Post entry

ExpreS2ion marknad är glödhet. Bud på ExpreS2ion/AdaptVac troligt efter lyckade pre-kliniska Covid-19 resultat, som väntas inom kort.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Mycket talar för att AdaptVacs Covid-19 projekt kommer köpas upp av BP efter lyckade pre-kliniska försök. Bud har redan förekommit, som varit svåra att motstå enligt AdaptVac. VD Frandsen säger att resultaten från pre-kliniska tester väntas presenteras inom kort. Vidare hävdar Frandsen att ExpreS2ion kommer visa svarta siffror på nedre raden 20/21. Vi tror aktien i det korta perspektivet kommer drivas upp mot 20-30 kr. Ett lockande bud på Covid-19 projektet kan mycket väl motsvara aktiekurs bra bit över 100 kr.

Lite om AdaptVacs plattform och teknik i kampen om vaccin mot Covid-19.

Covid-19 har ett omslutande membran, på vilkens utsida det sitter protein. Via proteinet tar sig viruset in i t.ex. lungceller, som blir infekterade. Membranet omsluter virusets farliga egenskaper som väl inne i cellen infekterar den. AdaptVacs plattform tar fram protein som är identiskt med delar av Covid-19 virusets protein. Det framtagna proteinet sätts på tomma och för människa helt ofarliga "celler" och bildar till det yttre en kopia av Covid-19. Den ofarliga "cellen" med proteinet fäst på utsidan benämns virus liknande partikeln, på engelska CLP (viral Capsid-Like Particle). Immunförsvaret uppfattar CLP som farligt och börjar tillverka antikroppar. Utsätts man därefter för det riktiga Covid-19 viruset är antikropparna redo att fästa på de yttre proteinerna och hindrar viruset att ta sig in i cellerna. Ledande forskare menar att AdaptVacs strategi är en av fyra lovande med störst möjlighet att leda till vaccin mot Covid-19.           

Lite om ExpreS2ion’s finansiering och ställning

-ExpreS2ion är fullt finansierad till 2020/2021 då man förväntas ha positivt kassaflöde, enligt VD.

-Covid-19 projektet är fullt finansierat i första fasen och EU-Horizen är beredda att bevilja upp till 50 MSEK.

-ExpreS2ions plattform värden synliggörs och väcker internationell uppmärksamhet. 

-Känd professor pekar ut bland annat ExpreS2ions teknik för utveckling av vaccin som en av 4 möjliga lovande strategier för att finna Covid-19 vaccin.

-ExpreS2ions vinst relaterad till lyckat vaccin mot Covid-19 bedömer bolaget vara flera hundra miljoner årligen.

-17 ansökningar lämnades in till Horizon 2020 gällande Covid-19 vaccin. 2 av dessa 17 beviljades anslag och bedömdes vara top of the line. ExpreS2ions grupp var en av de två! Det säger en del om vilken kvalitet deras plattform har.

Uppköp sannolikt efter lyckat pre-kliniska resultat.

Lockande bud på ExpreS2ions Covid-19 projekt har redan lagts, enligt bolaget själv. ExpreS2ion samarbetar redan idag med BP inom andra områden och kontakterna bör därför vara goda.

Med årlig förtjänst för enbart Covid-19 projektet om några hundra miljoner kan kanske acceptabelt bud ligga runt 1-3 Miljarder SEK för enbart Covid-19 projektet, vilket motsvarar 100-300 kr per aktie med dagens antal aktier. 

 Ledande forskare menar att AdaptVacs strategi är en av fyra lovande strategier med stor möjlighet att leda till vaccin mot Covid-19. Det borde locka BP (och som det verkar redan har gjort).           

I intervju den 22 April i MEDWATCH säger bolagets VD Frandsen att nylig konvertering av lån till aktier är mycket positivt och en signal att långivarna tror på bolaget. Frandsen menar att aktiekursen har potential att fortsätta upp.

Vidare låter Frandsen meddela att de ligger före plan och att uppdatering om hur Covid-19 projektet fortlöper är att vänta inom kort. 

Aktien, 20-30 kr i det korta perspektivet. Troligen en bra bit över 50 kr om Covid-19 följer plan.

Vi tror att aktien i det kort perspektivet kommer drivas upp mot 20-30 kr. Triggers kommer vara positiva pre-kliniska resultat, som i sin tur kommer intensifiera diskussionen med BP och bud på åtminstone Covid-19 projektet eller partner med BP. Alternativet partnerskap med BP kan innebära uppfront och royalties vid uppnådd milestones. Bägge alternativen kommer troligen locka till sig instutionella investerare. När väl spekulation om bud/partner kommer ser vi betydligt högre kurser. Det är enligt oss läge att ta position om man vill vara med på den hävstång pre-kliniska resultat kommer generera.

Tidigare analyser av Biotech Analyst Group

 1. https://www.redeye.se/arena/posts/rhovac-ab-paa-vaeg-att-avsluta-lyckad-fas-i-iia-i-gloedhet-mar,knad-immunterapi-mot-cancer
 2. https://www.redeye.se/arena/posts/nanologica-paa-raett-vaeg-vi-tar-in-den-i-portfoeljen
 3. https://www.redeye.se/arena/posts/inhalation-sciences-isab-foerbereder-listning-av-dotterbolaget-ziccum-vaerderingen-av-ziccum-kommer-tidigt-2018-vi-bedoemer-att-vaerdet-sannolikt-hamnar-runt-50-80-miljoner-sek-vi-upprepar-starkt-koep-med-betydande-uppsida
 4. https://www.redeye.se/arena/posts/inhalation-science-naesta-bolag-i-vaar-portfoelj-med-stor-potential-vaar-maalkurs-25-30-kr
 5. https://www.redeye.se/arena/posts/nanologic-tecknar-genombrottsavtal-med-yunbo-technology-aktien-stiger-med-35-idag-vi-har-fortsatt-koep
 6. https://www.redeye.se/arena/posts/biovica-naar-maalet-med-divitum-finansiering-av-kommersiell-plan-paa-plats-vi-saetter-riktkurs-30-40-kr
 7. https://www.redeye.se/arena/posts/portfoeljen-oekar-innehavet-i-biovica-vi-saetter-riktkurs-35-45-kr-paa-kort-sikt
 8. https://www.redeye.se/arena/posts/scandion-oncology-maaste-in-i-portfoeljen-helt-under-radarn-vi-saetter-maalkurs-25-35kr-paa-kort-sikt
 9. https://www.redeye.se/arena/posts/scandion-oncology-haaller-tidplanen-ny-presentation-av-vd-vi-oekar-innehavet-och-raeknar-med-kurs-oever-20-kr-inom-kort
 10. https://www.redeye.se/arena/posts/scandion-oncology-seglar-upp-som-en-favorit-bland-biotech-bolagen-realistisk-potential-oever-600
 11. https://www.redeye.se/arena/posts/lifeassays-boersnotering-av-aegirbio-synliggoer-stora-vaerden-inom-humandiagnostic-vaar-kortsiktiga-maalkurs-aer-1-50-2-00-kr
 12. https://www.redeye.se/arena/posts/lifeassays-avtyttrar-veterinaerdelen-saa-snart-som-moejligt-notering-av-aegirbio-med-fokus-paa-humandelen
 13. https://www.redeye.se/arena/posts/lifeassays-joint-venture-aegirbio-humansegmentet-baettre-aen-vi-initialt-bedoemde
 14. https://www.redeye.se/arena/posts/arocell-har-det-mesta-paa-plats-kapital-saekrat-biotechnestor-som-stoerre-aegare-och-fokus-paa-kommersialisering-vaar-kortsiktiga-maalkurs-3-5-4-sek
 15. https://www.redeye.se/arena/posts/expres2ion-faar-draghjaelp-av-covid-19-att-synliggoera-vaerden-i-bolaget-vi-tar-in-den-i-portfoeljen-med-maalkurs-20-sek
 16. Follow us on https://twitter.com/BiotechAnalystG

Disclaimer: The Biotech Analyst Group analyserar biotechbolag i fas I - II eller i tidig kommersiell fas. Vi lägger ner mycket tid på att hitta "rätt" bolag framför att välja brett och låta slumpen avgöra utfallet. Vi innehar alltid de bolag vi analyserar. Eventuell investering sker på egen risk och vi tar inte ansvar för eventuella förluster. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som vi bedömer tillförlitliga. Vi garantera ej riktigheten i informationen. Eventuell framåtblickande information i analysen baseras på subjektiva bedömningar, vilka innehåller osäkerhet. Vi garanterar inte att prognoser och framåtblickande estimat blir uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?