Post entry

H&D Wireless - betalande piloter och årsrapport på gång

Världens högsta bandbredd på trådlösa moduler och inomhus-utomhus positionering inom industin.

Många har pratat om att bolaget kanske inte har nog med pengar och så är inte fallet om man kikar på kvartalsredovisningarna lite mer noggrant.

Årsredovisning 2016-12-31:

https://www.hd-wireless.com/investors/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/Arsredovisning-2016-HDW_20170510-IR.pdf

År 2016 omsatte H&D Wireless Sweden AB 25 924 tkr, man gjorde en vinst på 520 000 kr detta år. (Medelantal anställda 16 st)

Bolagsbeskrivningen inför notering:

https://www.hd-wireless.com/investors/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Bolagsbeskrivning_HDW_2017_171220.pdf

Organisation:

H&D Wireless har idag 29 anställda. Varför det är viktigt att ta med anställda är pga. att det normalt är relaterat till utgifterna, utveckling och lokal är det som kostar. Man hade 16 personer i medeltal under 2016 och hade under Q3 2017, 29 st anställda. (såg att man skickade ut ett par till jobb sök annonser så fort emissionen blev klar i December 2017).

Så låt oss säga att man hade 23 anställda under Q1, 27 st under Q2, 29 st under Q3 och 33 st under Q4.

Av att kika på anställda så kan man överblicka Q4 gav ju oss 8,7 miljoner i förlust, Q3 gav oss 7,8, Q2 gav oss 7,4 kanske? Q1 gav oss kanske 7,3 miljoner i förlust? Vilket ger 31,2 miljoner i förlust, detta säger egentligen inget mer än en indikation så vi får kika på siffrorna istället.

Personalkostnader under Q4 –4 176 

Personalkostnader under Q3 –5 404

Hmm, ja man började troligtvis ta in fler konsulter under Q4 då ungefär samma kostnad har ökat på externa kostnader, men dessa kostnader är även en del för noteringen, advokathjälp etc.

”De största anledningarna för de ökade kostnaderna under Q4 är ett utvecklingsprojekt, ökade investeringar i R&D, nedskrivning av äldre komponenter i lager, kostnader kring noteringen av aktie B på Nasdaq First North samt försäljningsinsatser av GEPS plattform och pilotprojekt. ”

Från Bolagsbeskrivningen:

”Den låga omsättningen under 2017 jämfört med 2016 förklaras av det generationsskifte som pågår i de trådlösa hårdvarumoduler som H&D Wireless Sweden erbjuder. Den senaste generationen produkter köptes upp av distributören MSC-Avnet under 2016 och ingår i 2016 års omsättning samtidigt som den nya generationens produkter förväntas i volym under 2018.”

Detta förklarar varför inkomsten helt försvann under 2017, och har börjat att komma igång igen under 2018. Man har även tillfört 2 nya segment inom bolaget då man nu jobbar mot inomhus- & utomhus -positionering med stora industrier efter stort frågat intresse.

Årsrapporten 2016-12-31:

 ”För att finansiera dessa satsningar har vi under räkenskapsårets sista månad avtalat med Blasieholmen Investment Group Equity AB (BIG) om en första finansiering i storleksordningen 25 MSEK. Avtalet innebär bland annat att vi ska lista bolaget på Nasdaq First North under Q2/Q3-2017 samt att del av denna likvid kan erhållas som ett konvertibelt lån. 11 MSEK av denna finansiering är erhållen under räkenskapsåret och redovisas som övrig kortfristig skuld per balansdagen”

Kassan var i december 2016-12-31:

2 miljoner kr + dessa 11 miljoner kr i lån från Blasieholmen.

Så 11 miljoner gick till bolaget under december 2016 som konvertibelt lån, 13 miljoner blev konverterat till aktier innan juni 2017 när hela summan blev registrerad.

Uttag från Bolagsbeskrivningen:

(2016 Nyemission 2 500 000 aktier registrerat 2017-06-12 10,00 kr) = registrerad emission om 25 miljoner i juni 2017. Vilket är inklusive de 11 miljoner kronorna i konvertibler.

Man tog in ytterligare 18 miljoner under sommaren 2017.

(2017 Nyemission 1 504 232 aktier 2017-07-06 12,00 kr) = registrerad emission om 18 Miljoner i Juli.

Så totalt så tog man in 43 miljoner kr mellan december 2016 och fram till 2017-07-06

Under IPO:

Totalt har bolaget innan emissionskostnader tillförts likvida medel om 24,0 MSEK i företrädesemissionen samt 2,4 MSEK i en riktad emission för övertilldelning. Vilket rundar upp till emissioner om 24+2,4+18+25 miljoner kr = 69,4 miljoner kr sedan December 2016.

Q4 2017 rapporten bekräftar:

https://www.hd-wireless.com/investors/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/HD-Wireless_del%C3%A5rsrapp_Q4_20180223.pdf

” Under 2017 har mycket investeringar gjorts på alla produktområden vilket har möjliggjorts tack vare er cirka 6 000 aktieägare som totalt har investerat cirka 70 MSEK i bolaget under de senaste 18 månaderna. Med en stark position på denna nya accelererande marknad inom positionering, rörelser i realtid och kommunikation, är jag övertygad om att 2018 blir ett mycket spännande år.”

Se under: Finansiell ställning (jämf. med f.g. kvartal)

Likvida medel uppgick till 27,2 MSEK vid 2017-12-31

Likvida medel den 30 september så hade man 11 miljoner kr. (10 992k) + (de 11 miljoner kronorna man fått i lån)

Man hade 2 miljoner kronor i kassan under 2016-12-31 sen har man har alltså tagit in 43 miljoner under december 2016 – juli 2017, och hade den 30 September 11 miljoner kr i kassan + den 11 miljoner kronorna i konvertibler (10 kr)

(kassa 11 + lån 11+(Q3 resultatet 7,83)) = 29.83 Miljoner

(Emissioner 43)+ (2 kassa) = 45 Miljoner

29.83 – 45 = -15,2 miljoner i negativt resultat för de första 2 kvartalen vilket är i linje med anställda och vad man gjorde av under Q3 och Q4.

Man skall även komma ihåg då att detta är inkl. emissionskostnader vilket borde ha varit mellan 2-5 miljoner.

Hur som helst, (Q1 & Q2 =15,2) +( Q3= 7,83 + Q4= 8,66) vilket summerar ihop det till 31,7 miljoner i förlust under 2017.

Inte jätteroliga siffror men detta var planen hela tiden, vi kommer väldigt snart att se betalande piloter och mer försäljningar av moduler. Flera större kontrakt i 100–200 miljonersklassen kommer enligt mig tveklöst att komma in i slutet på året, och dessa har man väldigt god marginal på. Man brukar köra betalande piloter under ett halvår och eftersom bolaget har meddelat att man kommer att få kontrakten innan året är slut så borde vi därför kunna se dessa betalande piloterna väldigt väldigt snart, jag är övertygad om att vi får se någon inom en månad, och troligtvis ungefär en ny betalande pilot per månad därefter.

"Detta är skördeåret".

Tillbaka till siffrorna, bolaget gick back under Q4 på 8,66 miljoner, dom har anställt en del till men vi slipper emissionskostnader, noteringskostnader och förhoppningsvis avskrivningar framöver vilket borde göra att dom kommer ha en burn-rate runt 2,5 miljoner kr / månad. Men men , vi räknar konservativt och justerar upp burn-raten till 35 miljoner per år för att vara på den säkra sidan, vilket ger en burn-rate på 2,9 miljoner/månad.

Kassa 1:a januari 2018 = 27,2 miljoner + 11 miljoner = 38,2 miljoner kr

I januari så fick man in Exploria, vilket borde ge bolaget lite drygt en miljon per år.

TQ Group order på 722 000kr, borde vara värt runt 320 000 kr.

MSC Technologies köpte för 3,4 miljoner kr gav troligtvis lite drygt 1,5 miljoner.

Norska ordern på 750 000 borde ge bolaget runt 330 000 kr.

Så bolaget nu den 30:e April har minst: 33.5 miljoner i kassan inklusive de 11 miljoner kronorna som man har fått i lån om man räknar på en burn-rate på 2.9 miljoner, vilket är mer än nog för bolaget för att komma igång med diverse piloter och få igenom avtalen i slutet på året. I senaste pressmeddelandet om moduler så skrev dom att dom har 10 design-ins vilket betyder att dom har 10 kunder som man jobbar med som snart kommer att lägga order på modulsidan.

Bolaget är idag värderat under 130 miljoner kronor och det kan bli en väldigt snabb uppvärdering när de första pilotprojekten kommer in. Det är sällan man ser en aktie med denna potential. Jag tror fortsatt att bolaget kommer att kunna vara värt runt 1000 miljoner vid samma tid nästa år då när man fått in de stora industriavtalen.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?