Post entry

Serendipity Innovations

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Serendipity Innovations: Vad är nu detta för ett bolag?

Hör talas om att bolaget Serendipity Innovations håller på att få in mycket pengar i kapitaltillskott från aktieinvesterare.

Pengarna erhålls genom att bolaget säljer ut preferensaktier till investerarna.

Vad är då Serendipity Innovations för ett bolag?

Får intrycket att det är någon typ av investmentbolag som är med och startar nya företag.

Googlar på bolagsnamnet.

Får fram att bolaget har kontor på bästa adress vid "stekarcentrum" Stureplan i Stockholm.

Bolagets hemsida: http://www.sdip.se/en/

Där hänvisas till ett inslag (från 10 sep 2014) om bolaget och dess grundare på Sveriges Television: http://www.svtplay.se/klipp/2308345/innovativa-entreprenorer

Där framgår bla att det tydligen är två killar från Iran som står bakom Serendipity Innovations:

...Ashkan Pouya (styrelseordförande), idag 38 år (per 24 feb 2015)

...Saeid Esmaeilzadeh (vd), idag 40 år (per 24 feb 2015)

Som det beskrivs har de någon typ av forskarbakgrund.

Enl tex Serendipitys hemsida har Esmaeilzadeh doktorerat inom kemi:

Chief Executive Officer

Saeid Esmaeilzadeh

Saeid is a serial entrepreneur having established and managed a range of research-intensive companies in various industries.

In 2002 he became the youngest associate professor in Sweden.

He has received many distinctions and awards for his research as well as for his achievements as an entrepreneur.

Saeid is an experienced board member and since 2010 has been the CEO of Serendipity Innovations.

Saeid has a Ph.D. in Materials Chemistry from Stockholm University.

http://www.sdip.se/en/about-serendipity-innovations/management/

Och om Ashkan Pouya på bolagets hemsida:

Executive Chairman

Ashkan Pouya

Ashkan Pouya is an experienced serial entrepreneur who has been involved in starting several research-based companies in both executive and non-executive positions and was previously Director of Innovation at Lund University.

Ashkan has a background in Business Administration, studying at

...Uppsala University

...Queen’s University

...and the WHU-Otto Besheim School of Management in Germany.

Furthermore, Ashkan has had a successful career as an elite athlete, becoming the World Champion in Combat Jujitsu in 2000.

http://www.sdip.se/en/about-serendipity-innovations/board-of-directors/

SVT-inslaget är flummigt men handlar om att SVT:s programledare Linda Nyberg och Hiba Daniel frågar ut Esmaeilzadeh och Pouya om entreprenörskap och innovationsklimatet i Sverige osv.

I programmet introduceras Esmaeilzadeh och Pouya som "entreprenörer och forskare".

Det nämns att de är barndomsvänner och varit med och startat ca 15 nya företag under de senaste tio åren, bla ett bolag kring en uppfinning de båda själva kommit på ("världens hårdaste glas" som nu används av Nasa).

//Edit: Vad är Nasa?

National Aeronautics and Space Administration (NASA), är USA:s federala myndighet för rymdfart.

http://sv.wikipedia.org/wiki/NASA

Dvs om Iran-duon fått Nasa att använda deras egenuppfunna glas är ju det impressive.

//

Pouya beskriver det som att de kom på det nya glaset på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) i Stockholm, vilket blev grunden för Serendipity.

Och enl Nyberg är de bolag Esmaeilzadeh/Pouya varit med och startat nu "värda miljarder".

Pressmeddelande från 11 feb 2015 om det kapitaltillskott Serendipity bett om från aktieinvesterare: http://www.sdip.se/en/news/item/130

Som det står där vill bolaget ha in ett kapitaltillskott på 100 miljoner kr genom att sälja ut 1 miljon st preferensaktier för 100 kr per st.

Och varje preferensaktie ska ge en fast, årlig preferensaktie-utdelning på 8 kr.

Dvs det blir en "årsränta" på 8% (så länge bolaget har råd att betala utdelningen).

Frågetecken:

1) Om Serendipity-duon varit med och startat ett antal bolag som nu är värda flera miljarder kr, varför behöver de då be aktieinvesterare om ett kapitaltillskott på 100 miljoner kr?

2) Är det så klokt att ge ut preferensaktier (som kräver utbetalningar av stora årliga preferensaktieutdelningar) om man verkar vara ett investmentbolag som är med och startar nya företag etc, och inte är ett moget företag som genererar stabila, positiva kassaflöden?

3) Om Serendipity nu behöver pengar, varför tar de inte banklån nu när räntan är så låg (och dessutom avdragsgill)?

Har bankerna tackat nej?

4) Eller om bankerna säger nej för att pengarna ska användas till alltför riskabla investeringar: Varför inte vanliga stamaktier (utan att vara prefaktier som ger en fast årlig utdelning)?

Är bedömningen att aktieinvesterare skulle tacka nej till det (utan att bli lovade en relativt sett mycket hög fast "ränta" som bolaget ev ej kommer att ha råd med i längden)?

5) Om Serendipity nu ändå väljer att ge ut preferensaktier, varför måste de då sälja ut dem med så hög årlig prefaktieutdelning som 8% av aktiernas utförsäljningspris 100 kr?

Skulle ingen köpa dem annars?

Risk för att man erbjuder denna chockhöga ränta för att skapa uppmärksamhet och intresse bland aktierinvesterare, fast det egentligen inte är seriöst?

I pressmeddelandet står det även att Serendipity kan komma att ta in ett kapitaltillskott på upp till 175 miljoner kr om aktieinvesterarnas intresse är stort.

Det kommer i så fall innebära utförsäljning av 1,75 miljoner st preferensaktier för 100 kr per st, och att bolaget sedan måste betala 14 miljoner kr per år i preferensaktie-utdelningar (1,75 miljoner st aktier gånger 8 kr i utdelning per år).

Besked mån 23 feb 2015 (enl tex nyhetsbyrån Direkt återgivet på tidningen Veckans Affärers hemsida) om att Serendipity fått in 175 miljoner kr från aktieinvesterare: http://www.va.se/telegram-fran-direkt/?NewsId=861248:553CEF80-56DA-428D-BF35-6DF0ACE7BCCC

Som det står där beskrivs Serendipity som "teknologi- och entreprenörshuset".

Det står att Serendipitys preferensaktie ska börja handlas på Stockholmsbörsens småbolagslista First North from ons 4 mars 2015 (dvs på ons i nästa vecka from i skrivande stund tis 24 feb 2015).

Så här beskrivs Serendipity på sin hemsida:

About Serendipity Innovations

Serendipity Innovations is a Technologies house with specialist competence in innovation processes and niche technical services.

Our operations include

...Venture Management

...Technical Services

...and Corporate Services

which are all based on a knowledge structure derived from

...company building

...innovation know-how

...and technical competency.

Since its inception in 2004, Serendipity has founded and managed more than 15 technology companies within

clean tech

life sciences

materials engineering

IT

and medical technology

as well as managed over 30 advanced projects for external clients and partners.

Our goal is

...to strengthen our position as a leading generator of innovations

...and to continue to be a model organization for the conversion of technical knowledge into marketable solutions for industry leaders.

http://www.sdip.se/en/about-serendipity-innovations/

Dvs låter bra men flummigt.

Mer om Serendipity enl pressmeddelandet (från 11 feb 2015) om kapitaltillskottet:

Bakgrund och motiv (till att Serendipity ber om kapitaltillskottet)

Serendipity är ett teknologi- och entreprenörshus med specialistkompetens inom innovations- och bolagsutveckling.

Verksamheten har under det senaste decenniet växt kontinuerligt och uppvisat en god lönsamhet.

...Nettoomsättningen uppgick till 292,5 Mkr

...och rörelseresultatet uppgick till 53,1 Mkr 2014 (proforma).

//Edit: Dvs det låter ju väldigt bra om Serendipity kommit upp i ca intäkter på 300 miljoner kr per år och ett rörelseresultat på över 50 miljoner kr per år.

Då kanske det inte är några problem att betala den årliga prefaktieutdelningen på 14 miljoner kr per år?

Men tex hur genereras intäkterna?

Är det intäkter från de 15 bolag Serendipity varit med och startat, eller är det "konsulttjänster" etc åt andra, utomstående nya bolag?

Och hur har intäkterna utvecklats över flera års tid?

Osv

//

Forts ur pressmeddelandet:

Verksamheten är organiserad i affärsområdena

Venture Management

Corporate Services

och Technical Services.

...Serendipitys speciella entreprenörskultur

...dess kompetens inom bolagsutveckling

...samt dess ambition till långsiktigt ägande

har under senare år möjliggjort för Bolaget att, i tillägg till organisk tillväxt, även kunna växa genom fördelaktiga förvärv av ett flertal entreprenörsledda och branschledande bolag inom framförallt affärsområdet Technical Services.

Serendipity för kontinuerligt diskussioner med entreprenörsledda bolag och har härigenom identifierat flera fördelaktiga förvärvsmöjligheter inom

...såväl affärsområdet Corporate Services

...som Technical Services.

Dessa förvärv skulle bidra till ökad vinst och kassaflöde för Serendipity samt stärka Bolagets position som ett framstående teknologi- och entreprenörshus.

För att stärka Bolagets finansiella beredskap att genomföra förvärv av ovan beskrivna karaktär beslutade Bolagets styrelse den 11 februari 2015 att erbjuda institutionella investerare och allmänheten i Sverige att teckna preferensaktier om motsvarande 100 Mkr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen anser att detta är ett för Koncernen väl lämpat finansieringsalternativ avseende stabilitet och långsiktighet.

Nettolikviden från emissionen kommer att, utan inbördes prioriteringsordning, användas för att genomföra förvärv inom affärsområdena Corporate och Technical Services.

Förvärv kommer att ske huvudsakligen i Sverige, men andra geografiska marknader utesluts inte.

http://www.sdip.se/en/news/item/130

Som det står i pressmeddelandet har Serendipity anlitat aktiemäklarfirman Carnegie som rådgivare för att fixa in kapitaltillskottet.

Mer om Carnegies tidigare agerande enl tex blogginlägg från 20 feb 2015: http://www.redeye.se/aktiebloggen/bactiguard-holding/bactiguard-ow-bunker

Serendipitys prospekt på 70 sidor om bolaget och de preferensaktier bolaget nu sålt ut: http://www.sdip.se/assets/Uploads/Serendipity-Innovations-Prospekt.pdf

Så här står det bla om Serendipity där:

Koncernen omfattar moderbolaget Serendipity Innovations AB (publ) och ett 15-tal direkt och indirekt ägda dotterbolag.

Dvs tydligen ingår fortfarande de 15 bolag duon varit med och startat.

Och om Serendipitys tre affärsområden i prospektet:

1)

Venture Management

Tillgången till framstående forskning är av vikt för verksamheten inom Venture Management.

Sverige har länge tillhört världens främsta nationer vad gäller satsningar

på forskning och utveckling (”FoU”) vilket resulterat i god tillgång till kommersialiserbara forskningsresultat.

De statliga anslagen till FoU inom för Venture Management relevanta vetenskapliga områden har fördubblats sedan 2005.

Genom EU:s Horizon 2020 program har budgeten för stöd till kommersiell forskning och utveckling ytterligare ökat.

Bolaget anser att denna positiva trend skapar goda förutsättningar

för fortsatt god tillgång till forskningsresultat med kommersiell potential.

2)

Corporate Services

Inom detta affärsområde har Serendipity idag Sverige som sin huvudsakliga

marknad.

Corporate Services utgör en liten del av Serendipitys totala intäkter i

dagsläget men affärsområdet har en växande trend.

Det är Bolagets bedömning att efterfrågan på Bolagets tjänster inom Corporate Services till stor del följer det allmänna konjunkturläget.

2011 omsatte konsultmarknaden i Sverige cirka 165 miljarder kronor.

3)

Technical Services

Inom hisservice ställs allt högre krav på stabilitet och säkerhet.

Äldre hissar har underhållsbehov för att möta dessa krav.

Enbart i Stockholmsregionen finns idag ett behov av cirka 3 000 ombyggnationer per år vilket på sikt gradvis ökar i takt med att hissars livslängd blir allt kortare.

Boverket uppdaterar kontinuerligt regelverk för ökad stabilitet och säkerhet vilket leder till ytterligare regelbundna behov av uppgraderingar och ombyggnationer.

Behovet av avbrottsfri elförsörjning är kopplat till det moderna samhällets alltmer omfattande digitalisering.

Den mest konservativa marknadsundersökningen, som genomförts av IMS Research, indikerar en årlig tillväxt av marknaden om cirka 6 procent mellan 2011-2016.

Serendipitys ekonomiska utveckling de senaste åren enl prospektet:

Intäkter:

2012: 8 miljoner kr

2013: 19 miljoner kr

2014: 136 miljoner kr

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2012: 79 miljoner kr

2013: 37 miljoner kr

2014: 34 miljoner kr

Dvs hur jämför sig dessa siffror med att Serendipity även anger sig ha haft

...intäkter på 293 miljoner kr

...och ett rörelseresultat på 53 miljoner kr

under 2014?

//Edit: Skillnaden är tydligen att de senarenämnda siffrorna är som om Serendipity under hela 2014 ägt följande bolag som köptes under andra halvan av 2014 och början av 2015:

S:t Eriks Hiss AB

KM Hiss & Portservice

ManKan Hiss AB

(Vad är det för övrigt som är så spännande för Serendipity med att köpa dessa hissrelaterade bolag?)

...Serendipitys eget nettoresultat 2014: 34 miljoner kr

...Nettoresultat 2014 för S:t Eriks Hiss och KM Hiss & Portservice: 4 miljoner kr

...Nettoresultat 2014 för ManKan Hiss AB: 7 miljoner kr

...Övriga justeringar -2 miljoner kr


= Summa Serendipitys nettoresultat 2014 inkl hissbolagen: 43 miljoner kr

//

Och hur kan resultatet under 2012 och 2013 ha varit större än intäkterna?

Är det tack vare utförsäljningar av ägarandelar i Serendipitys bolag?

//Edit: Intäkterna ovan är det som Serendipity kallar "nettoomsättning".

Därtill kommer "övriga intäkter" och "värdeförändring innehav".

Totalt uppgår bolagets intäkter därmed till följande belopp:

Totala intäkter:

2012: 92 miljoner kr

2013: 68 miljoner kr

2014: 171 miljoner kr

Och härav då:

Nettoomsättning (löpande intäkter i rörelsedrivande bolag?):

2012: 8 miljoner kr

2013: 19 miljoner kr

2014: 136 miljoner kr

Värdeförändring innehav:

2012: 80 miljoner kr

2013: 49 miljoner kr

2014: 22 miljoner kr

Övriga intäkter:

2012: 4 miljoner kr

2013: 0 kr

2014: 13 miljoner kr

//

Bla som nämnt Serendipitys nettoresultat per år:

Nettoresultat (resultat efter skatt):

2012: 79 miljoner kr

2013: 37 miljoner kr

2014: 34 miljoner kr

Särskilt de siffrorna kan då jämföras med de 14 miljoner kr per år som S nu framöver kommer att betala i framtida årliga preferensaktie-utdelningar.

Vad återstår om man (förenklat) drar ifrån ovannämnda post "värdeförändring innehav"?

2012: -1 miljon kr

2013: -12 miljoner kr

2014: 12 miljoner kr

Dvs inte något av de tre åren var det minst det årliga prefaktie-utdelningsbeloppet 14 miljoner kr.

Det står även i prospektet att S:s kassa förändrats med följande belopp per år:

2012: -9 miljoner kr

2013: 16 miljoner kr

2014: 11 miljoner kr

De förändringarna beror på tre poster:

1) kassaflöde från löpande verksamhet

2) kassaflöde från investeringar

3) finansieringsrelaterat kassaflöde

1) Kassaflöde från löpande verksamhet:

2012: -4 miljoner kr

2013: -7 miljoner kr

2014: 3 miljoner kr

2) Kassaflöde från investeringar:

2012: -43 miljoner kr

2013: 9 miljoner kr

2014: -36 miljoner kr

3) Finansieringsrelaterat kassaflöde:

2012: 39 miljoner kr

2013: 15 miljoner kr

2014: 44 miljoner kr

Dvs för att känna sig trygg med prefaktierna och att utlovade utdelningar kommer att betalas (8 kr per aktie och år), skulle man ju vilja ha ett kassaflöde från löpande verksamhet som stabilt uppgick till åtminstone dubbla prefaktieutdelningarna (dvs 2 * 14 miljoner kr = 28 miljoner kr per år).

Men som synes ovan är detta kassaflöde magert, och var negativt 2012 och 2013.

Dock har stora pengar investerats.

Dvs förhoppningsvis har S i värsta fall tillgångar att sälja av för att kunna betala prefaktieutdelningarna.

Och investeringarna har finansierats genom stora kapitaltillskott (enl finansieringsrelaterat kassaflöde).

Varifrån har detta kapitaltillskott kommit?

Bla enl prospektet har bolaget Rootberg alla A-aktier i S men bara 3% av alla B-aktier.

Ändå har Rootberg 98% av rösterna i S.

Dvs tydligen är B-aktierna väldigt röstsvaga.

Men kapitaltillskott lär ha erhållits genom att B-aktier sålts ut till investerare tidigare.

Bolaget Rootberg har samma adress som Serendipity (Stureplan 15 i Stockholm).

Och i Rootbergs styrelse sitter:

Åke Mikael Borg (38 år), styrelseordförande

Saeid Esmaeilzadeh (40 år)

Ashkan Pouya (38 år)

http://www.ratsit.se/5567996813-Rootberg_AB

Slutsats

Jag må vara för gammal och ej förstå mig på detta med aktier, men för mig ringer varningsklockorna vad gäller bolaget Serendipity Innovations.

Bolaget verkar flummigt och flashigt.

Och prefaktierna med hög utdelning blev tydligen så populära (i nuvarande lågränteklimat) bland aktieinvesterare att investerarnas anmälningar väsentligt översteg de 1,75 miljoner st prefaktier som sålts ut.

Det iranska radarparet bakom Serendipity är säkert driftiga, men de är (åtminstone för mig) helt okända sedan tidigare och har nu plötsligt dykt upp från ingenstans.

Utifrån vad som framkommit i detta blogginlägg blir rekommendationen "sälj" för Serendipitys preferensaktier.

Eftersom aktien inte ens hunnit börja handlas ännu förrän 4 mars 2015, blir rådande börskurs utförsäljningspriset 100 kr.

Negativ effekt för prefaktier vid generellt stigande ränta

Till säljrekommendationen hör att prefaktier är att betrakta som räntebärande obligationer.

För sådana gäller ju följande:

...Fallande generell räntenivå höjer värdet ("börskursen") på en obligation.

...Stigande generell räntenivå sänker värdet ("börskursen") på en obligation.

Antag tex följande:

En obligation har börskurs 100 kr och ger en ränta på 8 kr per år.

Dvs man får en årsränta på 8% om man köper obligationen.

Antag att detta är en högriskobligation som ett bolag gett ut, och det ej är säkert att man kommer att få årsräntan.

Antag att en riskfri statsobligation samtidigt ger en årsränta på 3%.

Dvs högriskobligationens ränta innebär en "riskpremie" på 5 procentenheter per år.

Antag att räntan på den riskfria statsobligationen sjunker med 1 procentenhet till 2%.

Då borde räntan på högriskobligationen falla till 7%.

Och för att det ska bli så kommer obligationens börskurs att stiga till

8 kr

delat med

0,07

=

ca 114 kr.

Dvs när det generella ränteläget föll med 1 procentenhet så steg högriskobligationens börskurs med ca 14%.

Men omvänt gäller även följande:

Antag att det generella ränteläget stiger med 1 procentenhet, dvs att räntan på statsobligationer stiger från 3% per år till 4% per år.

Då blir den motiverade räntan på högriskobligationen 4% plus riskpremien 5% = 9%.

Vad ska då högriskobligationens börskurs bli för att obligationen med en årsränta på 8 kr ska ge en årsränta på 9%?

8 kr

delat med

0,09

=

ca 89 kr.

Dvs om räntan stiger med 1 procentenhet så faller högriskobligationens börskurs med 11%.

Det är detta som är det farliga med preferensaktier.

Man kan tycka att en årsränta på 8% per år är bra och högt jämfört med tex svenska statsobligationer med en löptid på tio år som bara ger en årsränta på mycket låga 0,67% i skrivande stund (per slutet av mån 23 feb 2015): www.avanza.se/index/om-indexet.html/18995/10-ars-ranta

Men vilken räntenivå är motiverad för att matcha risknivån?

Och dessutom finns det risk att prefaktiernas börskurs kommer att falla om den generella räntenivån (tex statsobligationsräntan) börjar stiga).

Kommer den generella räntenivån stiga framöver?

Just nu har den fallit till rekordlåga nivåer.

Tex Riksbankens styrränta (som i sin tur påverkar statsobligationsräntan):

...sänktes i okt 2014 från 0,25% till 0%.

...och sänktes därefter ytterligare i dec 2014 från 0% till -0,10%.

Dvs Riksbanken har i dagsläget en negativ styrränta!

En negativ ränta innebär ju att man får betalt för att låna pengar, vilket är helt otroligt.

Men Riksbanken räknar med att börja höja sin styrränta igen from andra halvåret 2016, och att den kommer att nå ca 1,5% from början av 2018 (dvs inom tre år): http://www.riksbank.se/sv/Penningpolitik/Prognoser-och-rantebeslut/Aktuell-prognos-for-reporanta-inflation-och-BNP/

Sveriges ekonomi styrs ju i mångt och mycket av USA (världens största ekonomi), och i USA har centralbanken (Federal Reserve) en styrränta på 0,25% och det är tal om att den kommer att börja höjas redan under 2015 (vilket även kan höja svenska statsobligationsräntor).

Även om räntan på tioåriga svenska statsobligationer i dagsläget bara är 0,6-0,7% per år, räknade Konjunkturinstitutet i dec 2014 med att den räntan kommer att stiga enl följande de närmatse åren:

2015: 1,40%

2016: 2,10%

2017: 2,70%

2018: 3,30%

2019: 3,90%

2020: 4,20%

2021: 4,40%

2022: 4,50%

2023: 4,60%

2024: 4,60%

http://www.konj.se/128.html

Dvs ska man tro KI är det kraftiga räntehöjningar som väntar de närmaste åren.

Och enl ovannämnda beräkningar innebär det fallande obligationskurser (och även fallande börskurser för preferensaktier).

Dvs prefaktier har varit otroligt populära på sistone.

Prefaktiernas börskurser har stigit kraftigt i takt med fallande generell räntenivå.

Men baksidan av det myntet är att de börskurserna kommer att falla kraftigt om den generella räntenivån börjar stiga.

Och ett intryck är att den generella räntenivån inte kan falla mer än nu, utan att den bara kan börja stiga kraftigt.

Det innebär i så fall att det kommer att vara ogynnsamt att äga prefaktier de kommande åren.

Disclaimer

Detta blogginlägg ska ej betraktas som en komplett genomgång av Serendipity Innovation och förutsättningarna för dess preferensaktie.

Snarare kan det betraktas som en preliminär överblick som utgångspunkt för fortsatt bevakning.

Men ovan är vad som framkom vid denna preliminära överblick, och intrycken av det.

//Tillägg 28 feb 2015

Hittade att Saeid Esmaeilzadeh är styrelseordförande i bolaget Episurf noterat på Stockholmsbörsen: http://soon.episurf.com/about-2/link-1/board-of-directors/

Episurf är baserat i Stockholm och tydligen inriktat på skräddarsydda ledtransplantationer:

A UNIQUE SOLUTION FOR EACH PATIENT

Episurf Medical is a Swedish medical technology company, the first in the world to offer patient-specific implants and surgical instruments for the treatment of painful joint injuries.

By combining expertise in implant development with patented technology for personalized design and production, Episurf Medical is able to manufacture the perfect custom implant based on each patient's unique anatomy and injury in order to provide people with painful joint injuries a more active and healthy life.

http://soon.episurf.com/about-2/

Så här beskrivs Esmaeilzadeh på Episurfs hemsida (länken ovan):

Saeid Esmaeilzadeh

Chairman

Education and experience:

Saeid is an Adjunct Professor of Materials Chemistry at Stockholm University.

He received his Ph.D. from the same university in 2000 and in 2002 was appointed as Sweden’s youngest docent.

He has received numerous awards and honors for his research and his contributions as an entrepreneur.

Saeid is the CEO of Serendipity Innovations AB and former CEO of Diamorph AB.

Saeid is a serial entrepreneur and has been involved in establishing several research-based companies.

Current positions:

Chairman of the Board for

Xbrane Bioscience AB

Premune AB (publ)

and Bioscience AB.

Board member for

Diamorph AB (publ)

Abera Bioscience AB

Rootberg AB

Avanture AB

Irras AB

and Swecure AB.

CEO för

Serendipity Innovations AB (publ)

and Serendipity Ixora AB (publ).

Deputy board member for

Serendip Invest AB

VZL Vilande AB

Sprof AB

Leonova Consulting AB

Serendipity ATS AB

Organo Click AB

and Ixora EPV AB.

Previous positions (last 5 years):

Chairman of the Board for

Diamorph Bearings AB (until 2012)

and Biozoul AB (until 2011).

Board member for

Serendipity Innovations AB (publ) (until 2011)

Nanologica AB (publ) (until 2010)

and Diamorph Ceramic AB

Slutplattan QRZOLF 94373 AB (until 2013)

Vascuring AB (until 2013)

SciLife Clinic AB (until 2012)

Vator Securities AB (until 2011)

and Binary Bio AB (until 2013).

Independence: Saeid is independent from the Company and its management, but not independent from its primary shareholders.

Antal A aktier: 1 368 943

http://soon.episurf.com/about-2/link-1/board-of-directors/

Episurfs B-aktie står i 29 kr (slutkursen fre 27 feb 2015) och A-aktien lär inte vara mindre värd.

Dvs bara Esmaeilzadehs aktieinnehav i Episurf därmed värt ca 40 miljoner kr (ca 1,4 miljoner st aktier gånger börskurs 29 kr).

Edit: Det aktieinnehavet motsvarar

...en ägarandel på 17%

...och en röstandel på 36%

i Episurf: http://soon.episurf.com/investors/investerare/agare/

Dock verkar Esmaeilzadeh ej äga dessa Episurf-aktier direkt, utan via bolaget Serendipity Ixora AB.

Det verkar vara ett investmentbolag som sköts av Serendipity Innovations, som även är största aktieägare i Serendipity Ixora: http://www.s-ixora.com/en/

Serendipity Ixora har samma adress (Stureplan 15 i Stockholm) som Serendipity Innovations.

Episurf-aktien har dock haft trist utveckling på senare tid.

...Den kunde köpas för ca 15 kr hösten 2010.

...Steg sedan kraftigt till en topp på 80-90 kr i början av 2014.

...Därefter nedgång till botten på 25-26 kr nu i dec 2014.

...Återhämtning till 37-38 kr nu i jan 2015.

...Men sedan återigen nedgång till nuvarande kurs 29 kr.

Dvs de aktieinvesterare som köpte på toppen kring 80-90 kr måste vara rejält besvikna i dagsläget.

Episurfs ekonomiska utveckling de senaste åren:

Intäkter:

2013: 38 miljoner kr

2014: 173 miljoner kr

Resultat före skatt:

2013: -23 miljoner kr

2014: -33 miljoner kr

Dvs rejäl intäktstillväxt men brakförluster.

E ändå värt över 230 miljoner kr på börsen (ca 8 miljoner st utestående aktier gånger börskurs 29 kr).

I kassan hade E 34 miljoner kr per slutet av 2014.

Bla fick Episurf in kapitaltillskott på ca 70 miljoner kr under 2013 genom utförsäljning av ca 1,4 miljoner st nya aktier för 50 kr per st.

...De aktieinvesterare som köpte de nya Episurf-aktierna för 50 kr under 2013

...är väl inte så nöjda nu när aktien står i 29 kr.

Ett ytterligare bolag i "Serendipity-sfären" som börsnoterats är Organo Click.

Det börsnoterades så sent som nu i feb 2015 på Stockholmsbörsens småbolagslista First North.

Om Organo Click enl Serendipity Ixoras hemsida:

OrganoClick är

...ett svenskt miljöteknikbolag

...som använder sig av en patenterad teknologi för modifiering av biofibrer

...för att utveckla och producera miljövänliga alternativ till giftiga kemikalier inom trä-, textil- och fiberindustrin.

http://www.s-ixora.com/en/news/xitem/132

Organo Click värt över 400 miljoner kr (ca 66 miljoner st utestående aktier gånger börskurs 6,25 kr).

Tydligen är Ashkan Pouya styrelseordförande i Organo Click: http://www.ratsit.se/5567046908-OrganoClick_AB

I Organo Clicks årsredovisning för 2013 står både Pouya och Esmaeilzadeh som "medgrundare" av bolaget: http://bors.organoclick.info/reports/Annual_report_2013.pdf

Organo Clicks ekonomiska utveckling:

Intäkter:

2012: 1 miljon kr

2013: 8 miljoner kr

2014 (9 mån): 18 miljoner kr

Resultat före skatt:

2012: -9 miljoner kr

2013: -13 miljoner kr

2014 (9 mån): -12 miljoner kr

Dvs i och för sig goda intäktsökningar, men brakförluster (ungefär liknande princip som för Episurf).

Inför börsintroduktionen fick Organo Click in ett kapitaltillskott på 75 miljoner kr genom utförsäljning av ca 11 miljoner st nya aktier för 6,80 kr per st.

Dvs vad anser aktieinvesterarna (som köpte de aktierna) nu när aktien står i 6,25 kr?

...Precis efter börsintroduktionen i feb 2015 åkte Organo Click-aktien till en topp på 9,10 kr.

...Men därefter har luften gått ur och aktien varit nere i 6,20 kr som lägst.

...Nu alltså rådande börskurs 6,25 kr (slutkursen fre 27 feb 2015).

Tydligen anser aktieinvesterare potentialen vara större i Organo Click än i Episurf pga:

...Organo Click värt över 400 miljoner kr på börsen (vid börskurs 6,25 kr)

...Episurf värt "bara" drygt 200 miljoner kr på börsen (vid börskurs 29 kr).

Ändå har Episurf kommit igång med klart större intäkter (men även större förluster) än Organo Click.

Som nämnt Episurfs ekonomiska utveckling:

Intäkter:

2013: 38 miljoner kr

2014: 173 miljoner kr

Resultat före skatt:

2013: -23 miljoner kr

2014: -33 miljoner kr

Organo Clicks ekonomiska utveckling:

Intäkter:

2012: 1 miljon kr

2013: 8 miljoner kr

2014 (9 mån): 18 miljoner kr

Resultat före skatt:

2012: -9 miljoner kr

2013: -13 miljoner kr

2014 (9 mån): -12 miljoner kr

...Och Episurf hade 30-40 miljoner kr i kassan per slutet av 2014

...medan Organo Click precis fått in ett kapitaltillskott på 70-80 friska miljoner kr till sin kassa.

//

//Tillägg 13 mars 2015

Pressmeddelande från Stockholmsbörsen om att Serendipity Innovations preferensaktie började handlas på börsens småbolagslista First North 4 mars 2015: http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1340749&displayLanguage=en

Enl pressmeddelandet:

Mar 4, 2015

NASDAQ STOCKHOLM WELCOMES SERENDIPITY INNOVATIONS TO FIRST NORTH

Stockholm, March 4, 2015 — Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) announces that the trading in Serendipity Innovations AB’s preference shares (short name: SDIP PREF) commenced today on First North at Nasdaq Stockholm.

Serendipity Innovations belongs to the Financials sector and is the tenth company to be admitted to trading on Nasdaq’s Nordic markets* in 2015.

Serendipity Innovations describes itself as a house of technologies and home of entrepreneurs, with innovation processes and corporate development as core competences.

The company is currently organized into the three business areas:

...Venture Management

...Corporate Services

...and Technical Services.

The goal is to deliver niche and highly diversified services.

For more information, please visit www.sdip.se.

“Serendipity Innovations has grown continuously for the last decade.

The preferential share issue and the listing on Nasdaq First North will allow a faster expansion“, said Saeid Esmaeilzadeh, Co-founder and CEO of Serendipity Innovations.

“With the capital raised we are better prepared to execute on future acquisition possibilities.“

“We welcome Serendipity Innovations to First North and to our Nasdaq-family of companies,” said Adam Kostyál, senior vice president and head of European listings at Nasdaq.

“First North continues to attract innovative and entrepreneurial companies across a wide range of sectors, and Serendipity Innovations is a great example of exactly that.”

Serendipity Innovations has appointed Erik Penser Bankaktiebolag as Certified Adviser.

*Main markets and First North at Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm.

http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1340749&displayLanguage=en

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev rekommendationen "sälj" för Serendipity Innovations preferensaktie vid börskurs 100 kr.

Det var aktiens utförsäljningspris inför dess börsintroduktion 4 mars 2015.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?