Post entry

Invent Medic - post-corona vinnare identifierad

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Livet efter Corona kommer närmare och på de större börslistorna har vi redan sett en sektorrotation till bolag som kommer gynnas extra mycket när vaccinationerna är klara. På de mindre listorna finns det fortfarande oupptäckta post-corona vinnare och den som kommit ut högst i min screening är Invent Medic.

Varför Invent Medic? CE-märkt produkt, Corona försenade produktlansering, under Corona har nya distributörsavtal ingåtts och bolagets produkt har fått reimbursementstatus. Värderingen tar inte höjd för att försäljningen tar fart när Corona lättar.

Under 2019 och tidigt 2020 investerade Invent Medic kraftigt för att förbereda lanseringen av Efemia, ett medicintekniskt hjälpmedel som ersätter operation för kvinnor med ansträngningsinkontinens (1/5 av alla kvinnor har det). Ambitionerna var högt satta men på grund av Corona kunde bolaget och deras distributörer inte lansera och expandera i den takt som planerat.

För Invent innebar detta en snabb omställning för att istället förbereda för uppstart under 2021 när vaccinationerna blivit klara. Arbetet resulterade i flera mycket värdefulla milestones, bla reimbursement (dvs att sjukvården betalar hela eller delar av produktens pris) i flera länder och flera flera distributionsavtal som kommer ge kassaklirr så fort försäljningen kan komma igång.

Logiken med reimbursement är simpel – det är enkelt att sälja något som är gratis för mottagaren eftersom staten betalar. För Invent som har en produkt som patienterna redan är villiga att betala för själva så är detta en home-run.

Före Corona kostade en aktie i Invent Medic 11 kr och i den djupaste Coronadippen 6,4 kr. Trots att Corona snart är över bolaget uppnått fina milestones under 2020 som snart kommer bära frukt går det att handla aktien under 7 kr.

Var kan då försäljningen hamna? I Sverige bedöms 700.000 kvinnor lida av ansträngningsinkontinens. En marknadsandel om 5% ger 35.000 kvinnor som köper 4 Efemia produkter per år (de räcker i 3 månader). Invent Medics nettointäkt blir 500 per produkt dvs 2000 kr per användare och år – totalt 70 MSEK. Den Tyska marknaden är 7-8 gånger större och där fick bolaget i Oktober 2020 status som ersättningsberättigad produkt. I Norge subventioneras produkten av staten och skulle med samma marknadsandel som i Sverige ge 35 MSEK i årligt försäljningsvärde för Invent.

Triggers framöver, förutom bred Coronavaccination, är:

1.      Fler upphandlingsavtal med Svenska regioner

2.      Försäljningsuppdateringar

3.      USA-godkännande (inom 6-12 månader)

4.      Reimbursement i fler länder

5.      Distributionsavtal i fler länder

6.      Insiderköp genom teckningsoptionsinlösen

Riktkurs? Blir onödigt att ens försöka sig på en beräkning eftersom den kan bli löjligt hög i förhållande till nuvarande kurs. Gör din egen analys och kommentera gärna.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?