Post entry

Fastout

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Framtidens marknadsföring.

Affärsidé:

Fastouts affärsidé innebär att man kopplar ihop lokala drönarpiloter med företag. Dessa kan beställa 360*vyer över ett specifikt område eller köpa från Fastouts bildbank. Detta ger en väldigt attraktiv marknadsföring då individen får en helt annorlunda vy att betrakta.

Företaget:

FastOut grundades 2013 och har sedan cirka två år tillbaka utvecklat en IT-plattform som riktar sig primärt till mäklare, kommuner, turism, bygg och fastigheter samt media. Bolaget lanserade IT- plattformen, som har samma produktnamn som företagsnamn, våren 2015 med avsikt att låta Bolagets kunder via webben enkelt bestämma och skapa sina egna vyer.

Ägarstruktur:

Aktieägare

Antal aktier

NS Ventures AB

19 846 797

Fly Cam AB

8 558 480

New Equity Ventures AB

6 983 330

DFS Consulting AB

1 025 345

Totalt, största ägarna: 36 413 952

Totalt, övriga ägarna: 6 086 048

Totalt, alla ägare: 42 500 000

Detta var innan noteringen på AktieTorget. I och med noteringen kommer aktieantalet öka med ca 5 800 000 aktier.

Lock-Up

NS Ventures - Får endast avyttra 10 % av aktieinnehavet de första 12 månaderna.

Fly Cam - Får endast avyttra 10 % av aktieinnehavet de första 12 månaderna.

New Equity Ventres - Får endast avyttra 10 % av aktieinnehavet de första tre månaderna. Sedan får man inte avyttra mer än 50 % av aktieinnehavet de första 12 månaderna.

NS Ventures ägs utav Magnus Kniving och Stephan Knowles. Stephan Knowles är också aktiv som CTO i Fastout samt styrelseledamot.

Fly Cam ägs av utav Håkan Lindgren som är aktiv som VD i Fastout.

Sedan noteringen har New Equity minskat lite i sitt innehav och man ser att styrelseordf. i Fastout Thomas Edselius förstagångsanmält ett innehav på 140 000 aktier med närstående. Sedan har Daniel Utterman som är ledamot förstagångsanmält ett innehav på 1 025 345 aktier därav drar jag också slutsatsen av att han äger bolaget DFS Consluting AB. Styrelseledamoten Björn Mannerqvist förstagångsanmälde 5000 aktier.

https://www.aktietorget.se/InstrumentInsider.aspx?InstrumentID=SE0007525738

https://www.aktietorget.se/pressdocs/fastoutinternational/documents/memo%20fastout%202015-11-27%20pfk%20(1).pdf

http://www.nyemissioner.se/foretag/planerad-notering/fastout_int_ab/1449

https://www.aktietorget.se/pressdocs/fastoutinternational/documents/fout%20teaser%202015-11-27%20v3.pdf

Intäktsmodell:

FastOuts plattform erbjuds i första hand via abonnemang. De faktorer som bestämmer intäkterna på abonnemangen är:

1. Vilken funktionalitet och integration som kunden har.

2. Antalet användare hos kunden som har tillgång till systemet.

3. Antal vyer användaren skapar.

4. Antal besökare hos kundernas hemsidor.

Abonnemanget faktureras kvartalsvis eller årsvis i förskott. Bolagets största kundbas finns i Sverige.

FastOut kommer att licensiera ut sin plattform i abonnemangsform vilket ger god rörelsemarginal och långsiktiga intäkter, där 50 procent av intäkterna är marginal till FastOut. Vidare ska plattformen utvecklas på ett sådant sätt att anpassningar till marknader andra än den svenska kan genomföras med små justeringar.

Jag tolkar denna marginal som vinstmarginal, nettovinsten.

Affärsprodukter:

Mäklare

5000 kr uppstart / kontor.

99 kr / månaden - Abonnemang inkl. support.

99 kr helikoptervy - 360* interaktiv vy över objekt.

99 kr video - Personligt intro ch objektsbilder.

99 kr flygfoto - Separat flygfoto.

1990 kr - kundunik helikoptervy.

http://www.fastout.com/sv/maklare/

Fastighet

5000 kr uppstart / bolag - Inkl. upport & grafiskprofil.

995 kr / månaden - Inkl. hosting.

Kostnad för kundunika vyer.

2 990 kr - vy.

4 990 kr - 4 vinklar (samma fastighet).

19 990 kr - 10 stycket (oavsett läge).

http://www.fastout.com/sv/property/

Turism

De erbjuder lösningar som inkluderar vyer med intressepunkter, interiör panorama och video.

https://fastout.com//SirenaBay/SirenaBayTop.html - Exempel.

http://www.fastout.com/sv/tourism/

Media

Perfekt för redaktörer, journalister och bloggare som vill ta nästa steg i sitt skapande av innehåll för webben.

http://www.fastout.com/sv/media/

Golf

Använd FastOut för att marknadsföra det bästa med din bana och anläggning med hjälp av interaktiva 360° drönarvyer och video.

https://vimeo.com/106566594 - Exempel.

http://www.fastout.com/sv/golf/

Finansiell ställning:

FastOut befinner sig i ett expansionsläge och behöver ett kapitaltillskott för att utveckla Bolaget vidare. Styrelsen bedömer att likviditeten som tillförs Bolaget i förevarande emission täcker rörelsekapitalbehovet i minst tolv månader.

Verksamhetsmål:

2016

Under året har Bolaget som mål att ta tio procent av den potentiella marknaden i Sverige, vilket motsvarar cirka 25 miljoner kronor i försäljning. Vidare skall Bolaget lansera IT-plattformen på tre nya marknader samt anställa fyra nya säljare, och därmed vara totalt 16 medarbetare.

2017

Bolaget har som mål att omsätta 50 miljoner kronor och lansera IT-plattformen i sex nya länder. Bolaget har även som mål att under detta verksamhetsår vara totalt cirka 25 – 30 medarbetare.

Verksamhetsmål långsiktigt:

Det viktigaste målet för Bolagets verksamhet i dagsläget är att expandera Bolagets bildbank. Bolagets mål inom de närmsta åren är:

1. Att förbli marknadsledande inom geografisk navigation för mäklare och hotell.

2. Att bli en efterfrågad leverantör av vyer.

3. Att uppnå en hög lönsamhet som grund för tillväxt och avkastning till Bolagets ägare.

4. Att introducera FastOuts IT-plattform på nya geografiska marknader.

Användning av emissionslikviden:

  1. Internationalisering av FastOut, planerar att lansera i 3 länder under 2016 (cirka 1 500 000 kronor).
  2. Utbyggnad av Bolagets bildbank på strategiska platser (cirka 1 000 000 kronor).
  3. Marknadsföring mot våra målgrupper (cirka 800 000 kronor).

Rekrytering av säljare i Sverige (cirka 500 000 kronor).

Affärspartners, samarbeten och partners:

Mäklarsamfundet

Mäklarringen

Skandiamäklarna

Hitta

M.Specs

Vitec

Videoburst

Blocket bostad

Datcha

JM Entreprenad

Notar

Upplands-Bro

Värmdö kommun

Länsförsäkringar

Lidingöloppet

Aringe GK

Catena

Marknad:

I Sverige beräknas marknaden uppgå till 250 miljoner kr / år.

I Spanien har man inte ännu gjort en offentligt estimat av marknadspotentialen.

Men man har sagt detta.

Valet av Spanien som första internationella marknad grundar sig i affärspotentialen för drönarvyer inom fastighetsbranschen. Bara i en jämförelse mellan de största bostadssajterna i Sverige och Spanien kan man se att det finns ca 500 000 bostäder till salu på den spanska, vilket är mer än 29 gånger fler än på den svenska motsvarigheten.

https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID_News=76252

Men man skall satsa på att etablera sig i tre nya länder 2016, ett av dem var Spanien. Och 2017 skall man nå en lansering i sex nya länder.

Framtida intäkter:

Man beräknar nå 25 miljoner i omsättning 2016. Med en 50 % vinstmarginal innebär detta intäkter på 12,5 miljoner.

2017 beräknar man nå en omsättning på 50 miljoner kr. Med en 50 % vinstmarginal innebär detta intäkter på 25 miljoner.

Jag räknar med P/E 25 samt 48 miljoner aktier och en kurs på 1kr.

12,5 miljoner i vinst - 48 000 000 / 12 500 000 = P/E 3,84

25 miljoner i vinst - 48 000 000 / 25 000 000 = P/E 1,98

25 / 3,84 = 6,51

6,51 * 1 = 6,51

25 / 1,98 = 12,6

12,6 * 1 = 12,6

Alltså får vi kurserna 6,5 kr och 12,6 kr. Detta vid vinsterna 12,5 respektive 25 miljoner.

Aktien:

Man fick nyss ett kontrakt från Catena som blir Fastouts första kund inom kommersiella fastigheter. Detta med ett initialt ordervärde på 300 000 kr! Detta bevisar att Fastouts affärsmodel faktiskt genererar intäkter.

https://www.avanza.se/placera/telegram/2016/01/12/catena-catena-blir-fastouts-forsta-kund-inom-kommersiella-fastigheter.html

Man har just nu kontor i New Delhi, Indien, USA och Sverige. Och snart Spanien antagligen.

Det är svårt att värdera detta bolag då det är ett nytt koncept. VD:n drar paralleller till Uber. Gissa vad Uber värderas till. Jag säger inte att Fastout kommer att bli nästa Uber men jag får intrycket av att VD:n vill få en att tror det. Sedan att hitta.se m.m. använder sig av drönarbilder får mig att dra paralleller till google maps. Gatuvyer kan nu bli drönarvyer där man kan färdas igenom stan i luften via drönarbilder. Förvärvsobjekt? Kanske i framtiden om Google upptäcker bolaget.

VD:ns tre punkter till varför man skall köpa Fastout.

  1. Drönare är en glödhet marknad.
  2. VR bilder är en glödhet marknad där man siktar att intrigeras med t.ex. Oculus VR glasögon.
  3. Intressant affärsmodell som påminner om Uber Taxi.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=389&v=JyFRGRDa-4s

En till längre video för den intresserade, spola gärna till 10min och sedan 23 min. https://www.youtube.com/watch?v=ZEF-SSLGgD4

Jag tror att kursen kommer nå 3kr med potential upp till 6,5kr. I slutet av 2016 om man når tillväxtmålen borde man nå en kurs på 6,5kr som innebär en värdering enligt P/E 25.

Allmänna källor:

https://www.aktietorget.se/pressdocs/fastoutinternational/documents/fout%20teaser%202015-11-27%20v3.pdf

https://www.aktietorget.se/pressdocs/fastoutinternational/documents/memo%20fastout%202015-11-27%20pfk%20(1).pdf

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?