussioner har påbörjats med återförsäljare i Spanien och Storbritannien.

8. Patent

De långfristiga skulderna i bolaget exklusive fakturakrediter är i dag ca 7 miljoner vilket är lite. Man skall betänka att EasyFill äger produktionsverktyg för ett tillverkningsvärde av ca 12

miljoner, har för närvarade färdiga patent i 16 länder för RotoShelf

Mono, 26 länder för RotoShelf Multi samt i 27 länder för SwingOut

Ambient.

Nya länder tillkommer hela tiden allt eftersom de patent

pending-ansökningarna som finns inlämnade konverteras till färdiga

patent. Bolagets har färdiga patent och patent pending i följande

regioner: Europa, USA, Ryssland, Turkiet, Brasilien och ett flertal

andra länder. Bolagets patent gäller till mellan åren 2027-2030 i

många länder. Utöver detta har bolaget producerat många hundra

kompletta RotoShelf hyllsystem och skickat ut gratis för tester runt

om i världen.

Alla investeringar sker på egen risk men fast än EasyFill har gått upp rejält på kort tid så är detta en blygsam värdering om man ser det på sikt och vad som komma skall. Hur mycket tror ni EasyFills patent kommer vara värda eller generera i pengar under de kommande 15-20 åren?? De har produkter som alla förstår, lätta att räkna på, häpnadsväckande resultat och roi på mindre än ett år.

Jag jämför detta lite som innan Fingerprint slog igenom internationellt.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?