Post entry

Easyfill- Intelligenta och klimatsmarta hyllsystem

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Småbolaget Easyfill skalar upp.

Omsättning/vinst 2011-2020

Bolaget i stort sett indelat i 3 affärsgrenar, Easyfill (hyllsystem), Ebeco och Enjoy sales.

Ebeco (Oms 2019 40,2Mkr): nyligen förvärvade Easyfill denna trailertillverkare i Slovakien för att kunna fördela tillverkningen till mindre kostsamma delar av Europa samt utveckling av design och produkter för hyllsystemen. Ebeco tillverkar sedan tidigare släpvagnar var lönsamma från den stunden Easyfill förvärvade bolaget.

Enjoy sales (oms 2019: 42,9Mkr) Säljer kylskåpen tillhörande den patenterade ”inredningen” som Easyfill producerar. 

Easyfill (Oms 2019: 25 Mkr) Här hittar vi hjärtat till Easyfills existens. Patenterad och intelligent kylskåpsinredning som generar ROI till Butiksägarna på 6-9 månader. Investeringen är kort och gott lönsam för köparna då den minskar matsvinn och personaltid vid påfyllning.

Hyllsystemen är många och finns i olika varianter. Den tidigare storsäljaren Rotoshelf(läskhylla)är troligen det mest förekomna systemet och ses i nästintill varje butik i norden. Den senaste mest lönsamma varianten är Turnloader som har en extrem efterfrågan hos butiker pga av dess smarta lösning. Den 3/7 installerades en provvariant på denna hos Wallmart i Mexico. Mexico har 3000 Wallmartbutiker och förhoppningsvis ser vi en stor order inom kort.

Enjoysales är lönsam idag och Ebeco lika så. Det som hittills har dragit ner kostnaderna för koncernen är främst utvecklingskostnader för den smarta inredningen. Håkan Sjölander nämnde under informationsmötet 24/7 att bolaget tidigare har lagt all fokus och R&D kostnader på utveckling till produkterna. I denna stund är produkterna således färdiga och redo för att möta marknaden, med andra ord så har de en klar portfolio av produkter som ska leta sig ut i världens Matvarubutiker. Utöver detta är produktionen på väg att flyttas till Kina för att reducera kostnaderna vilket bör dämpa kostnadsidan totalt.

Kort och gott. Wallmarts potentiella stororder, slut på utvecklingsfas (slut på dyra R&D kostnader) och en flytt av produktionen till Kina ger en ljus framtid för bolaget. Vi har sett en Aktiekurs på 17 kronor förut och tror bolaget behöver bevisa en del fram till dess. Med en P/S på 0,9 på ett bolag kan anses vara billigt i förhållande till vilka framtida kunder de kan nå. Ledningen har ett optionsprogram som ligger på Kursen 4,0kr. Kanske är de en rimligare värdering?

 Tack för att jag har fått dela med mig av detta tips!

Jag äger själv aktier i bolaget och att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?