Post entry

Ett gömt guldkorn

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Pojken med Guldbyxorna? Rysslands största och snabbast växande börsnoterade junior guldproducent. P/e 3.5 Turnaround case

Bolaget  

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland,  Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.  

Aktien handlas sedan 2010 på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.se 

Pojken med guldbyxorna?  

Är det möjligen Danilo Lange, Vd i Auriant mining?  

Han har åtminstone fickorna fulla med aktier. Den 29 december meddelas att Danilo köpt aktier för 1.4 miljoner till kursen 5.62 kr. (Pm, 29 december 2020)  

Hittills har det visat sig vara en dålig affär, då kursen idag står i ungefär 4.6 kr. Detta beror inte på att bolaget går dåligt, tvärtom har det aldrig gått bättre, med över 100 miljoner i vinst 2020.   

Tyvärr dumpade styrelseordförande kursen genom att sälja en mängd aktier på kort tid.  

" styrelseordförande Peter Daresbury har sålt 344 742 aktier i Bolaget för 1 514 655 SEK på grund av personliga omständigheter som orsakats av covid-19-pandemin. Lord Daresbury fortsätter att äga 125 258 aktier i Bolaget.” (Pm, 29 januari 2021) 

I ett relativt litet bolag kan en sådan försäljning sänka kursen ordentligt. Normalt är det en väldigt negativ signal när en insynsperson säljer en stor mängd aktier. Men eftersom bolagets VD nyligen köpte mycket aktier lägger jag inte så stor vikt åt detta. Bolaget har dessutom meddelat anledningen till styrelseordförandes försäljning. Gubben är gammal och kanske sjuk, därför behövde han helt enkelt pengarna på ögonblicket.  

Det kan vara dessa tillfällen som skapar köplägen för de som är pålästa.   

Resultat  

I senaste Q3 rapporte, står att nettovinsten efter skatt uppgick till 109 miljoner under 9 månader 2020, jämfört med en förlust på 0,4 miljoner under 9 månader 2019. Resultat per aktie för perioden 2020 var 1,11 kronor. (Q3, delårsrapport 2020.)  

Den total guldproduktion 2020 var 953 kg, en ökning med 50% mot 2019. Bolaget har inte rapporterat vinsten för Q4 än. Men i Q3 rapporten framkommer att Auriant producerat 755 kg guld. Det betyder att produktionen i Q4 var 198 kg. Vinsten fram till Q3 var 1.11 kr. Detta borde innebära en vinst på ungefär 0.3 kr i Q4. (Pm, 18 Januari 2021)  

 Bolaget har med det resultatet ett P/e tal  under 3.5. Det måste vara ett av börsens billigaste bolag?    

Dock bör man ha i åtanke att bolaget också har ett lån på drygt 300 miljoner kr.  

 Nästa rapport är 26 februari, med tanke på att bolaget redan har kommit ut med produktionen för Q4 räknar jag med att rapporten kommer bli bra. Att VD köpte aktier innan rapport stärker min tes.   

 Vändningen  

Vad beror detta turnaround på, från liten förlust 2019 till stor vinst 2020.   

Finns risken att det positiva resultatet bara är tillfälligt?  

Auriant Mining har nyligen meddelat att dess totala produktionsprognos för år 2021 är 900 - 930 kg guld. Det vill säga ungefär på samma nivå som 2020 där man gjorde över 100 miljoner i vinst. (Pm, 21 december 2020)  

Q3 rapporten visade intäkter från försäljning av guld som uppgick till 397,6 miljoner, en ökning med 103 % jämfört med 9 månader 2019. Förutom större produktionsvolymer bidrog det högre genomsnittliga guldpriset till en förbättring av den finansiella utvecklingen. Det genomsnittliga realiserade guldpriset per uns ökade med 24 % från 1 389 USD under 9 månader 2019 till 1 729 USD under 9 månader 2020. Idag är guldpriset ungefär 1800 dollar per uns. (Q3, delårsrapport 2020)  

 ”Q1 2020 är det första kvartalet som bolaget hade drift på den nybyggda CIL-anläggningen. Med CIL-anläggningen kan de utvinna över 90% av guldet i malmen, mot tidigare teknik, där de bara fick ut 60%.  Den nya tekniken som kunde minska produktionskostnaden, samt att guldpriset har gått upp är nycklarna till resultatförändringen. Idag är guldpriset över 1800 dollar per uns, det vill säga ännu högre än fram till q3, 2020. (Auriant Mining presenterar på Mangold Insights Investerardag 5 mars 2020)  

  

Den nya anläggningen gör att bolaget får lägre produceringskostnader. De första 9 månaderna 2020 producerade de guld i genomsnitt för 618 dollar per Uns (Oz). Detta jämfört med 2019 då produktionen kostade 981 dollar per Uns.   

Dessutom kom företaget i december 2019 överens om ett nytt energiavtal för att öka kraftfördelningen till Tardan CIL-anläggningen med 25% från 2,0MW till 2,5MW med en nybyggd 35kV kraftledning. Detta har gjort det möjligt att minimera användningen dieselgeneratorer på plats eller eventuellt att helt upphöra med att använda dem. Detta är även en bidragande orsak till minskade produktionskostnader. (Edison, 23 december 2020), (Auriant Mining presenterar på Mangold Insights Investerardag 5 mars 2020)  

 Investering i Cil-anläggningen och att guldpriset har gått upp till idag 1800 USD har gjort Auriant till en framtida vinstmaskin.   

 Vid det här guldpriset har bolaget väldigt goda marginaler. Klarar de av att leva upp till prognosen för året kommer 2021 bli ett lika bra år. Det finns dessutom en uppsida då många experter tror på stigande råvarupriser där guld är en av dem. (Trading Direkt, 22 december 2020, se från min 21)   

  

 Kan bolaget ta ut ett högre pris för guldet kommer det öka vinsten markant. Ökar guldpriset med 30% så kommer ett motiverat värde på aktien inte vara 30% högre utan 100% högre. (Börsvärlden, 10 september 2020)  

Jag ska ge ett enkelt exempel på detta. Vi har ett företag där vi producerar bananer. Företaget kan producera bananer för 10 kr/kg. Sedan säljer vi bananerna för 15 kr/kg. Vi tjänar då 5 kr/kg för bananer vi producerar. Om det istället blir möjligt att sälja bananerna för 20 kr/kg. Då tjänar vi 10 kr/kg.  Bananpriset har gått upp 5 kr per kilo, dvs 25%.  Men vi tjänar 50% mer. På samma sätt blir det om guldpriset höjs. Bolaget kan sälja dyrare utan att det kostar mer att producera. Detta gäller också förstås omvänt om priset på guld går ned, men på dagens pris har bolaget goda marginaler, tack vare noga utvalda investeringar samt att vinsten 2020 har kunnat användas till att dra ner på lån/räntekostnader.  

Lån - besparingar  

Den 30 september 2020 uppgick bolagets totala skulder till 362 miljoner. Det minskade med 7 % jämfört med 391 miljoner 2019. En stor del av lånet är till VTB.   

I juli 2020 återbetalade koncernen sina lån om 23,2 miljoner som upptogs i samband med finansieringen av CIL-anläggningen 2018–2019.  

Satsningar på investeringar har gett ringar på vattnet som direkt har visat sig vara lönsamma. Med ett bra resultat kunde bolaget i april 2020 omförhandla återbetalningsvillkoren för de befintliga lån som tillhandahölls av VTB som löper fram till slutet av 2023. Från och med den 21 oktober 2020 är den nya räntan på 4,95 %, innan betalade man 7.8%. Den lägre räntekostnaden kommer bidra till att bolaget får loss mer pengar för den framtida gruvan i Kara Beldyr. (Pm, 12 oktober 2020), (Pm, 30 november 2020)  

  

Framtidsplaner  

Kara Beldyr och Ayenbäcken  

Auriant äger ett område som heter Kara Beldyr. Där fick bolaget 2019 tillstånd att utvinna guld. På området har det visat sig finnas 26 ton guld och 63 ton silver. Bolaget räknar med att kunna ha en gruva där som producerar 2 ton guld per år. Detta tillsammans med fortsatt produktion i Tardan gruvan på 1 ton guld per år. (Pm, 16 april 2019)  

Ayenbäcken gränsar i nordost till bolagets licens i Kara Beldyr. I Ayenbäcken är estimerad tid för prospektering av området 4-5 år. Bolaget ser stor potential i detta område då det kommer bli lägre produktionskostnader för att man kommer kunna bryta och bereda malmen med existerande infrastruktur i Kara-Beldyr. (Pm, 14 Juni 2019)   

Investeringar  

Stora investeringar flerdubblar produktionen. Auriant Mining bedriver för närvarande guldbrytning i Tardan, vilken är en av bolagets fyra tillgångar. Kassaflödet från Tardan-gruvan skall delvis finansiera investeringar för guldbrytning i ytterligare två gruvor under de kommande fyra till fem åren. Den totala guldproduktionen kommer därmed att stiga från dagens 30 000 Uns till en förväntad nivå på 120-140 000 Uns. Investeringarna för dessa två gruvor uppskattas bli 180 till 200 miljoner dollar och kassaflödet förväntas uppgå till omkring 100 miljoner dollar per år. Bolaget avser finansiera dessa investeringar med vinster från Tardan-g gruvan samt lån. Att bolaget kan förhandla till bättre ränta tyder på att bolaget har gott förtroende hos långivare. (Mangold, 23 juni 2020)  

 Värdering  

Den senaste värderingen kommer från Edinson och är på 14 kr. Baserat på att ledningen genomför Kara-Beldyr-projektet enligt de förväntade operativa och finansiella parametrarna (detta är en risk som redan väsentligt mildrats av ledningens framgång med att utveckla Tardan CIL-projektet) uppskattar vi att Auriant kan generera genomsnittliga årliga kassaflöden på 61,6 miljoner dollar, en genomsnittlig vinst på 52,7 miljoner dollar från år 2025, vilket gör att de kan betala en potentiell utdelning på 0.5 dollar. (Edinson, 23 december 2020)  

  

Auriant har även fått riktkurs från Mangold från september 2020 där de skriver “Mangolds DCF-värdering för Auriant Mining i ett base-case scenario uppgår till 16 kronor per aktie.” Dessutom ökar Auriant vinsten kraftigt om guldpriset går upp. Vid 30% högre guldpris kan vi motivera ett aktiepris på 35 kr. (Mangold, 10 september 2020)  

  

  

Enligt Auriants hemsidan är ungefär 75% av aktierna i bolaget inte ute på marknaden till försäljning. Det är liten freefloat med endast 25% aktier, det kan med andra ord gå fort uppåt när marknaden vaknar. (Auriant, 30 september 2020)  

 Guld ses som en säker hamn vid oroliga tider. När det blir oroligt på börsen är det många som säljer aktieinnehav och köper guld istället. För guld har historiskt över tid haft en bra värdeutveckling. Detta gör att guldpriset/guldaktier ofta klarar sig bättre vid sämre tider. Att investera i Auriant kan vara ett bra sätt att differentiera sin aktieportfölj.  

  

Risker  

Auriant Minings vinst styrs till en stor del av guldpriset. På samma sätt som de flesta aktier faller när börsen går ned så faller många guldaktier när guldpriset går ned. Även om dagens värdering är extremt låg kan den förstås bli ännu lägre.  

Bolaget har även ganska stora skulder. Det ska dock sägas att Golden Impala, som kontrolleras av Auriants storägare, står som långivare för stora delar av bolagets lån. Auriant har idag dessutom en kassa om ca 13 miljoner, att jämföra med 1.3 miljoner som de hade för ett år sedan.   

En annan risk är att bolaget har sin verksamhet i Ryssland, även om det har kunnat bedriva sin verksamhet stabilt där under flera år.  

Disclaimer:  

Jag äger aktier i Auriant Minings. Aktier medför alltid en risk och alla beslut sker på eget ansvar. Det finns alltid en risk att du inte får tillbaka det pengar du investerat i aktier. Gör alltid din egen analys och research. Detta ska inte ses som en köp- eller säljrekommendation. Med reservation för felskrivning.  

Referenser:   

Pm, 29 december 2020. Hämtad från: 

http://www.auriant.se/upload/iblock/8b7/8b716cb280b74ea9729565be28645709.pdf  

  

Pm, 29 januari 2021. Hämtad från:   

http://www.auriant.se/upload/iblock/bab/babda4f6aab2f06a41200e8f839e9ae0.pdf  

  

Q3, delårsrapport 2020. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/upload/iblock/1a6/1a640203bac9346f430eb9595d391ff5.pdf  

  

Pm, 18 Januari 2021. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/upload/iblock/3cd/3cddbe5a4101f6380980071a83e659be.pdf  

  

Pm, 21 december 2020. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/upload/iblock/954/954ff3ded65cb563ca5ed99bc0154f0a.pdf  

  

Auriant Mining presenterar på Mangold Insights Investerardag 5 mars 2020. Hämtad från:  

https://www.youtube.com/watch?v=bS0hPQgcm3g  

  

Edison, 23 december 2020. Hämtad från:  

https://www.edisongroup.com/publication/turning-into-the-home-straight/28559  

  

Trading Direkt, 22 december 2020, se från minut 21. Hämtad från:  

https://www.youtube.com/watch?v=BRYutVKD3S8  

  

Börsvärlden, 10 september 2020. Hämtad från:  

https://borsvarlden.com/artiklar/auriant-mining-momentum-i-ryskt-guld-mangold  

  

Pm, 12 oktober 2020. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/upload/iblock/e5c/e5cd263dde2abf9a3dae54d5eb82a00f.pdf  

  

Pm, 30 november 2020. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/upload/iblock/b8c/b8c5f832ed3d1010bc55bf3a2f4f457c.pdf  

  

Pm, 16 april 2019. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/upload/iblock/ebe/ebee56e4bcc33c0ab6c0db6a9c2d539d.pdf  

  

Pm, 14 Juni 2019. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/upload/iblock/af6/af61e635dfe7616d6a946148aed65599.pdf  

  

Mangold, 23 juni 2020. Hämtad från:  

https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2020/06/Auriant-Mining-Initialanalys-2020-06-23.pdf  

  

Edinson, 23 december 2020. Hämtad från:  

https://www.edisongroup.com/publication/turning-into-the-home-straight/28559/  

  

Mangold, 10 september 2020. Hämtad från:  

https://insight.mangold.se/wp-content/uploads/2020/09/Auriant-Mining-Update-2020-09-10.pdf  

  

Auriant, 30 september 2020. Hämtad från:  

http://www.auriant.se/sw/Investor_Relations/Shareholder_structure/  

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?