Post entry

Intressant mjukvarubolag rapporterar ett stabilt kvartal

Mjukvarubolaget Enea rapporterade sin Q2-rapport nu på morgonen. Rapporten var lite blandad men i huvudsak godkänd. Dessutom verkar det som om mjukvarusidan går allt bättre och bättre.

Försäljningen blev 193 miljoner kronor vilket var något sämre än de 203 miljoner kronor som vi väntade oss. Således var försäljningstillväxten -5 procent. Dock var tillväxten +7,5 procent inom det viktiga mjukvarusegmentet. Bruttomarginalen var stark om 51 procent (väntat 47 procent). Detta är klart positivt. Rörelseresultat hamnade på 18 miljoner kronor vilket var bättre än de 14 miljoner kronor som vi förväntade oss. Anledningen till att resultatet blev något bättre än väntat fastän försäljning var något blek, var marginellt lägre kostnader och högre bruttomarginal.

Bolaget återupprepade att de förväntar sig en stabil intäktsutvecklingen och ett väsentligt förbättra operativt resultat 2010 jämför med 2009. Detta är vår uppfattning också. En annan sak som är intressant för framtiden är att bolag fick in hela 29 design-wins i kvartalet, vilket borde vara bra för framtida intäkter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet var hela +60 miljoner kronor. Detta var mycket starkt!

Vi tror inte att aktien kommer röra sig nämnvärt idag och vi kommer att sänka våra försäljningsestimat marginellt men troligtvis höja våra vinstestimat något.

Enea anordnar en telefonkonferens idag kl 09.30.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?