Post entry

Genetic Analysis – pionjär på den snabbväxande mag- och tarmterapimarknaden

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Genetic Analysis (Spotlight: GEAB) börsintroducerades med en försiktig värdering, långt under de 200 MNOK som dittills investerats i bolaget och första dagens omsättning summerades till över 30 MNOK. Handeln var intensiv och mycket aktier såldes mellan mäklare viket indikerar att en stor del av de kortsiktiga noteringsinvesterarna borde vara borta. Med en lösenkurs för ledningens optioner från 2018 på 25,8 kr och en jämförande värdering mot Bio-Works och ArcticZymes finns det en stor potential för uppvärdering av GA.

Genetic Anlaysis är värdledande inom analys av tarmfloran

Att förstå tarmflorans status och avvikelser från det normala är en viktig och växande indikator för läkare som behandlar sjukdomar som IBS och IBD (över 70 Miljoner patienter i Europa och USA).  Lika viktigt är det att följa upp patienterna över tid och se om behandlingarna ger önskat resultat. Detta innebär att en patient kan behöva testa tarmfloran många gånger per år under flera års tid. 

Genetic Analysis har utvecklat och patenterat ett standardiserat test för tarmfloran som kartlägger ett antal markörer som är relevanta att följa upp för IBD och IBS.  Historiskt har test av tarmfloran skett experimentellt där laboratorier fått i uppgift att försöka hitta spår av exempelvis en speciell bakterie. Nackdelen med experimentella tester är att de blir mycket dyra, svåra att tyda och att de varierar från laboratorium till laboratorium.

Med GAs testmetod kan laboratorier som blir ombedda att svara på läkarnas frågor snabbt och med en repeterbar process ta fram ett tydligt underlag som ger de svar läkarna behöver för diagnosticering och fortsatt behandling. För laboratorierna innebär detta bättre marginaler och att de stärker sitt erbjudande. 

Genetic Analysis affärsmodell är en kombination av mjukvaruintäkter och intäkter för genomförda tester

Genetic Analysis har en affärsmodell där intäkterna dels består av en reagensvätska som laboratorier behöver för att göra testet och dels en mjukvara som laboratorierna behöver för att tolka resultatet. Detta innebär för GA en rörlig intäkt per genomfört test men också en SaaS intäkt för mjukvaran. 

Bland kunderna finns några av världens främsta bolag inom tarmhälsa, två av dem återfinns även på ägarlistan – Finska BioHit och Amerikanska Biorad. 

Utöver reagens och mjukvara så har även GA ett eget lab som förutom testutveckling även arbetar med provanalys. Det innebär att forskningslabbet även är ett kommersiellt lab och därmed en resultatenhet.  

Stora möjligheter till snabb tillväxt  

Under våren CE-märktes en ny generation av GAs test och bolaget är nu i full färd med att rulla ut sitt test och sälja det till stora laboratoriekedjor som inkluderar det i sitt erbjudande. I USA är en ny distributionsmodell framtagen och i Europa har bolaget nyligen tecknat avtal med en större laboratoriekedja för implementering. 

Under hösten förväntas den laboratoriekedjan komma igång med försäljning och bolaget räknar även med att en kund i USA ska komma igång med högvolymstestning. Vidare planerar bolaget gå in i Kina och vidareutveckla testet med läkemedelsbolag för andra indikationer.

Under 2022 skall de kraftfulla försäljningsaktiviteterna bära frukt i USA och Europa samtidigt som GA skall utveckla tester för ytterligare indikationer både i egen regi och i samarbete med andra. Under 2023 väntar en försäljning om 50-70 MNOK och för ett kraftigt växande diagnostikbolag är värderingsmultiplarna på försäljningen mycket stora.

Man kan alltså räkna med en nyhetsintensiv höst och vinter.

Hög potential för uppvärdering

Med en nyligen påfylld kassa och attraktiva tillväxtmöjligheter så kan man lyfta blicken mot 2023 och målet om en försäljning på upp till 70 MNOK. Då är 20 ggr sales rimligt vilket skulle ge en värdering på 1,5 MRD eller ca 60 kr per aktie.

Skulle man applicera ActicZymes värdering om 38 gånger sales per aktie så har vi en given 10-bagger mot dagens kurs, å andra sidan är det många som tycker att ArcticZymes är högt värderat i dagsläget. 

En annan kandidat att jämföra med är Bio-Works som värderas till ca 30 gånger omsättningen vilket skulle ge ca 90 kr aktie.

En intressant parameter är de starka branschägarna i form av Biorad och Biohit. Förväntningarna från dem lär vara stora då de investerat i GA på mycket högre nivåer än dagens. En annan indikator är personalens teckningsoptionsprogram från 2018 som har lösenkurs 25,8 kr om fyra år. För att nå 25,8 kr behövs en avkastning om 25-30% per år från dagens aktienivåer vilket i ett defensivt scenario fortfarande är en intressant avkastningspotential.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?