Post entry

Emotra - vägen mot kommersialisering

Emotra AB är listat på AktieTorget och bolaget har utvecklat en metod – EDOR – med syftet att upptäcka deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Sammantaget har fler än 1 000 patienter testats och följts upp. En tillförlitlighet av upp till 97 procent har påvisats med EDOR. Med andra ord kan Emotras metod med 97 procents säkerhet fastställa om en person befinner sig i riskzonen för en signifikant ökad självmordsbenägenhet, varpå beslut kan fattas om att inleda särskilda självmordspreventiva insatser. Med EDOR ska rätt patienter få möjlighet till rätt vård.

Emotra har nu signat samarbetsavtal med 17 stycken kliniker för att testa deras produkt Edor.

Edor mäter reaktioner i din hands svett och kan på så sätt, genom en formel, räkna ut om du är hyperreaktiv eller ej.

Ju mer en person reagerar med uppmärksamhet i hjärnan på en signal, desto fler svettkörtlar aktiveras (svett är en betydligt bättre strömledare). De fyller sina kanaler till hudytan och bildar därmed fler strömvägar genom huden vilket gör att starkare ström uppmäts. Genom att testa patienternas reaktioner på noggrant utvalda ljudsignaler eller toner kan man fastställa vilka som är så kallat elektrodermalt hyporeaktiva, d.v.s. vilka som inte visar intresse för tonerna.

Emotra har den senaste tiden skrivit avtal med flertal kliniker på olika geografiska områden i Europa, dessa kliniker ska utvärdera Edor under 12 månader och sen dröjer det ca 12 mån innan provsvaren kommer. Det dröjer ju säkert ett tag innan personerna i dessa undersökningar gör en aktiv handling eller inte sen behöver de jämföra dessa med vilka svar de fick från testerna.

Emotra har redan sedan tidigare testat Edor på ca 1000 personer och där kommit fram till 97 % tillförlitlighet. I samarbete med ledande forskargrupper inom den tyska suicidforskningen har Thorell under de senaste åren fått den starka kopplingen mellan hyporeaktivitet och självmordsrisk ytterligare bekräftad. Testresultaten från 783 tyska patienter har analyserats med samma tillförlitliga metoder som Thorell använt i sin tidigare forskning. Studien har bekräftat samtliga tidigare uppnådda resultat. Resultaten har i augusti 2013 accepterats för publicering i Journal of Psychiatric Research, en av de internationellt mest ansedda vetenskapliga tidskrifterna inom området.

Emotra har det senaste året skrivit avtal med, förutom klinikerna, EPA-SS, Suicidsektionen av European Psychiatric Association, VD Claes Holmberg förklarade avtalet enligt följande:

- Avtalet med EPA-SS är ytterligare en bekräftelse på att de främsta inom suicidforskningen tror på vår metod och ser vikten av att organisera det här arbetet på rätt sätt från början. För Emotras del är det en så stor fördel att EPA-SS, kommer att engagera sig i frågan och att vi framöver kommer att vara två parter som hjälps åt med att förse marknaden med relevant information om metoden, kommenterar Emotras VD, Claes Holmberg.

Det är många som nu skriver på olika forum att det kommer att bli tyst från Emotra under testperioden med kilinikerna men EPA-SS kan näe som helst avslöja testsvar, åt vilket håll det barkar. Senaste var testerna 97% tillförlitliga, jag kan på inget sätt se att det skulle visa något annat nu.

Förra veckan fick också Emotra Edor CE-märkt som innebär att Edor nu är godkänd att säljas på den Europeiska marknaden. Claes kan alltså börja sälja Edor redan nu men han har själv sagt att han vill vänta på svaren från samtliga KOL, då det blir en stor säljkanal istället för att lägga en massa tid och pengar på en säljorganisation.

Senaste emissionen, som Claes har sagt, kommer räcka till slutet på 2015. Alltså då när Edor, om allt går som det ska, ska börja kommersialiseras. Emissionen blev övertecknad till 250 %.

Emotra har också tecknat ett avtal med en framstående professor inom suicid terapi, professor Marco Sarchiapone som arbetar på Medicine and Health Science Department, vid University of Molise i Italien. Professor Sarchiapone, som är en framstående person inom suicidforskning i Europa, kommer att ha en framträdande roll i koordineringen av Emotras planerade multicenterstudie och i arrangemangen av internationella vetenskapliga möten om den teknik Emotra arbetar med, en teknik som har potentialen att radikalt förändra psykiatrins sätt att diagnostisera riskpatienter för självmord.

Emotra har kommit väldigt långt på kort tid och har en chans att revolutionera suicid bedömningen runt om i världen. Med samtliga KOL, institut och professorer i ryggen, som alla stöder Edor, tror jag att Emotra kommer att få ett trevligt 2014 och 2015. Emotra's börsvärde är idag 55 miljoner kronor där insiders äger 27 % av de 2 595 780 aktier aom finns i bolaget.

I den senaste emissionen gavs styrelsens optioner bort till privata investerare då intresset var stort och att varken Margit Ferm, Claes Holmberg eller Lars-Håkan Thorell hade kapital för att investera mer i företaget.

Emotra prioriterar att knyta till sig välrenommerade forskare, klinker, psykiatrer och psykologer. Nedan följer en uppräkning av några av de som hittills ställt sig bakom Emotras metod:

· Finn Bengtsson, professor i psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet, moderat riksdagsledamot. En av de första i Sverige som insåg värdet av EDOR-testet, och som därför drivit intresset för metoden även på ministernivå (december 2008), dåvarande äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson, som deklarerade sitt stöd för Emotras metod.

· Heikki Lyytinen, professor i psykologi, universitetet i Jyväskylä, Finland, en av de världsledande inom den särskilda och avancerade vetenskapsgren som omfattar hjärnfunktioner som styr orienteringsreaktionen och dess habituering och som är central i tolkningen av elektrodermala reaktioner.

· Jan Beskow, professor emeritus och läkare, specialist i psykiatri och socialmedicin. Han har arbetat med suicidforskning och prevention sedan 1960-talet. Han och Lars-Håkan Thorell för av och till teoretiska diskussioner om rollen hos bakomliggande mekanismer för elektrodermal hyporeaktivitet och självmord. Han har skrivit en inlaga om sin positiva syn på EDOR. LÄS UTLÅTANDE

· Manfred Wolfersdorf, överläkare, professor i psykiatri och chef för stadskliniken i Bayreuth (känd universitetsstad i Tyskland). Han är nummer ett i Tyskland på området och känd över hela världen. Han har bidragit med 800 tyska patienter som Lars-Håkan Thorell analyserade i somras. Bekräftande överensstämmelse med tidigare resultat. De publicerar minst en vetenskaplig artikel tillsammans.

· Marcin Wojnar, professor i psykiatri, psykiatriska institutionen vid Medicinska Universitetet i Warszawa. Han planerar forskning med EDOR bland deprimerade och alkoholister eftersom en stor del av alkoholisterna är deprimerade och många begår självmord.

· Marie Åsberg, professor emerita på Karolinska Institutet och fortfarande mycket aktiv forskare och förgrundsgestalt inom psykiatrin i världen. Åsbergs forskargrupp har redan köpt utrustningen och står hundraprocentigt bakom EDOR. De använder metoden sedan ett år i forskning om depression, utmattningssyndrom och endokrinologi.

· Mark Williams, professor i klinisk psykologi vid Universitetet i Oxford. Han är en världskänd självmordsforskare med kognitiv ”Mindfulness- terapi” som specialitet. Det är en behandlingsform som på teoretiska grunder är adekvat för hyporeaktiva, de som identifieras genom test med EDOR.

· Niels Bierbaumer, professor i psykologi i Tübingen, Tyskland. En av världens främsta psykofysiologer.

· Roland Straub, en i Tyskland ledande psykolog i Ravensburg, som genomförde undersökningarna av de ovan nämnda 800 tyska patienterna.

· Sergio Perez, professor i psykiatri i Bayamo, Kuba. Grundare till den suicidologiska divisionen i världspsykiatrsiska samfundet, och grundare till World Suicidology Net till vilket han värvat Lars-Håkan Thorell som nationell representant för Sverige.

· Tadeusz Parnowski, professor vid 2:a psykiatriska institutet vid Warszawas medicinska fakultet. Han har avtalat med Emotra om att delta i Emotras kliniska studie av EDOR Test hos deprimerade.

· Tadeusz Piotrowski, chef för det neurofysiologiska laboratoriet vid 1:a psykiatriska institutet vid Warszawas medicinska fakultet. Han planerar att kombinera egen forskning med Emotras kliniska studie av EDOR Test hos deprimerade.

· Wolfgang Kaschka, professor i psykiatri vid det psykiatriska sjukhuset Weissenau i Ravensburg, där forskning ännu bedrivs om elektrodermal hyporeaktivitet i relation med hjärnans elektrofysiologi.

Jämför man med företag i samma sektor och bransch på Aktietorget ser deras värdering ut enligt följande:

Arocell 125 msek

CLS 234 msek

Sensodetect 91 msek

Medfield 187 msek

Emotra har kommit väldigt långt och jag tycker företaget förtjänar ett högre börsvärde än 55 msek med tanke på produkten Edor som är en one-and-only i världen.

Jag vill inte spekulera i riktkurser hit eller dit men aktien var i höstas och nosade på 50 kr. Jag skulle bli förvånad om inte kursen började leta sig dit när samtliga KOL är igång. Senare värden i bolaget kan vi bara spekulera i men går allt bra, vilket jag tror (varför skulle Edor visa något annat resultat än tidigare) så skulle kurser på +100 kr inte vara helt orealistiska.

Tack för mig och lycka till i era investeringar.

Ps. Viss information är tagen direkt från Emotras sida, www.emotra.se

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?