Post entry

EyeonID

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Eyeonid - Turn-around bekräftad

Kvartalsrapporten Q4 var ingen kioskvältare men det går inte att förneka att det bekräftar att bolaget har genomfört en lyckad turn-around. Ett resultat som man har uppnått, med gamla kundstocken och innan de har fårr räkna in resultat från nyligen lanserade affärerna Masmovil och Silencio(AXA). Vilket visar att kurvan nu är uppåt.

Periodens nettointäkter uppgick till 2 470 000 kr till skillnad från kvartalet innan som var 1 299 000 kr. Nästan 100 % högre intäkter de senaste 3 månaderna. Resultatet är fortfarande lågt, men vi kan konstatare att resultatet bekräftar att de har lyckats hitta intäkterna och att de nu har en vältrimmad organisation med en mängd nya kompetenser som är redo att börja växa för att nå lönsamhet redan i år. Rapporten visar att de har sänkt sina operativa kostnader med nästan 50 %. Vi kan därför förmoda att de har mindre utvecklingskostnader och kan fokusera på att sälja ett fungerande systemet. De har visserligen anställt nya människor i verksamheten, men skillnaden är profilen på dessa då de är sälj och marknadsorienterade människor som fokuserar på kommersialisering, intäkter och resultat istället för att tillföra till det berg av kostnader de hade tidigare för att bygga program och system.

VD skriver i sin VD kommentar i rapporten:

Totalt har intäkterna ökat med 178% under Q3-Q4 jämfört med första halvåret 2020, vilket är mycket starkt. Totalt har bolaget under året utökat stocken av betalande kunder med 200%, men även avseende nya avtal under året och har nu totalt 9 avtal på plats som antingen är lanserade (totalt 8 st) eller ligger för planerad lansering. Vi ser nu att bolagets totala stock av lanserade avtal och senast med Masmovil i Spanien kommer kunna ge en fortsatt ökning av licensbaserade intäkter och att vi håller fast vi det övergripande målet för 2021, att nå kassaflödes positivt resultat för enskild månad under Q4.

Framtiden:

Företaget har lagt sin plan, vi ser att de ska växa starkt nästkommande kvartal och därefter ytterligare öka gradvis så att slutet av året landar närmare 9 miljoner i omsättning för Q4, vilket gör att vi då har ett bolag som är självbärande inför 2022. Och det tror jag är lågt satta mål för att man vet att de har missat målen tidigare och vill inte göra det igen. Tror att de kommer uppnås, för att:

Masmovil genomförde sin ”soft launch” i mitten av december och gick ut till marknaden med erbjudandekommunikation under början av januari i år. Initialt omfattas erbjudandet av ett månadsabonnemang samt en Try en Buy lösning som primärt går ut i digitala kanaler men som även kommer erbjudas i butiker. Masmovil har, som tidigare kommunicerats, investerat och budgeterat omfattande pengar för löpande marknadskommunikation som kommer rullas ut löpande under 2021. Lite senare i år avser man även att bredda sitt erbjudande mot basen av B2B kunder. Intäktspåverkan kommer dels från fasta avgifter på månadsbasis (serviceavgifter) vilket är garanterade intäkter för EyeOnID, därtill kommer löpande månadsintäkter avseende licensförsäljning. Bolaget ser själva att den affären kommer löpande öka intäkterna och generera bäst resultat för Q2. Men om vi kort ser till potentialen så hade Yoigo 2018 hela 7.5 miljoner kunder, så deras redan existerande kundbas är mer än 2.2 miljoner fler (och säkert mer än det) än den totala befolkningsmängden i Norge. Det innebär att endast baserat på de siffrorna, har affären i sig 3-4 gånger högre potential än affären med Telenor Norge.

Silenccio är ett bolag som jag anser flugit lite under radarn. Bolaget är en nischad Cyberförsäkring som har kopplingar till AXA, ett bolag som är på världens top-50 lista av största bolag. Eyeonid meddelade den 19 november att de ingått avtal med det schweiziska bolaget Silenccio, omfattande en leverans kring Eyeonids monitoreringstjänster. Oftast använder sig större bolag av mindre brands för att kunna vara lika mycket på tårna och snabbrörliga som alla start-ups, men även för att de enkelt skulle kunna innovera fritt innan de tar in det själva i sitt grundutbud. Jag ser detta som ett mellanting av dessa två.

Närliggande triggers:

Jag tror inte att man har gått ut och lovat så pass många nya antal avtal om man inte trodde man var på målsnöret med några av dem. Det skulle vara ytterst förvånande om de chansar med att leverera en prognos i detta läge med sin historia. Jag tror att de är relativt säkra på sina mål och jag förväntar mig att 3-4 stycken av dem ligger inom en snar framtid.

Man har även kommunicerat att Elgiganten Danmark skulle gå live, men det verkar inte vara lanserat än så länge, men tillför intäkter så snart det händer. Genom att täcka upp den Nordiska kundbasen med en produkt hos en så pass stor och ändå nischad återförsäljare mot teknik finns både en stark relevans och möjlighet att skapa stora försäljningsmöjligheter. Möjligen kan rådande pandemi påverka försäljning i butik, men samtidigt har bara problemet blivit mer och mer aktuellt med ID-kapning och säkerhet från dem som sitter på hemmakontoret.

Skimsafe är jag otroligt imponerade av, deras reklam visas löpande på Facebook och jag blev även approcherad av en av deras säljare inne på Claes Olsson som på ett väldigt bra sätt kunde visa tjänsten och fick mig såld. Dom har på ett övertygande sätt tagit ett ägandeskap av produkten och gjort den till sin egen för att skapa det bästa ID skyddet. Det kommer leda till att Sverige blir en viktig marknad för dem, men jag tror många missat att de även har lanserat sitt Skimsafekort hos Best Buy, en kedja som är 15 gånger större än Elkjöp. Med en fot in i USA vore det förvånande om Skimsafe inte lansera sig Online i USA också, en marknad många gånger större och mer mogen än Sverige.

Att bolaget också uttalat att man ska gå i Business 2 Business segmentet ser jag också som otroligt intressant. I en miljö där hemmakontoret blivit verklighet för nästan hela världen, men också framöver kommer innebära att säkerheten också ställs på sin spets. Företagskunderna kommer behöva se över hur exponerade deras personal är, vilket oftast är den svagaste länken. PWC har i en underökning visat att 51% av företagen ska öka sin budget för Cybersäkerhet trots att majoriteten förutspår en minskning av intäkter(se länk).

11 st avtal på 10.5 månader:

Bolaget har uttalat sig kring avtal, och har under setta kaosartat pandemi-år såsom 2020 har varit, nått 90%, vilket är fullt acceptabelt, även om man sätter höga ambitiösa mål. Tyvärr har bolaget, med förra VD i spetsen, en historia kring att uttala sig om avtal och mål de ej uppfyllt vilket gör att detta eldprov är avgörande för bolagets framtida förhoppningar. Det vet ledningen om och därför tror jag att de har varit försiktiga i prognosen.

Vad vi också kan se är att många avtal är med stora aktörer, ser man till Masmovil är de Spaniens fjärde största mobiloperatör, Elkjöp är en av de största Retail kedjorna i Norden. Med så stora avtal är potentialen otroligt hög, samtidigt som den garanterad intäkten har kommuniceras som relativt låg. Det är styrkan och svagheten i Eyeonid’s affärsmodell, att en partnerbaserad försäljning kräver aktivering från Partnern. Men det tror jag också varit en stark lärdom från Elkjöp affären, då vi direkt vid lansering av Massmovil sett artiklar och initial reklam, något vi bara sett enstaka livstecken på hittills från Elkjöp.

Framtiden?

Jag tror att vi kommer se ett helt nytt Eyeonid under 2021, ett bolag där alla nya personer i bolaget kommer sätta sin prägel på företaget, vilket jag tror blir ett rejält avstamp. Bolaget har nu uppvisat de första positiva tecken på väldigt länge och att de drakar som är runt förhandlingsbordet börjar bli mer och mer snabba på att komma i mål och generera mer och mer pengar. Det går fortare från avtal till intäkter numera och jag tror att vi aldrig har sett bolaget i en bättre position än vad det är i idag. Ett bevis på det är att Masmovil har gått från att teckna avtal till att lansera sin tjänst på mindre än 6 månader. Detta tror jag är för att Eyeonid nu har hittat sin marknadsposition, och även förstått hur dom ska bygga upp en lansering tillsammans med nya och gamla kunder och är säkra på vad produkten tillför.

https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity-privacy-forensics/library/global-digital-trust-insights/cyber-budget.html#:~:text=Cyber%20budgets%20will%20rise%20for,expect%20business%20revenues%20to%20decline.

https://www.bestbuy.com/site/skimsure-credit-card-protector/6409993.p?skuId=6409993&intl=nosplash

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?