Post entry

Spekulativt köp: G5 Entertainment

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Är aktien i dataspelsfirman G5 Entertainment köpvärd eller ej?

Generellt intas här i bloggen en skeptisk inställning till dataspelsfirmor.

Det är som läkemedelsutvecklingsfirmor som sällan lyckas med sina läkemedel.

Och när en dataspelsfirma väl lyckas med ett dataspel och får till en god försäljning av det, så är det oftast kortvarigt i den hårda konkurrensen i branschen och ofta ungdomar som kunder som tröttnar snabbt.

Det gäller typ dataspelsfirmor som Starbreeze som i och för sig lyckats mycket bra med sitt dataspel Payday 2.

Men hur långvarig kommer den framgången att vara?

Starbreeze nu värt 891 miljoner kr vid börskurs 0,64 kr på Aktietorget.

Bolagets ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

jan-mars 2013: 5 miljoner kr

apr-jun 2013: 6 miljoner kr

juli-sep 2013: 90 miljoner kr

okt-dec 2013: 40 miljoner kr

jan-mars 2014: 32 miljoner kr

Resultat före skatt:

jan-mars 2013: 1 miljon kr

apr-juni 2013: 3 miljoner kr

juli-sep 2013: 79 miljoner kr

okt-dec 2013: 24 miljoner kr

jan-mars 2014: 16 miljoner kr

Resultat per aktie:

jan-mars 2013: 0,00 kr

apr-jun 2013: 0,00 kr

juli-sep 2013: 0,05 kr

okt-dec 2013: 0,01 kr

jan-mars 2014: 0,01 kr

Likvida medel per slutet av respektive kvartal:

jan-mars 2013: 15 miljoner kr

apr-jun 2013: 13 miljoner kr

juli-sep 2013: 93 miljoner kr

okt-dec 2013: 78 miljoner kr

jan-mars 2014: 126 miljoner kr

Förändring av likvida medel per kvartal:

apr-jun 2013: -2 miljoner kr

juli-sep 2013: +80 miljoner kr

okt-dec 2013: -15 miljoner kr

jan-mars 2014: +48 miljoner kr

Starbreezes dataspel Payday 2 lanserades under kvartalet juli-sep 2013, dvs redan under det följande kvartalet (okt-dec 2013) märks en kraftig avmattning av intäkterna.

I och för sig positivt att S har en stor kassa, men det inte så stor i förhållande till börsvärdet.

Och dessutom minskade kassan under senaste kvartalet.

Starbreeze gör stora, dyra pc-dataspel.

Branschkollegan G5 Entertainment är något annat.

G5 är inriktat på små, billiga "förströelsespel" för främst mobiltelefoner och surfplattor.

Medan Starbreeze bara har ett fåtal spel i sitt sortiment (varav Payday 2 är det enda framgångsrika), har G5 en väsentligt större riskspridning i form av många spel i sitt sortiment.

Den lägre risknivån som det leder till (i kombination med kraftigt ökat intresse för spel med G5:s inriktning) gör G5-aktien klart intressantare än Starbreeze.

Bland G5:s spel tex:

...Virtual city playground (VCP)

...The secret society (TSS)

G5 har en egen Youtube-kanal där man kan se videoklipp med bolagets olika spel: http://www.youtube.com/user/G5ENTER/videos

...Tex om VCP: http://www.youtube.com/watch?v=dPg-yH8saPk

...Om TSS: http://www.youtube.com/watch?v=kXZQVgf9GDw

Som jämförelse videoklipp med Starbreezes dataspel: http://www.youtube.com/channel/UC35gsyacLO266TusmDKsaLA/videos

...bla om Payday 2: http://www.youtube.com/watch?v=C_GZCPXwKtI

(Obs att det ej är Starbreezes egna videoklipp utan gjort av någon annan.)

G5:s typ av spel är väl populära bland barn och ungdomar, men även vuxna kan bli beroende av dem.

Träffade på en person som sade sig blivit beroende av spelet Hay Day där man ska sköta en bondgård osv.

Hay Day är utvecklat av bolaget Supercell och bakom det står finländaren Ilkka Paananen.

I okt 2013 såldes 51% av Supercell ut för över 2 miljarder dollar: http://en.wikipedia.org/wiki/Supercell_(video_game_company)

Det skulle alltså värdera hela Supercell till över 4 miljarder dollar motsvarande otroliga 26 miljarder kr (givet dollarkursen 6,4111 kr i okt 2013).

G5:s ekonomiska utveckling de senaste kvartalen:

Intäkter:

q1/2013: 28 miljoner kr (+58%)

q2/2013: 22 miljoner kr (+17%)

q3/2013: 22 miljoner kr (-9%)

q4/2013: 29 miljoner kr (+39%)

q1/2014: 39 miljoner kr (+42%)

Resultat före skatt:

q1/2013: 9 miljoner kr

q2/2013: 5 miljoner kr

q3/2013: -5 miljoner kr

q4/2013: -21 miljoner kr

q1/2014: 5 miljoner kr

Resultat per aktie

q1/2013: 0,97 kr

q2/2013: 0,37 kr

q3/2013: -0,41 kr

q4/2013: -2,19 kr

q1/2014: 0,46 kr

Kassa (i slutet av respektive kvartal):

q1/2013: 44 miljoner kr

q2/2013: 40 miljoner kr

q3/2013: 34 miljoner kr

q4/2013: 27 miljoner kr

q1/2014: 34 miljoner kr

Förändring av kassa per kvartal:

q1/2013: +31 miljoner kr*

q2/2013: -4 miljoner kr

q3/2013: -6 miljoner kr

q4/2013: -7 miljoner kr

q1/2014: +7 miljoner kr

*Under kvartalet fick G5 in ett kapitaltillskott på 38 miljoner kr genom utförsäljning av 800 000 nya aktier för 47 kr per st.

//Edit: Nästa hållpunkt är resultatrapporten för q1/2014 som ska komma nu på tors 15 maj 2014.

Edit 2: Kvartalssiffrorna ovan uppdaterade med q1/2014-resultatrapporten som kom tors 15 maj 2014: http://www.aktietorget.se/pressdocs/G5Entertainment/69648/G5_Entertainment__G5EN_20140515_14.PDF

//

Dvs det har varit en lite skakig utveckling på sistone, bla pga omställning av affärsmodell

...från att sälja dataspelen till fast pris

...till att sälja spelen som "free to play" (dvs att man får spela spelen gratis men betala för att spela utvidgningar av spelet osv).

//Edit: Enl G5:s vd, medgrundare och storägare (ryssen Vlad Suglobov) är G5:s strategi att fortsätta satsa på free to play-spel ("F2P"), enl G5:s årsredovisning för 2013 (som kom 25 apr 2014):

Fokus framöver är definitivt på F2P-spel:

...släppa uppdateringar

...förbättra intäktsmodellen

...skalning av intäkterna från de spel som redan släppts

...och släppa nya F2P-spel på marknaden.

Vi planerar att ta antalet F2P-spel i bolagets portfölj till över 10 under 2014.

http://www.g5e.com/documents/2014/G5_Entertainment_Annual_Report_2013_Swe.pdf

Suglobov har en ägarandel på 6-7% av G5.

Vid totalt börsvärde 273 miljoner kr vid börskurs 31 kr är hans ägarandel värd 17-18 miljoner kr.

Dvs positivt att han har ett så stort aktieinnehav i bolaget.

Det indikerar att han tror starkt på G5:s framtid.

Tex videoklipp från aug 2013 där Suglobov pratar om G5 etc: http://www.youtube.com/watch?v=1n2ekrsBhnE

Han säger där bla att för att ett dataspel ska ge goda intäkter nuförtiden krävs att det är spel som spelarna håller sig till och återkommer till under en längre tidsperiod (åtminstone flera månader).

Då blir det gott om tid att via olika upplägg få in pengar i flera omgångar från spelarna.

Det ger höga intäkter per spelare så att spelet stiger i branschtopplistorna, varvid man i sin tur kan spendera pengar på att marknadsföra spelet.

Sådana faktorer är enl Sugblov nyckeln till att bli framgångsrik med dataspel.

//

Positivt att G5 har en stor kassa (men negativt att den minskat kvartal för kvartal på sistone).

G5 verkar ej ha några räntebärande skulder.

Dvs kassan ovan kan även betraktas som nettokassa (kassa minus räntebärande lån).

Kassan på 27 miljoner kr kan jämföras med G5:s börsvärde på 273 miljoner kr vid börskurs 31 kr (aktiens slutkurs på Aktietorget fre 9 maj 2014).

Negativt med G5 bla:

1) Princip för bokföring av spelutvecklingskostnader.

2) Bolaget har bakgrund/del av verksamheten i Ryssland och Ukraina vilket ej är särskilt populärt för närvarande pga Ukraina-krisen etc.

//Edit: G5 hade 160 pers anställda per slutet av 2013 fördelade enl följande (enl G5:s årsredovisning för 20139:

Kharkov 139 pers

Moskva 15 pers

San Francisco 3 pers

Malta 2 pers

Stockholm 1 pers


Summa 160 pers

http://www.g5e.com/documents/2014/G5_Entertainment_Annual_Report_2013_Swe.pdf

Kharkov är Ukrainas näst största stad och ligger i östra delen av Ukraina: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kharkov

Ukrainas största stad är huvudstaden Kiev som ligger ungefär mitt i Ukraina: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiev

I pressmeddelande 2 apr 2014 uppgav G5 att bolaget ej påverkats av Ukraina-krisen:

Koncernens utvecklingsverksamhet i Kharkov, Ukraina, bedriver sin verksamhet som vanligt och har inte påverkats den senaste tidens händelser.

I enlighet med vad som kommunicerats i bokslutskommunikén så lagrar G5 alla IP-rättigheter och gör backup på affärskritisk mjukvara

och annan materiel utanför Ukraina, och sänder endast likvida medel till dotterbolagen i Ukraina och i andra länder vid behov.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/G5Entertainment/68964/G5_Entertainment__G5EN_20140402_2.PDF

Så här skrev G5 i sin q4/2013-resultatrapport (som kom 24 feb 2014):

Koncernens verksamhet i Kharkov fortsätter som vanligt.

Det är koncernens policy att replikera kritisk kod och material utanför Ukraina, hålla immateriella rättigheter i EU-enheter, och överföra pengar till dotterbolag vid behov.

http://www.g5e.com/documents/2014/G5_Entertainment_AB_Report_Q4_Sw_final.pdf

//

3) G5 verkar ej utveckla alla sina spel självt, utan är även återförsäljare av andra spelutvecklingsbolags spel och/eller betalar utomstående spelutvecklingsfirmor för att utveckla spel åt G5.

Frågan är hur pass lönsamt det är för G5 jämfört med om G5 utvecklat alla sina spel självt.

Å andra sidan är det ju fördelar också med att anlita utomstående spelutvecklingsfirmor, eftersom det ger G5 bättre spel i sitt sortiment osv.

4) G5-aktien är i dagsläget noterad på Aktietorget och G5 har pratat länge om att notera aktien på riktiga Stockholmsbörsen (Nasdaq-OMX) istället.

Det är högre krav på ett börsbolag för att få vara noterat på Nasdaq-OMX jämfört med Aktietorget.

Men å andra sidan kan det öka intresset för G5-aktien som "kvalitetsstämpel" på aktien.

Tex får vissa fonder etc bara köpa aktier i bolag som är noterade på riktiga Nasdaq-OMX osv.

Men G5:s flytt av noteringen till Nasdaq-OMX har försenats vilket reser frågetecken kring om orsaken är att Nasdaq-OMX ej vågat sätta sin kvalitetsstämpel på G5 ännu.

//Edit: Hittar i efterhand ej belägg för att G5:s Nasdaq-OMX-notering skulle vara försenad.

Däremot har det tagit lång tid innan Nasdaq-OMX-noteringen kommit till stånd.

...I och för sig skulle man tolka nedanstående uttalanden ur G5:s årsredovisning för 2012 som att bolaget beslutat ansöka om Nasdaq-OMX-notering, och att den noteringen skulle komma till stånd under andra halvåret 2013.

...Men man kan även tolka det som att bolaget från början sagt att det som är planerat är bara att själva noteringsansökan ska lämnas in under 2013 (vilket också skedde), och i så fall är det ju utifrån det ingen försenad notering.

Ur G5:s årsredovisning för 2012 (som är daterad 24 maj 2013):

"Styrelsen har nu beslutat att ansöka om notering av företagets aktier på

NASDAQ OMX Stockholm, Stockholmsbörsen, under det andra halvåret 2013."

Min kommentar: Dvs är det bara noteringsansökan eller själva noteringen som beslutats äga rum under 2013?

"Som ett led i att göra det lättare för utländska investerare och institutioner att investera i G5 har styrelsen beslutat att ansöka om notering av företagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under den andra halvan av 2013."

"Styrelsen i G5 Entertainment har beslutat att ansöka om notering av företagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under den andra

halvan av 2013.

En notering på Stockholmsbörsen ökar möjligheterna för institutionella investerare att investera i G5 och skapar högre likviditet i aktien.

Dessutom sätter det ännu en kvalitetsstämpel på företagets verksamhet och informationsrapportering.

G5 Entertainment har utsett Carnegie Investment Bank till finansiell rådgivare och Delphi till juridisk rådgivare i samband med noteringen."

http://www.g5e.com/documents/2012/G5_Entertainment_Annual_Report_2012_Sw_2013-05-24.pdf

Och ur G5:s årsredovisning för 2013 (daterad 24 apr 2014):

"I början av 2013 meddelade bolaget sin avsikt att ansöka om notering på Nasdaq OMX Stockholm före slutet av året, och i Q3 2013 har företaget

gjort en sådan ansökan.

Processen för en notering pågick under året."

"Omlistningskostnaderna på 3 783 kSEK (under 2013) består av betalningar till externa rådgivare och Nasdaq OMX."

"Revisionsbolag, valt på årsstämman 2013 för ett år, är Mazars SET Revisionsbyrå AB.

Auktoriserade revisorn Thomas Ahlgren var huvudansvarig revisor fram till 25 september 2013 då Bengt Ekenberg istället registrerades som huvudansvarig revisor.

Omregistreringen var del av förberedelserna i processen då bolaget avser att söka notering på reglerad marknadsplats (Nasdaq OMX).

Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Revisorerna rapporterar löpande till styrelsen."

Min kommentar: Vad spelar det för roll om Ahlgren eller Ekenberg är G5:s revisor för att G5 ska bli Nasdaq-OMX-noterat?

Dvs tydligen har Nasdaq-OMX höga krav på revisorn i Nasdaq-OMX-noterade bolag och ev var det Nasdaq-OMX som av någon anledning ville se Ekenberg som revisor istället för Ahlgren?

Gammalt pressmeddelande redan från 30 jan 2013 där G5 pratar om planerad Nasdaq-OMX-notering: http://www.aktietorget.se/pressdocs/G5Entertainment/64336/G5_Entertainment_G5EN_20130130_1.PDF

Det var i samband med att G5 fick in ett kapitaltillskott på 38 miljoner kr från aktieinvesterare samtidigt som G5:s huvudägare även sålde ut en mindre del av sina G5-aktieinnehav.

Ur pressmeddelandet:

Utöver den riktade emissionen har tre större aktieägare i G5:

...Wide Development Ltd.

...Proxima Ltd.

...och Purple Wolf Ltd.

(”Huvudägarna”) avyttrat en liten del av sina innehav för att ytterligare öka likviditeten i bolagets aktie inför notering på NASDAQ OMX Stockholm.

http://www.aktietorget.se/pressdocs/G5Entertainment/64336/G5_Entertainment_G5EN_20130130_1.PDF

Dvs redan i jan 2013 pratade G5 om planerad Nasdaq-OMX-notering, och nu är det maj 2014 och en sådan notering har ännu ej skett.

Dvs så lång tid brukar det väl inte ta för att få en Nasdaq-OMX-notering till stånd om allt är i ordning?

Skumt för övrigt att "Ltd" tyder på att G5-huvudägarna äger sina aktieinnehav via skatteparadisbolag?

För övrigt var aktiemäklarfirman Carnegie finansiell rådgivare till g5 i samband med kapitaltillskottet på 38 miljoner kr, och det är alltså Carnegie som även är finansiell rådgivare åt G5 om Nasdaq-OMX-noteringen.

Risk för att G5 kommer att be investerare om mer kapitaltillskott när Nasdaq-OMX-noteringen sker framöver (vilket leder till ytterligare utspädning av befintliga G5-aktier)?

Bolaget lär i så fall återigen dra till med att det behövs för att sprida ägandet av G5-aktien för att uppfylla Nasdaq-OMX krav, plus att pengarna kan användas till fortsatta investeringar i G5:s verksamhet inkl utveckling av nya spel etc.

Ännu äldre pressmeddelande från 11 jan 2013 där G5:s planer på framtida Nasdaq-OMX-notering aviseras: http://www.aktietorget.se/pressdocs/G5Entertainment/64187/G5_Entertainment_G5EN_20130111_1.pdf

Enl pressmeddelandet bla:

G5 Entertainments styrelse har tagit beslut om att ansöka om en notering av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm under andra halvan av 2013.

En notering på NASDAQ OMX Stockholm ökar möjligheterna för institutionella investerare att investera i G5 Entertainment och skapar högre likviditet i aktien.

Det ger också ytterligare en kvalitetsstämpel på företagets verksamhet samt informationsrapportering.

Parallellt med notering kommer G5 att se över sin kapitalstruktur för att optimera fortsatt tillväxt.

G5 Entertainment har anlitat Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Delphi som juridisk rådgivare i samband med noteringsprocessen.

Min kommentar: Visst tolkar man det som att det är själva Nasdaq-OMX-noteringen som kommer att genomföras under andra halvåret 2013, ej bara att det är då som ansökan kommer att lämnas in?

För övrigt negativt (vad gäller investerarnas förtroende för G5) att investerare betalade in ett kapitaltillskott på 38 miljoner kr till G5 i jan 2013, vilket då verkar ha varit under förespegling av att G5-aktiens Nasdaq-OMX-notering var ganska nära förestående.

Och nu över ett år senare har noteringen ännu ej kommit till stånd.

Alltså:

...11 jan 2013: G5 skickar ut pressmeddelande om bla planer på Nasdaq-OMX-notering.

...30 jan 2013: G5 skickar ut pressmeddelande om att bolaget fått in 38 miljoner kr i kapitaltillskott från investerare.

...Maj 2014: Nasdaq-OMX-noteringen har ännu ej genomförts.

Carnegie (som finansiell rådgivare till G5 avseende både Nasdaq-OMX-noteringen och kapitaltillskottet) verkar vara skyldig till att i jan 2013 ha gjort denna försäljningspitchen av G5-aktier till investerare, fast det i efterhand blev knepigare än väntat att få Nasdaq-OMX-noteringen till stånd.

//

5) I feb 2013 bad G5 aktieinvesterare om ett kapitaltillskott på 38 miljoner kr som erhölls genom utförsäljning av 800 000 st nya G5-aktier.

Det ledde till en utspädning på 10% av det totala antalet utestående G5-aktier.

Ju fler nya aktier ett bolag säljer ut, desto fler totalt antal utestående aktier som bolagets värde fördelas på.

Det innebär förenklat att varje aktie blir mindre värd (allt annat lika).

//Edit: Ett intryck är att det är Nasdaq-OMX som (inför en notering av G5-aktien där) krävt att G5 måste göra nedskrivningar av de uppskjutna spelutvecklingskostnaderna, varvid G5 sett sig nödgat att be aktieinvesterare om kapitaltillskott för att stärka upp G5:s egna kapital.

Frågan är om det kan bli ytterligare sådana nedskrivningar innan Nasdaq-OMX blir nöjt och kan godkänna G5 för notering på Nasdaq-OMX.

//

Om bokföringen av spelutvecklingskostnader:

...Tidigare kritik mot att G5 ej bokför sina spelutvecklingskostnader direkt, utan bokför dem som tillgång som belastar resultatet över flera år genom årliga avskrivningar.

G5:s resonemang var att det är en mer rättvisande bokföringsprincip än att bokföra alla spelutvecklingskostnader direkt när de uppstår.

Nackdelen är dock att det innebär risk för att det bokförda värdet på detta tillgångsslag måste skrivas ned om spelen (som spelutvecklingskostnaderna avser) säljs dåligt.

Per slutet av 2013 hade G5 sådana uppskjutna spelutvecklingskostnader bokförda som tillgång värd 48 miljoner kr.

Det motsvarade:

...43% av totala tillgångar

...54% av eget kapital

Dvs om de uppskjutna spelutvecklingskostnaderna måste skrivas ned till noll kr innebär det att G5:s egna kapital mer än halveras.

Vad spelar då det för roll?

Eftersom G5 har en ganska stor nettokassa (istället för en hög skuldsättning) spelar det kanske inte så jättestor roll.

Men stora nedskrivningar kan göra att det egna kapitalet urholkas så mycket att det blir för litet som buffert mot framtida ev dåliga år, varvid G5 kan behöva be aktieägarna om kapitaltillskott genom utförsäljning av nya G5-aktier vilket då kan sätta press på börskursen.

Dessutom är det negativt att G5:s bokföringsprincip att skjuta upp spelutvecklingskostnader, i praktiken innebär att bokfört historiskt resultat överskattas jämfört med det egentliga resultatet om alla spelutvecklingskostnader bokförts direkt.

Remium-prognoser

G5 betalar aktiemäklarfirman Remium för att göra prognoser för G5:s ekonomiska utveckling.

Remiums senaste prognoser för G5 är daterade 4 mars 2014 och gjorda av R:s aktieanalytiker Nils Sjögren: http://www.introduce.se/Global/Bolag/G5%20Entertainment/PDF/G5E_4.013.pdf

Enl prognoserna väntas G5 få följande ekonomiska utveckling de kommande åren:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 100 miljoner kr (+24%)

2014: 129 miljoner kr (+29%)

2015: 170 miljoner kr (+32%)

2016: 221 miljoner kr (+30%)

Nettoresultat:

2013 (faktiskt utfall): -12 miljoner kr

2014: 16 miljoner kr

2015: 22 miljoner kr

2016: 36 miljoner kr

Resultat per aktie:

2011 (faktiskt utfall): 1,68 kr

2012 (faktiskt utfall): 2,77 kr

2013 (faktiskt utfall): -1,32 kr

2014: 1,82 kr

2015: 2,55 kr

2016: 4,11 kr

Dvs:

...Även under det "dåliga" omställningsåret 2013 hade G5 en intäktstillväxt på goda 24%.

...Och för de kommande tre åren (2014, 2015 och 2016) väntas G5 öka intäkterna med i snitt ca 30% per år.

Hur många börsbolag klarar av det?

...Resultatet per aktie väntas nå över 4 kr år 2016 (dvs inom 2-3 år).

Det innebär att G5-aktien vid börskurs 31 kr handlas till ett p/e-tal på 7-8 (beräknat alltså som börskurs 31 kr delat med 4,11 kr vilket alltså är Remium-prognos för G5:s resultat per aktie år 2016).

Det är för lågt för ett bolag med den intäktstillväxt som G5 väntas ha.

I och för sig som nämnt enl ovan risk för att G5:s resultat överskattas eftersom alla spelutvecklingskostnader ej bokförs direkt när de uppstår.

Men obs då att G5 även gör stora årliga avskrivningar på de uppskjutna spelutvecklingskostnaderna.

Dessa avskrivningar har uppgått till följande nivåer de senaste åren:

2012: 11 miljoner kr

2013: 20 miljoner kr

Under 2013 gjorde G5 dessutom en nedskrivning på 14 miljoner kr av de uppskjutna spelutvecklingskostnaderna.

Som jämförelse har G5 haft följande uppskjutna spelutvecklingskostnader per år de senaste åren (som alltså ej belastat resultatet under respektive år):

2012: 34 miljoner kr

2013: 42 miljoner kr

Nya uppskjutna spelutvecklingskostnader minus årliga avskrivningar av de totala uppskjutna spelutvecklingskostnaderna, har lett till följande utveckling av det bokförda värdet på tillgången i form av totala uppskjutna spelutvecklingskostnader per slutet av respektive år:

2011: 17 miljoner kr

2012: 40 miljoner kr

2013: 48 miljoner kr

Hela denna bokföringsmetod med uppskjutna spelutvecklingskostnader har per 24 apr 2014 skrivits på och godkänts av G5:s revisor Bengt Ekenberg (från revisionsbyrån Mazars SET) i G5:s årsredovisning för 2013: http://www.g5e.com/documents/2014/G5_Entertainment_Annual_Report_2013_Swe.pdf

Det är revisorns ansvar att se till att ett bolags bokföring är korrekt och rättvisande.

Om revisorn har godkänt en felaktig bokföring kan revisorn (och den revisionsbyrå han jobbar på) bli skyldig att betala ett stort skadestånd till aktieägarna.

(I och för sig lite oroväckande att Ekenberg jobbar på revisionsbyrån Mazars SET som väl är liten och okänd?)

Som nämnt väntas G5:s q/2014-resultatrapport komma nu på tors 15 maj 2014.

Remium hade per 4 mars 2014 följande prognoser för G5:s q1/2014 specifikt:

...intäkter 35 miljoner kr (+27% från q1/2013)

...nettoresultat 5 miljoner kr (-41% från q1/2013)

...resultat per aktie 0,53 kr (-45% från q1/2013)

Dvs:

...positivt med fortsatt god intäktstillväxt

...negativt med kraftig resultatminskning

//Edit: 2 apr 2014 skickade G5 ut ett pressmeddelande om att bolagets intäkter under q1/2014 bedöms preliminärt ha hamnat på 40 miljoner kr (+45% från q1/2013).

http://www.aktietorget.se/pressdocs/G5Entertainment/68964/G5_Entertainment__G5EN_20140402_2.PDF

I så fall är ju det goda nyheter för G5 och klart bättre än R:s prognos på 35 miljoner kr.

Vad gäller resultatet preciserades det ej i pressmeddelandet mer än att det bedöms ha blivit positivt resultat och kassaflöde för G5 under q1/2014.

Exakta resultatsiffror kommer alltså på tors 15 maj 2014.

//

Ekonomiska mål

G5 skickade 25 apr 2014 ut följande pressmeddelande om bolagets ekonomiska mål: http://www.g5e.com/documents/2014/Dividend_policy_and_updated_financial_targets_SWE.pdf

Enl pressmeddelandet bla:

G5 Entertainment finansiella mål

...intäktstillväxt:

Marknaden för mobila vardagsspel fortsätter att växa snabbt, och G5 Entertainment avser att fortsätta att öka intäkterna i linje med eller snabbare än marknaden.

...rörelsemarginal:

Investeringar i aktiviteter som främjar den organiska tillväxten kan emellanåt ha en negativ effekt på rörelsemarginalen, men företaget siktar på att uppnå en rörelsemarginal på 30% över tiden.

Som jämförelse har G5 haft följande intäktsförändring per år de senaste åren enl Remium:

2011: +101%

2012: +76%

2013: +24%

Och följande justerade rörelsemarginal enl Remium:

2011: 37%

2012: 32%

2013: 8%

Och Remium räknar med följande intäktsförändring för G5 per år de kommande åren:

2014: +29%

2015: +32%

2016: +30%

Och följande rörelsemarginal:

2014: 15%

2015: 16%

2016: 20%

http://www.introduce.se/Global/Bolag/G5%20Entertainment/PDF/G5E_4.013.pdf

Dvs obs alltså att när R räknar med att G5 ska nå ett resultat per aktie på 4,11 kr år 2016 förutsätter det "bara" en rörelsemarginal på 20%, medan G5 har som mål att långsiktigt ha en rörelsemarginal på minst 30%.

Tar man G5:s egna siffror ur bolagets resultatrapporter ser det ut enl följande de senaste tre åren:

Intäkter:

2011: 47 miljoner kr (+101%)

2012: 81 miljoner kr (+74%)

2013: 100 miljoner kr (+24%)

Rörelsemarginal:

2011: 38%

2012: 32%

2013: -12%*

Rörelseresultat -12 miljoner kr delat med intäkter 100 miljoner kr.

Det rörelseresultatet var då belastat med engångkostnader på 22 miljoner kr:

...engångskostnader inför notering av G5-aktien på Nasdaq-OMX: 4 miljoner kr

...nedskrivningar av uppskjutna spelutvecklingskostnader mm: 18 miljoner kr

Så här beskrev sig G5 i q4/2013-resultatrapporten (från 24 feb 2014):

G5 Entertainment är utvecklare och förläggare av förstklassiga nedladdningsbara casualspel för:

Iphone

Ipad

Android

Mac

Windows 8

G5 Entertainments portfölj rymmer populära casualspel som

The Secret Society

Supermarket Mania

Special Enquiry Detail

Virtual City

Stand O’Food

Mahjongg Artifacts

G5 Entertainment AB är noterat på Aktietorget i Stockholm sedan 2008.

http://www.g5e.com/documents/2014/G5_Entertainment_AB_Report_Q4_Sw_final.pdf

...Videoklipp om Stand O'Food: http://www.youtube.com/watch?v=2kc-uox20gU

Det går tydligen ut på att man ska sköta snabbmats-restauranger.

...Videoklipp om Supermarket Mania: http://www.youtube.com/watch?v=nU7zP8WRaXE

Går tydligen ut på att man ska sköta ett varuhus.

G5-aktiens kursutveckling de senaste åren:

...Under hösten 2009 och en bit in i 2010 kunde aktien köpas för 2-3 kr.

...Kraftig uppgång till en topp på 57-58 kr i mars 2013.

...Nedgång till botten på 22-23 kr i mars 2014.

...Därifrån har aktien fått en pånyttfödelse med återhämtning och ligger nu alltså i 31 kr (slutkursen fre 9 maj 2014).

http://www.bloomberg.com/quote/G5EN:SS/chart

//Tillägg 12 maj 2014

Remiums aktieanalytiker Nils Sjögren har uppdaterat sina G5-prognoser per idag (mån 12 maj 2014): http://www.introduce.se/Global/Bolag/G5%20Entertainment/PDF/G5.01.14.pdf

Nu räknar han med att G5:s q1/2014 kommer att bli enl följande:

...intäkter 40 miljoner kr (+45% från q1/2013)

...nettoresultat 6 miljoner kr (-21% från q1/2013)

...resultat per aktie 0,72 kr (-26% från q1/2013)

Och R:s uppdaterade prognoser för G5 de kommande åren:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 100 miljoner kr (+24%)

2014: 148 miljoner kr (+48%)

2015: 194 miljoner kr (+31%)

2016: 252 miljoner kr (+30%)

Nettoresultat:

2013 (faktiskt utfall): -12 miljoner kr

2014: 19 miljoner kr

2015: 26 miljoner kr

2016: 46 miljoner kr

Resultat per aktie:

2013 (faktiskt utfall): -1,32 kr

2014: 2,10 kr

2015: 2,95 kr

2016: 5,27 kr

Som jämförelse hade alltså R som nämnt ovan följande tidigare prognoser för G5 per 4 mars 2014:

Intäkter:

2013 (faktiskt utfall): 100 miljoner kr (+24%)

2014: 129 miljoner kr (+29%)

2015: 170 miljoner kr (+32%)

2016: 221 miljoner kr (+30%)

Nettoresultat:

2013 (faktiskt utfall): -12 miljoner kr

2014: 16 miljoner kr

2015: 22 miljoner kr

2016: 36 miljoner kr

Resultat per aktie:

2011 (faktiskt utfall): 1,68 kr

2012 (faktiskt utfall): 2,77 kr

2013 (faktiskt utfall): -1,32 kr

2014: 1,82 kr

2015: 2,55 kr

2016: 4,11 kr

Medan R alltså tidigare räknade med att G5 skulle nå ett resultat per aktie på över 4 kr 2016 har denna prognos nu höjts till över 5 kr.

G5-aktien idag (mån 12 maj 2014) ca +2% till 31,60 kr.

Var som högst uppe i 31,70 kr under dagen.

Handelsbanken var dagens största nettoköpare av G5-aktien.

//


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationerna följande:

...Starbreeze-aktien: "Sälj" vid börskurs 0,64 kr.

...G5-aktien: "Spekulativt köp" vid börskurs 31 kr.

Börskurserna var aktiernas slutkurser på börsen fre 9 maj 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?