Post entry

Front Office

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Fintech och blockchain är nästa raket

Vi småsparare investerar ofta i trender och vi har under åren haft många älsklingssektorer: råvaror, som olja, guld eller cannabis, biometri och nanoteknik, samt många typer av forskningsbolag. Nästa trend är företag som utmanar den tröga finansmarknaden med blockchain lösningar som utmanar banksystemet, stora försäkringsbolag, semi-statliga funktioner och annan förlegad verksamhet stannat. Fintech/Tech är hetare än någonsin och inte minst när det kommer till bolag från Sverige. 

Finansiell teknik (Fintech) har länge varit en svensk paradgren. Och Stockholm är en av de hetaste hubbarna för nya inovativa fintechbolag i Europa. Sverige är och har länge varit en attraktiv miljö att utveckla finansiella lösningar i. Under årens lopp har flera bolag växt till världsledande aktörer med hjälpa av digital teknik. Inom banksektorn finns det, trots den koncentrerade industristrukturen, en lång tradition av att utveckla och implementera digital teknik, till exempel mobilt bank-ID och Swish. Och aktörer som Klarna, iZettle och Trustly har fått utrymme att växa snabbt. Det finns flera faktorer som har bidragit till detta. Framgångsrikt entreprenörskap inom finans över tid innebär en god tillgång på kompetens och kapital. IT-infrastrukturen i Sverige har varit i världsklass, med väl utbyggt fast och mobilt internet med en hög användningsgrad bland befolkningen. Även den finansiella infrastrukturen har gynnat innovation, inte minst med realtidsbetalningar och e-legitimation. Det finns således en hög innovationsintensitet inom fintech i Sverige. Förutom entreprenörerna är det främst riskkapital, bankerna själva och inkubatorverksamhet som driver utvecklingen, snarare än forskning på universitet och högskolor. Därför är grundläggande främjande av entreprenörskap och en väl fungerande finansiell infrastruktur avgörande.

Och nu ser vi även att det har varit rekordmånga megastora investeringar i Europas techföretag under 2019 och Sverige ligger på topp 5-listan. Investeringar i Europeiska techföretag, där investeringar var på minst 100 miljoner euro, har fyrdubblats i 2019 jämfört med 2016. Det visar rapporten Blooming Late som har tagits fram av betalbolaget Stripe och Tech.eu som analyserar och rapporterar om europeiska techföretag och deras utveckling.

Rapporten visar att 95 megastora investeringar genomfördes i Europa 2019, fler än under hela perioden 2016- 2018. Under 2016 tillfördes tre miljarder euro i megastora investeringar, de tre första kvartalen 2019 hela 16 miljarder. Trenden pekar på att det kommer genomförts fler än hundra sådana megastora investeringsrundor under 2020.

Det är framför allt fintech- och programvaruföretag som lockar de stora investerarna. I synnerhet gäller det Tyskland och Storbritannien; företag i dessa två länder tog emot megastora investeringar på tillsammans 15,3 miljarder euro från 2015 till och med tredje kvartalet 2019 medan övriga Europa tillsammans fick 14,7 miljarder. Efter Tyskland och Storbritannien följde Israel, Sverige och Frankrike.

Bolagen tillförs enorma pengar som de kan lägga på utveckling och bygga bolagsstrukturer samt ta fram pilotkunder. Snart är många av dem mogna för att konsolideras och göra entré på handelsplatser och börsen. Alla parametrar pekar uppåt och vi kan konstatera att intresset, tillväxttakten och värderingarna rusar i en enorm hastighet. Frågan är hur den vanliga investeraren och småspararen ska kan komma åt och investera i dessa bolagen tidigt, innan värderingen rusar?

Vi kan även läsa i IDG.se att den europeiska investeringsfonden EIF och EU-kommissionen tillsammans har lagt upp 100 miljoner euro i en dedikerad investeringsfond vars syfte är att stödja utvecklingsprojekt bland mindre och medelstora företag verksamma inom tekniken för blockkedjor och AI. Detta enligt en bloggpost från EIF.

Tillsammans med dessa medel hoppas EU att privata investerare bidrar med 300 miljoner euro under detta och kommande år då även banker är välkomna att bidra med pengar till investeringsfonden. Förhoppningen är att fonden så småningom ska innehålla 2 miljarder euro inom ramen för programmet InvestEU, skriver CoinDesk.

Enligt bloggposten från EIF spenderar EU redan uppåt 600 miljoner euro på projekt inom blockkedje-tekniken, men dessa medel går i huvudsak till forskningsprojekt och utveckling av så kallade proof-of-concepts. Alltså bolag som är i tidiga faser, men ännu inte har lyckats bevisa och skapa stora intäkter. 

Hur kan man som småsparare ta del av denna enorma möjlighet att investera tidigt i dessa företag? Jo man kan investera i Investmentbolag som fokuserar på bolag med blockkedje-tekniken inom Fintech. Ett exempel på bolag som gör det är investmentbolaget Frontoffice som fokuserat på just den typen av bolag och som redan har hunnit investera i ett par intressanta bolag.

Fördelen med att investera i investmentbolag är att man själv slipper utvärdera och välja enskilda bolag, då investmentbolagen redan har gjort urvalet. Som investerare skapa man då en bred exponering mot flera spännande bolag i olika faser och med olika inriktningar, men alla inom fintech med blockkedje-teknik. En annan fördel med investmentbolag är att de har som affärsidé att äga bolag som växer snabbt och där det primärt syftar till att lång- och kortsiktigt åstadkomma bästa möjliga utveckling för sina ägare – inget annat.

FrontOffice är ett investmentföretag som nyligen har bytt inriktning och fokuserar nu endast på bolag inom fintech-sektorn. De skriver själva på webbsidan att de investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom fintech. Den gemensamma nämnaren skall vara att det finns potential för snabb och kraftig tillväxt och att bolaget har någon form av eget kassaflöde och därmed ett etablerat ”proof of concept”.

Dessutom har de meddelat de kommer tillför kunskap, arbetsmetoder och nätverk till bolagen de investerar i. Vilket ofta är detaljer som är skillnaden på att lyckas eller misslyckas. Ett exempel på det är att de har anställt ett team av utvecklare och programmerare för att:

Aktivt styra den tekniska utvecklingen i de investeringar de gör. En extraordinär åtgärd, som kan vara avgörande för teknikdrivna techföretag, men som jag aldrig tidiagre har sett hos ”vanliga” investmentbolag. Dean Quanne heter deras senaste rekrytering, med titeln Chief Technical Officer som främst ska an****svara för att säkerställa den löpande tekniska utvecklingen i FrontOffice nuvarande och kommande investeringar. Detta för att säkerställa maximal avkastning. Dean och hans team kommer ha fokus på infallsvinklarna, identifiera och utvärdera FrontOffice prospekt samt sköta den tekniska Due Dilligence-processen på bolagen.

FrontOffice har tidigare två investeringar i Fintechbolag. Quickbit som redan är noterat och där deras investering har stigit från ca 10 miljoner till närmare 100 miljoner. Men de har även investerat tidigt i bolaget Intergiro (f d FTCS), som förmodligen står inför en notering. Intergiro har flera intressanta samarbeten internationellt, nu senast i Pakistan.

https://www.brecorder.com/2019/10/19/532545/intergiro-international-starts-it-based-remittance-service/

Men de har även nyligen investerat i två intressanta bolag som de tror att de kan notera inom en snar framtid, kanske redan i slutet av 2020.

Det ena är det Norska fintechbolaget Vopy Technology AS (”Vopy”) (www.vopy.com)., där de har köpt 8 % av bolaget. Vopy har utvecklat en tjänst som innebär att de kan erbjuda stora aktörer på marknaden att enkelt skapa sin egen neobank. En Neobank är en digital bank, utan fysiska kontor som oftast enbart är styrt från en mobilapp. Neobanker erbjuder en annorlunda och ofta mer användarvänlig upplevelse jämfört med många traditionella banker. På så sätt kan Neobanker både utmana och förnya de finansiella erbjudanden som många storbanker har idag.

Vopy affärsidé är att levererar färdiga neobanker till kunder med stora kundmassor som vill utöka sina tjänster mot dem.

Och även köpt en ägarandel om 55,4 %.i fintechbolaget Blockchain Voucher Europe AB (”BCV”) https://www.blockchainvoucher.com/ vars unika tekniska lösning kombinerar virtuella betalkort från Visa och Mastercard med en transaktionslogg som bygger på blockchain.

FrontOffice har legat still på samma kurs i 2 år och omsättningen har varit medioker. Men nu med nytt fokus och med ambitionen att hitta guldkornen i fintech marknaden tror jag att vi ser många nya aktieägare som tar plats bland ägarna. Jag är själv aktieägare och jag har fyllt på mitt innehav rätt rejält den senaste tiden, då jag tror på en snar uppvärdering

Men detta är inte någon köprekommendation. Analysera själv bolaget, affärsområdet och aktien innan ni tar några köpbeslut. Att handla med aktier innebär en risk.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?