Post entry

Fluicell - Uppköpskandidat. Bud från Cellink?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Närmaste konkurrent för Fluicell är Cellink som värderas till cirka 6.5 miljard kronor. 2019 omsatte cellink 105 mkr och baserat på det har man ett P/S en bra bit över 50 i nuläget. Fluicell har som ambiton att omsätta 10-15 mkr under 2020, skulle man applicera samma mutipel här borde börsvärdet alltså vara runt 500-750 miljoner kronor. Potentialen är således väldigt attraktiv.

Fluicell har tre affärsområden och dessa är BioPen, DynaFlow och BioPixlar. 

BioPen är ett verktyg som används av forskare för att exponera enskilda celler förolika testsubstanser, förslagsvis ett potentiellt cancerläkemedel. Detta möjliggör analys av hur en viss celltyp reagerar på substansen och kan potentiellt öka hitraten på utvecklingen av nya läkemedel för läkemedelsbolagen. Vilket skulle skapa mycket stor nytta för industrin. 

DynaFlow används för att studera hur säkra läkemedel är. Verktyget kan användas till att upptäcka nya läkemedel riktade mot jonkanaler, vilket inkluderar sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS) vilket är ett stort område där alzheimers dominerar. Man kan även använda produkten för hjärta och kärl läkemedel. BioPen och DynaFlow kombinerar varandra och medför syneriger i form av korsförsäljning. 

Den mest intressanta produkten i Fluicells pipeline är dock Biopixlar som är en 2D/3D-bioprinter. Biopixlar är mycket avancerad och har möjlighet att printa och arrangera celler på en- och fåcellsnivå, vilket möjliggör en högupplöst bioprinting. Detta är av största vikt när det kommer till att printa levande celler och på sikt även organ möjligtvis. Bolaget beskriver det som att man printar legobitar vilket möjliggör att man bygger upp vävnad bit för bit, istället för andra bioprinters som snarare skriver ut vävnaden i en ”klump”. Biopixlar lanserades sent under 2019 och det är troligt att det snart kommer börja trilla in orders. 

Bolaget har precis fyllt på kassan och värderas till cirka 140 mkr, med en kassa på dryga 30 mkr. Vilket ger ett EV på cirka 110 mkr. Närmaste konkurrent för Fluicell är Cellink som värderas till cirka 6.5 miljard kronor. 2019 omsatte cellink 105 mkr och baserat på det har man ett P/S en bra bit över 50 i nuläget. Fluicell har som ambiton att omsätta 10-15 mkr under 2020, skulle man applicera samma mutipel här borde börsvärdet alltså vara runt 500-750 miljoner kronor. Potentialen är således väldigt attraktiv. 

Det finns ytterligare en faktor som gör att kopplingen mellan Fluicell och Cellink är värd att nämna. I samband med att Fluicells TO skulle lösas in blev bolaget kontaktad av en ”okänd part” som hävdade att biopixlar potentiellt gjorde intrång i patent. Bolaget tillbaka visar detta och anser att påståendet är grundlöst. Parten vill även inleda diskussioner om ett möjligt samarbete, inklusive licensering. Bolaget har ingen ambition av att fullfölja dessa potentiella diskussioner, vidare meddelar man att detta inte kommer ha någon väsentlig påverkan på verksamheten. 

Det borde vara rimligt att anta att den okända parten är Cellink och att man gör detta i ett försök att komma över den teknologin bakom biopixlar för att komplettera sin egen 3D printer. Denna teori stärks av att Cellink den 24/6 kallade till en extra bolagsstämma den 16/7, följande ska rösta igenom 

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av B-aktier vilka ska kunna genomföras som kontantemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska endast kunna ske i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i bolaget för att på ett snabbt, effektivt och billigt sätt anskaffa kapital för finansiering av förvärv.”

Man söker alltså bemyndigande att kunna emittera upp till 10% nya aktier för att förvärva verksamheter, bolag eller andelar i bolag. I dagens läge skulle dessa 10% vara värda cirka 650 mkr, vilket skulle kunna bli en mycket attraktiv premie för Fluicells aktieägare. 

Caset som finns här är alltså en potentiell tillväxt resa i sin linda med flera intressanta områden. Och som en extra krydda finns det en överhängade möjlighet för uppköp. Med en välfylld kassa och en ambition att nå försäljning på 10-15 mkr (i April hade man redan sålt mer än hela 2019, trots corona) så borde det bara vara en tidsfråga innan intresset väcks i aktien. Det har under några veckors tid sålts mycket aktier från en aktör på nordnet, detta borde snart vara klart då det inte finns så många med den aktieposten i ägarlistan. Vidare fick Formue Nord på sig cirka 290k aktier som garant för TO och dom har historiskt inte varit långsiktiga. Ytterligare en del potentiella flippers återfinns i garantlistan men merparten är investerare som ofta är långsiktiga i sina case och troligen inte är så intresserade av att sälja på teckningskursen. 

Teknisk analys av aktien 13.30kr vidare mot 18kr

Fluicell visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien närmar sig motståndet vid cirka 13.30 kronor. Ett brott upp genom 13.30 kronor kommer emellertid vara en köpsignal. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt

Källa:

https://news.cision.com/se/fluicell/r/omfattande-mediaintresse-for-biopixlar----beskrivs-som-banbrytande-bioprinter-med-stora-medicinska-m,c2972257

https://fluicell.com/wp-content/uploads/2019/11/biopixlar_brochure_web_2019.pdf

https://fluicell.com/products-fluicell/biopixlarplatform/

https://www.di.se/bors/aktier/flui/analys

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?