Post entry

Eyeonid - Teckna INTE

Det råder fortfarande IPO-hausse och det har fått rena lycksökare att försöka börsnotera sig. Eyeoneid är en av dessa. Mitt råd är att INTE teckna.

Det har varit småbolags-hausse på börsen och börsnoteringarna har stått som spön i backen. Man har kunnat tjäna väldigt mycket pengar på att bara teckna och sälja aktier i börsnoteringar på Firsth North och Aktietorget. Typexemplet Raybased såldes 4-5 gånger högre än teckningskursen.

Man har alltså kunnat teckna och sälja relativt riskfritt i hypade bolag. Detta har i sin tur lockat rena lycksökare som vill börsnotera sig och göra sig själva rika över en natt. Eyeonid är ett sådant bolag.

Eyeonid utger sig för att vara ett bolag som verkar inom IT-säkerhet och deras tjänst skall skydda människor från ID-stölder och kontokortskapningar. Denna typer av tjänster ligger helt rätt i tiden, eftersom denna typ av brottslighet är snabbt växande. Bolag som lyckas förhindra denna typ av brottslighet kan säkerligen bli väldigt lyckosamma, men Eyeonid är inte ett av dessa bolag.

Det första som slår en när man besöker hemsidan är att det finns i princip ingen information om själva tjänsten eller länkar till tredjeparter som verifierar att deras tjänst fungerar så som det är utlovat. Det finns i princip bara en länk till prospektet och anmälningssedeln.

Bolaget har en pre-moneyvärdering på 94 miljoner och nyemissionen sker till en kurs på 2,50 per aktie och vid full teckning så tillförs bolaget 9,5 miljoner kronor. Den här värderingen är ren luft eftersom än så länge existerar inte ens den påstådda tjänsten. I prospektet står det att den skall lanseras i hösten men jag har aldrig hört talas om några banker eller andra institutioner som rekommenderar denna "tjänst" till sina kunder.

Tittar man på hur många aktier det finns i bolaget så är det totalt 37 774 503 aktier. Bolaget i fråga bildades 2015 med 2 000 000 aktier. På drygt ett år har det tillkommit runt 35 miljoner aktier i bolaget. Hur mycket aktieägarnare betalade per aktie framkommer ju naturligtvis inte. Det känns som att de har betalat en spottstyver för aktierna och hoppas att bli rika över en natt genom att börsnotera bolaget till en fantasivärdering!

I början av april sålde New Equity Ventures sitt innehav i Eyeonid för 1,68 kronor per aktie.

http://www.di.se/finansiell-information/dagens-rapporter/?NewsId=61f85e57-058b-424a-af2e-d7258f7c63ff

Nu försöker de några månader senare börsnotera bolaget för ett pris som nästan är 50% högre. Det har inte presenterats några nyheter av substans som skulle motivera en sådan värdestegring!

I prospektet beskriver Eyeonid lite kort hur tjänsten fungerar.

"För att använda kundportalen registrerar sig den blivande användaren och verifierar sitt konto. Användaren kan välja på vilket sätt denne vill bli kontaktad av Eyeonid vid behov. Därefter väljer användaren att lägga till uppgifter att skydda. Uppgifter att skydda är till exempel personnummer, betalkortsnummer och emailadress som exempelvis används vid inloggning och identifikation. Registrering och administration av tjänsten kan ske antingen via webben eller en mobilapplikation."

Bolaget vill alltså på fullaste allvar att man skall dela med sig av sina kontokortsuppgifter så att de skall "skydda" dessa. Detta låter som upplagt för att bli utsatt för bedrägerier och ID-kapningar!

För att göra en lång historia kort, TECKNA INTE aktier i Eyeonid.

Slutligen vill jag tacka Mammaq och BopperJones som på ett förtjänstfullt sätt varnat för detta bolag i Placera-forumet.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?