Post entry

Gigantiskt genombrott kan göra så att aktien rusar i InCoax, Bör läsas!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

InCoax står just nu inför sitt största kommersiella genombrott. Bolaget har kommunicerat följande finansiella mål för 2021: Volymleveranser till minst två Tier-1 operatörer samt ett positivt kassaflöde på månadsbasis från och med andra halvåret 2021. Sett till multi-miljardvärderade affärsmöjligheten som bolaget nu står inför kontra dagens börsvärde, så pratar vi om en uppgång på flera hundra procent från dagens nivåer.

Sammanfattningsvis: InCoax är för närvarande värderat till ca 183 miljoner kr (aktiekurs på ca 5 kr). Bolagets slutgiltiga serieprodukt mot en Tier-1 operatör ligger i sitt absoluta slutskede. Jörgen Ekengren, VD, InCoax, för fram följande i en kommentar: ”Denna operatör representerar en gigantisk affärsmöjlighet för InCoax. Flera miljoner abonnenter är adresserbara, vilket innebär en affärsmöjlighet upp till multi-miljarder SEK området för InCoax och en distributionspartner”. Sett till den gigantiska affärsmöjligheten och ett nuvarande börsvärde på blygsamma 183 miljoner kr så kan jag inte dra någon annan slutsats än att vi sannolikt är på väg mot en massivt kursrally.

Om InCoax

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar s.k ”Fiber Access Extension” lösningar med Gigabit- hastighet och tillhandahåller nästa generations hållbara nätverksprodukter och systemlösningar till världens ledande leverantörer av telekom- och bredbandstjänster. Bolagets nuvarande produktgeneration, In:xtnd™ är den första produkten på marknaden som bygger på den standarden MoCA AccessTM 2.5 som möjliggör bredband med symmetrisk Giga-bithastighet. Med Bolagets lösning, In:xtnd™, erhåller kunden en kostnadseffektiv nätverkslösning med Gigabitshastighet för enkel, snabb och stabil utrullning av bredband. I den vidareutvecklade versionen av InCoax MoCA Access™ 2.5 plattformen kommer InCoax adressera större och Tier 1 operatörer med full kompabilitet både i Fiber/LAN och Passiva Optiska Nätverk (PON).

Vad är en Tier-1 operatör?

En Tier-1 operatör är en tele- och kabeloperatör med flera miljoner abonnenter. Det segment till vilka Tier-1 operatörerna tillhör ställer omfattande krav på specifikation och driftsäkerhet. Kompabilitet med en Tier-1-operatörs befintliga nät är en förutsättning för att kunna bli en leverantör. Exempel på Tier-1 operatörer: Telia, Verion, AT&T och Deutsche Telekom. Tier-1 operatörer är alltså kort och gott de största spelarna inom tele- och kabeloperatörsmarknaden.

PM InCoax, 2020-07-05 – InCoax ingår ett projektavtal med en nordamerikansk Tier-1 operatör

“Intresset som denna nordamerikanska Tier 1 operatör visar i vår föreslagna lösning är mycket uppmuntrande och detta projekt är en ”game-changer” för InCoax. Efter flera månader med detaljerade diskussioner och analyser tillsammans med InCoax, har operatören beslutat att inleda ett formaliserat utvärderingsprojekt med InCoax, i vilket de avsätter betydande resurser. Denna operatör representerar en gigantisk affärsmöjlighet för InCoax. Flera miljoner abonnenter är adresserbara, vilket innebär en affärsmöjlighet upp till multi-miljarder SEK _området för InCoax och en distributionspartner”,_ säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax.

_”Vi är mycket nöjda över att denna operatör har beslutat att gå vidare till ett projekt i nära samarbete med oss, och vi är mycket positiva till deras engagemang och snabbhet i projektet. Jag har stora förväntningar på detta projekt och den framtida kommersiella relationen med denna operatör. Dessutom får vi mer och mer intresse från större operatörer i vår MoCA Access 2.5 plattform. Jag är övertygad om att vi kommer att se fler operatörer utvärdera och implementera vår lösning"_, säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax.

Status

I juli 2020 ingick InCoax ett projektavtal med Tier-1 operatören efter flera månader med detaljerade diskussioner och analyser tillsammans med MoCA Access chipleverantören Max Linear. I det formaliserade utvärderingsprojekt med InCoax avsatte operatören betydande resurser för att verifiera MoCA-teknikens funktionalitet under 2020. I oktober 2020 utökades omfattningen av projektsamarbetet på kundens begäran för att säkerställa att InCoax hård- och mjukvara uppfyller seriemässiga krav. Detta är ett projekt som pågår med hög intensitet från båda parter. Givet framgångsrika resultat från fälttester i slutet av andra kvartalet 2021 är steget till seriemässigt färdig produkt relativt kort tack vare det täta samarbetet.

Det fördjupade och mer omfattande utvecklingsprojektet med den nordamerikanska operatören medför också att InCoax system öppnar upp för en betydande marknad med andra operatörer med liknande behov för att säkra fiberförlängning med multigigabithastighet.

Kassa

InCoax avslutade så sent som den 26 april 2021 en företrädesemission. Sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 219 procent (!). Övertecknandet visar på vilken styrka och tilltro aktieägarna har för bolaget och dess framtid. Att emissionen så kraftigt övertecknades kan inte tolkas på annat sätt än att aktieägarna är av uppfattningen att mycket bådar gott inför det massiva genombrottet som bolaget står inför.

Företrädesemissionen tillförde InCoax ca 39,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om ca 1,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie 2021 kan bolaget tillföras ytterligare ett kapitaltillskott om 23 MSEK efter utnyttjandeperioden. Ovannämnda teckningsoptioner löper från och med den 1 december 2021 och till med den 31 december 2021.

Disclaimer: Jag äger aktier i InCoax. Eventuella investeringar sker på egen risk. Varje person bör skapa sig en egen uppfattning och göra en egen analys av bolaget innan ett beslut om att investera.

Källa

https://news.cision.com/se/incoax-networks-ab/r/incoax-ingar-ett-projektavtal-med-en-nordamerikansk-tier-1-operator,c3154337

https://mb.cision.com/Main/15562/3336993/1410187.pdf

https://www.incoax.com/download/inbjudan-till-teckning-av-units-i-incoax-networks-ab/?ind=1617785800596&filename=Incoax_prospekt_2021.pdf&wpdmdl=8931&refresh=60e4491897aac1625573656https://www.incoax.com/download/inbjudan-till-teckning-av-units-i-incoax-networks-ab/?ind=1617785800596&filename=Incoax_prospekt_2021.pdf&wpdmdl=8931&refresh=60e4491897aac1625573656

https://mb.cision.com/Main/15562/3336993/1410187.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?