Post entry

HemCheck: Hemolys i 1,1% av proverna enligt studie

När jag kikade igenom caset Hemcheck hittade jag en hel del info om Hemolys.

Hemolys nämns rätt ofta i länkar till landsting. Lösningen att undvika hemolys är enligt åtskilliga länkar från Landsting. Det är utbildning, handhavande och teknik.

Enligt denna länken utfördes en studie med resultat när man använde rätt teknik och utbildning.

https://www.vardfokus.se/tidningen/2010/nr-2-2010-2/ofta-hemolys-i-blodprover-med-pvk/

"En retrospektiv undersökning av alla blodprover inom analysgrupperna rutinkemi och hjärtmarkörer tagna på sjukhusets akutmottagning mellan april 2005 och mars 2006 visade att 5,9 procent av samtliga blodprover uppvisade hemolys, mot 1,6 procent på resten av sjukhuset.

En kompletterande undersökning av tusen blodprover från maj-juni 2006 visade hemolys i 1,1 procent av 628 prover tagna med Vacutainerkanyl, och i 14,8 procent av de 393 prover som var tagna med Venflon.

Projektets styrgrupp beslutade därför att på försök införa lokala rekommendationer för akutmottagningen om att provtagning i första hand skulle göras via Vacutainerkanyl, och att så grov nål som möjligt skulle användas vid all provtagning, utom för patienter under 20 år, där det inte fanns några hemolyser, och svårstuckna patienter. "

Det är en intressant artikel om behovet av Helge. Fyller den tekniken ett behov då handhavande och rätt teknik räcker för att minska andelen till försumbara nivåer?

DISCLAIMER: Jag har inte tecknat aktier i Hemcheck, eller ansökt om det. Tänker ej heller köpa aktien närmaste tiden. Men tycker denna information är intressant utifrån om något behov av Helge finns inom sjukvården.

Objektiv Information en intressent av Hemcheck uppskattar.

/Bjaen

0 comments

You need to login to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?