Post entry

Effnetplattformen ömsar skinn för fjärde gången

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Effnetplattformen (EP) är bolaget som 'skapat' Sagax, Stendörren och SBB. Nu görs ett fjärde omvänt förvärv av Tessin i samma 'skapar-anda, samtidigt som teknikdelen Effnet står inför licens-tillväxt i kompressionteknologin ROHC samt den nyutvecklade 5G plattformen. Intresset att investera i Tessin ökar.

Vi väntar på ett genombrott inom 5G där det rör sig alltmer för varje dag som går. Genom ROHC plattformen har Effnet ett välutvecklat nätverk med kunder som även kan applicera 5G plattformen. Effnet deltar bland annat i ett stort projekt i UK för att etablera standarden för Open RAN access. Det är sannolikt att Effnet erhåller sin första order inom ramen för detta samarbete.

Det spekuleras i om det kan bli NEC som blir första partner ut!

Lite kort om dealen med Tessin. Likt tidigare omvända förvärv genomförda av EP kommer Tessins aktieägare bli huvudägare i EP och byta namn till Tessin. EPs ägare behåller fortsatt direkt 8,5% av nya Tessin. Samtidigt får EPs nuvarande ägare en utdelning av aktier i dotterbolaget EP Holding (EPH) som också noteras. EPH tecknar också en ritad emission på 2% i nya Tessin.

EPs ägare (före utdelning av EPH) kommer då innehålla följande:

8,5% direkt+2% indirekt i Tessin AB

Några mindre poster i GogoLeadTech och Coegin Pharma

Teknikdelen Effnet AB

Värdet på Tessin är beroende på den riktade emission man avser göra under våren till insitutioner men kommer sannolikt landa kring 400 msek plus.

Innan Tessin affären var börsvärdet 9milj * 7.50 = 68msek -kassa 15 = 53 i Enterprise Value för teknikdelen& plattformen, säg 43 resp 10 msek

Börsvärde 6 april 21 = 105msek (9 milj * 11,70 kr)

7 april - Avslöjande att bl a Ilja Bataljn och Sinch grundare investerar i Tessin -börsvärdet ökar till 9*18kr = 162 msek -dvs 57 msek i ökning relaterat till Tessin

Komponenter är följande:

10.5% av Tessin @ 400 msek =        42 msek

Ökning ovan 57 msek

Kassa efter riktade emissionen          0 msek

Rest EV

-plattfomen - säg                                10msek

-teknikdelen                                         53 msek        

Idag betalas teknikdelen med ett P/S tal på 7x. Om vi antar att licensaffärer görs framöver (under våren/sommaren) som från 2022 genererar 7,5 msek ytterligare i löpande intäkter samt en multipelexpansion pga av förutsedda tillväxten till 8-10x så skulle teknikdelen ha ett värde på 120-150 msek.

En bedömning av börsvärdet på EP (innan utdelning av EPH) skulle då vara ca 229-279 msek, dvs 25-31 kr/aktie (idag 18,50 kr). Detta förutsätter att givetvis att de ovannämnda affärerna aviseras under våren/sommaren och att marknaden tror på fortsatt tillväxt för teknikdelen.

Pekar på den potential som finns framöver för Effnetplattformens ägare.

Se även https://www.redeye.se/arena/posts/effnetplattformen-tar-tessin-till-boersen-ser-vi-ett-nytt-sagax-sbb-stendoerren

Boka in Bolagsstämman senare i vår. En virtuell frågestund är planerad i samband med stämman. Tidigare års frågestunder har varit mycket informativa.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?