Post entry

Hur ser konkurrensen i Fluoguide ut?

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Fluoguide arbetar inom ett spännande område, nämligen märkning av tumörer så att det blir möjligt att operera mer precist. Forskningsfältet är stekhett. Men hur ser konkurrensen ut?

Kort update om konkurrensen i Fluoguide

Det har postats ett par inlägg tidigare om Fluoguide tidigare. Vad som inte har belysts närmare är konkurrensen. Här kommer lite för de som är intresserade av att gräva djupare i den, och möjligen komplettera det jag hittat. 

Fluoguide beskriver i sitt prospekt och i sina presentation att de är de som kommit längst i sin nisch, men att där är “hälsosam konkurrens”. Det har i sociala medier ibland övertolkats som att de är ensamma. Jag definierar Fluoguide’s marknad som extra understöd vid operation genom att göra tumören mer synlig genom teknologi för fluoroscering for indikationen glioblastom. Överordnat sett bedömer jag att Fluoguide är bäst positionerat inom segmentet. Jag bryter ned detta härunder. 

För det första är fluorscering av tumörer ett hett område, där är mycket forskning inom området. Det är positivt dels för att det tyder på att forskare, forskningsfinansiärer och riskkapital ser potentialen i detta. Det är också positivt för att det möjliggör för den fundamentalt orienterade investeraren att läsa in sig ordentligt. 

Jag delar in konkurrensen i dessa kategorier: 

Head-to-head (pun intended) competition: 

Blaze Bioscience: Blaze Inc. har genomfört studie (BLZ-100). Jag tror att de i första omgången riktat in sig “mot” barntumörer i glioblastom, kanske strategiskt val av regulatoriska skäl?. Studie: (NCT02462629) (tozuleristide, brand name: “Tumor Paint”). Detta ser oroande ut, men om man närläser papers står där krypiskt att “ the overall pattern of tumor fluorescence ex vivo was favorable”, dvs att metoden fungerar bäst när tumören väl är utopererad. Antagligen har man förstärkande tekniker som kan användas ex vivo men inte in vivo (när tumören opereras ut och sitter delvis kvar i patienten. Vidare söker Blaze aktivt efter nya substanser att licensiera in på sin website. Det tolkar jag som ett bolag som har lyckats få riskkapital och har tålmodiga investerare, men som har en substans som inte fungerar speciellt bra i glioblastom Men Blaze har kommit längre i den meningen att de har haft kliniska studier. (Jag har diskuterat detta med Fluoguide CEO).

Kinesiskt kluster: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02910804?term=NCT02910804&rank=1 . Det är oklart huruvida kineserna har komersiell backning. 

Närliggande indikationer

Photocure (börsnoterat, norskt): Photocure är en ganska bra peer för att se marknadens värdering på Fluoguide framöver. Värderingen är 829 MNOK, men de har de har en betydande försäljning. . CysView (Blåscancer) värderas av analytiker till 1,22 miljarder SEK nu när det är på marknad. Cysview växer riktigt fint på marknaden med 30% per år i sin indikation, vilket visar att fluo-approacher är lätta att få ut på marknaden. Detta kan ställas mot Fluoguide’s nuvarande marknadsvärde på cirka 40-45 miljoner SEK. I värderingen ingår dock Photocure’s teknologier för diagnostik. https://photocure.com/bladder-cancer/blue-light-cystoscopy/

OnTarget therapeutics: Den är känd och identifierad i prospekt och andra bloggar så den går jag inte närmare in på. https://www.ottx.bio

Curadel Lab-Flare (“Flare”) : Detta bolag har en lite annan affärsmodell. Curadel har vikt på att sälja den utrustning som visar det fluoroscerade området. De är minst lika mycket en tagare eller möjlig framtida samarbetspartner som en konkurrent.  http://www.curadel.com/lab-flare-imaging-system-launch/ .

Gliolan: (är uppköpta, positivt!). Jag har inget att tillägga här frånsett att de inte verkar överdrivet farliga.

Avelas Biosciences: https://www.avelasbio.com . Bolaget lyckades relativt nyligen resa 20 miljoner dollar. Jag har inget att tillägga här frånsett att de inte verkar överdrivet farliga.

Substitut

Ultraljud

PET tracing (Light Point Medical) (färskt paper: Comparative analysis of 5-ALA-induced fluorescence intensity and 11C-methionine PET uptake in glioma surgery, presenteras 2019).  

Fluoguide kan också utvidga sin affärsmodell till andra indikationer såväl som till diagnostik. Nya indikationer är redan annonserat att starta under 2020.

Förutom operationsutrustning är ett annat substitut att antalet operationer helt enkelt minskas. Kanske det kommer kemoterapi eller immunonkologiska preparat som minskar Fluoguide’s marknad. Jag har inte hittat något som tyder på att där kommer några “game-changers” inom överskådlig framtid. Om man tittar på de noterade bolagen så är där heller inte något som skvallrar om att det kommer något substitut som är disruptivt, då hade kurserna varit i fallande trend. 

Vidare läsning: 

Jag rekommenderar Sedermera-presentationen av Fluoguide där CEO visar ett konkurrenslandskap (cirka 29:30 in i presentationen). Därutöver finns denna artikel: https://doi.org/10.1002/wsbm.1412 , som ger fler studier och eventuellt även mer perifera konkurrenter som jag inte tar upp här. 

So what?

Vad kan man då lära sig av det här arbetet? För det första kan man säga att bolaget är seriöst. Bolaget svarar på kritiska frågor om man har läst på istället för att gömma sig. Det är mycket positivt i min bok. Vidare har man inte förtigit några riktigt farliga approacher eller gjort några andra märkliga “skenmanövrar” som ibland ses bland forskningsbolagen på smålistorna. Konkurrensen är heller inte alarmerande hög. Det är tryggt som investerare att ha lite koll på konkurrensen. T ex inom behandlingsalternativ i prostatacancer pågår hundratals studier på olika preparat. Det är därför som onkologi-behandlingar generellt sett har så svårt att lyckas kommersiellt, konkurrensen är stenhård. Den rent statistiska chansen för ett onkologibolag är 5-10% beroende på vilken källa man följaer, och det är därför Fluoguide inte är värderat till 200MSEK. Fluoguide ser dock ut att ha hittat ett område där konkurrensen är så låg att de (allt annat lika, här pratar jag inte om det rent medicinska) har högre chans att lyckas än snittet. Dessutom verkar Fluoguide ha en hög noggrannhet i sin märkning av tumören, vilket kan ge dem en avgörande konkurrensfördel i deras primära indikation.

Andra relaterade noterade bolag (ej konkurrenter) i området: Lumito (tumöridentifiering), Sectra (tumöridentifiering), Imris (guided surgery).

 Mitt DM är öppet på Twitter för den som vill dryfta bolaget närmare.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?