Post entry

Jays årets bästa case

Jays är ett bolag som relativt nyligen bytt lista från aktietorget till First North. Bolaget är för närvarande värderat till cirka 78 mkr. Man ska inte glömma de teckningsoptioner som finns gör att bolaget egentligen värderas något högre.

”Jays affärsidé är att designa, utveckla och under eget varumärke marknadsföra musikhörlurar och tillbehör på den internationella marknaden för användning med mobila musikenheter såsom iPhoneTM, iPadTM, iPodTM, MP3-spelare, mobiltelefoner, spel- konsoller och andra liknande produkter.”

Nyligen signade Jays ett avtal med världens största smartphones tillverkare, vilket går ut på Jays hörlurar ska marknadsföras tillsammans med Samsungs I Syd Korea under februari månad. HTC förvärvade relativt nyligen 51 % av Beats för att få ytterligare draghjälp med försäljningen. Den affärens värderade hela Beats till cirka 4 miljarder kronor. Nokia har också inlett ett samarbete med Monster. Nu vill inte Samsung vara sämre. Det är svårt att spekulera i exakt hur samarbetet kommer att se ut, men det är möjligt att vi får lite klarhet i frågan när Mobile World Congress går av stapeln 27 feb i Barcelona. Q3 såldes 28 miljoner Samsung mobiler, så potential finns helt klart. Man väljer dessutom att ingå detta samarbete i sitt hemland vilket enligt mig betyder mycket.

”Jays has signed an agreement with Samsung, the world's largest manufacturer of smartphones. The deal sees Jays and Samsung team up for a number of joint promotional activities during February 2012. The Swedish headphone manufacturer has long had a strong presence in Asia and the new partnership with Samsung will give Jays a further boost. Samsung is the world's largest manufacturer of smartphones by volume, with a 24% market share and 28 million phones sold in Q3 2011 alone. The cooperation will see Jays’ award-winning v-JAYS being marketed together with selected products across Samsung´s 691 stores and with its other retailers in Korea during February.”

Kursen har på senaste dagarna fallit något efter en fantastisk uppgång. Det kan bero på att de har diskuterats kring insideförsäljningar. Det är Jakob Johansson som via bolaget Transferator AB sålt aktier. Man ska inte glömma att Transferator fortfarande har kvar 1256732 st aktier vilket motsvarar 21,4 % av bolaget. På Transferators hemsida går att läsa följande:

  • Bolaget har en långsiktig investeringshorisont (1-4 år) och avser över tiden försvara en ägarandel om omkring 10-15 % i sina respektive portföljbolag.
  • Bolaget ska i absoluta tal investera i storleksordningen 1-8 Mkr.

De äger betydligt mer än 10-15% i Jays, vilket motsvarar nästan 17 mkr. Bolaget visade även ett resultat på nästan – 3 mkr.

Alla som har lite erfarenhet av finans vet dessutom att bolag har en risknivå där de önskar att återfinnas. Om ett av bolagen gör en uppgång på över 100 % så är det inte så konstigt att man väljer att vikta om portföljen något.

Det är inte svårt att tänka sig att bolaget vill frigöra lite av det bundna kapitalet i Jays. Med andra ord är detta inget att ta hänsyn till när man ska bedöma risken i bolaget.

Jays vinner ständigt nya priser och ligger i topp på prisjakt. Jag tänker inte skriva om det Kim Dahlström redan formulerat så bra i tidigare bloggupplägg. Ett tips är dock att gå in på Youtube och själv läsa igenom kommentarerna kring dessa lurar.

Augusti – oktober redovisade Jays för första gången ett positivt EBITA på 0,3 mkr. Jays intäkter uppgick under bara oktober till 11,8 mkr * 68% = 8,024 mkr. Då ska man inte glömma att mycket av de inköp som görs för julhandeln faktiskt sker redan i oktober. Dessa siffror är dock inte så relevanta, då de distributionsavtal som slutits inte går att jämföra med hur distributionen såg ut innan senaste rapport.

HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

• Avtal tecknas i augusti med elektronikkedjan Best Buy avseende distribution i Kanada

• Jays tecknar i augusti avtal med amerikanska Walmart, en av världens största detaljistkedjor, för distribution i initialt 802 butiker i USA fr.o.m. november 2011

• Jays utvidgar produktportföljen inom Mobile Music och lanserar a-JAYS One+ för Android

• Jays lanserar t-JAYS Four för iPhone och pressar gränserna ytterligare inom Mobile Music

• Avtal tecknas i oktober med telekomoperatören Telenor avseende distribution i Telenors samtliga butiker i Sverige

• Jays genomför i oktober en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt vilket tillför bolaget 12,4 MSEK före emissionskostnader samt möjlighet att få in ytterligare 11,7 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner

• Bolaget upptar brygglån om totalt 6,25 MSEK i septem- ber 2011 från aktieägare och emissionsgaranter som återbetalas i november 2011 i samband med att emissionslikvid erhålls

• Styrelsen beslutar att ansöka om notering på NASDAQ OMX First North under fjärde kvartalet 2011

HÄNDELSER EFTER RAPPORTDATUM

• Jays produkter introduceras i november hos Tesco i Storbritannien

• Avtal tecknas i november med Phone House avseende distribution i samtliga butiker

• Jays företrädesemission avslutas framgångsrikt och blir övertecknad till 120 %

• NASDAQ OMX Stockholm AB godkänner Jays för listning på NASDAQ OMX First North. Första dag för handel med ak- tien och teckningsoptionerna (TO 2) på NASDAQ OMX First North blir den 19 december 2011

Distributions avtal med Walmart och Best Buy bör betyda att den blygsamma siffra på 13% av försäljningen som skedde i USA och Kanada är ett minne blott. Med dessa avtal bör den transatlantiska omsättningen skjuta i höjden. Framförallt då Jays vunnit 80 % av de tester de medverkat i samt översköljs av lovord på diverse forum. Skulle utfallet och försäljningen vara lyckosam bör de kunna knyta till sig resterande 8000 WM-affärerna.

Det samma gäller avtalet med Tesco Online. Tesco har drygt 2700 st affärer bara i Storbritannien. Tesco har dessutom nästan 5400 affärer globalt vilket borde erbjuda en god möjlighet för expansion.

I december fanns Jays i cirka 2000 affärer om de skulle utveckla sig väl, vilket är mycket troligt så kommer Jays finnas att förvärva i cirka 15 000 - 20 000 st affärer runt omkring i världen.

Det har diskuterats mycket kring marginalen i bolaget. Hörlursbranschen är väl ingen högmarginalsbransch, men Jays hade en bruttomarginal på 40 % senaste kvartalet. Det anser jag vara förhållandevis bra. Marginalen har sjunkigt något i förhållande till föregående år eftersom en större del av omsättningen kommer från a-Jays vilka har en lägre marginal. Bolaget bör dock kunna öka sina marginaler något då skalfördelar bör uppstå. Då bör man nå en nivå likande 2010 då man marginalen låg på 44 %.

Intäkterna ökade förra kvartalet med 109 %. Det som är intressant är dock att 34% av försäljningen sker i Skandinavium. Intäkterna på denna marknad har ökat med 546 %, vilket är extremt. Inför nästa rapport har vi nu goda förutsättningar för att göra likande ökningar internationellt. Jays hade ”bara” 30 % av försäljningen i Asien och 12 % i USA. Här finns marginaler att expandera.

De analyser jag har läst har spekulerat vilt kring hur hög omsättning vi kommer att se, men personligen tycker jag inte att det finns någon anledning till att misstänka att Jays med uppmärksamhet från Samsungsaffären, nya distributionskanaler och kritikerrosat varumärke skulle minska omsättningen från oktober. Snarare tvärtom. Det betyder en omsättning på 24 mkr nästa rapport, alltså nästan 100 mkr.

Jays är med andra ord kraftigt undervärderat. Kurser kring 25 – 30 kr ser jag som mer än troligt efter rapporten, men betydligt högre kurser väntar runt hörnet om distributionen, marginalerna och Samsungavtalet utvecklas som vi hoppas.

Med Vänlig Hälsning

http://www.transferator.se/nyheter/delarsrapport_q3_2011.pdf

http://www.transferator.se/

http://www.mobileworldcongress.com/

http://www.jays.se/site/investor-relations/share-information.html

http://www.jays.se/images/download/sharelisting/jays_delarsrapport_maj11_oktober11.pdf

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?