Post entry

JonDeTech Sensors - "Mass market IR-sensors" and "The world’s thinnest IR sensor"

JonDeTech Sensors är ett bolag som säger sig tillverka "The world’s thinnest IR sensor" vilket kan tänkas användas i en rad olika produkter och applikationer. Bolaget har ju redan tagigt hem sin första Design-Win som det kallas och verkar ha många kundprojekt på gång. Att man sedan säger sig ha ca 90% marginal på produkten och en potentiell massmarknad så anser jag detta bolag vara mkt spännande. Jag personligen ser en mkt hög potential i detta!

Bolaget noterades i maj och i samband med det tog man in nytt fräscht kapital (emissionsvolym låg på 30 MSEK). Aktiekursen då var 16 kr och således har det alltså sålts en hel del aktier till det priset. Nu handlas kursen mellan 11-12 kr och jag gissar att det beror på att bolaget ännu inte har uppmärksammats ordentligt av marknaden. Bolaget har helt enkelt missats av många vad jag tror.

Efter att ha tittat på denna bolagspresentation fattade jag beslutet att ta en rejäl position i bolaget vilket jag nu har gjort.

https://www.youtube.com/watch?v=uteCG7OfjKU

JonDeTech har utvecklat en infraröd sensor (IR) för kontaktlös mätning av temperatur och värmeflöde (kroppstemperatur och fastigheter) samt närvarodetektion. Tack vare innovativ nanoteknik kan JonDeTech uppnå prestanda likt befintliga IR-sensorer, men utan behov av optik och inkapsling. Det innebär att JonDeTechs sensor är ned till en tiondel av storleken av konkurrerande sensorer.

Sensorn är robust, böjlig och strömsnål. Den är även konstruerad och utvecklad för massproduktion, vilket leder till en konkurrenskraftig kostnad per sensor. Den betydligt lägre produktionskostnaden för sensorn i kombination med dess minimala storlek öppnar även upp för nya applikationsområden. Tekniken är patenterad och ägs i sin helhet av JonDeTech.

Den totala marknaden, som JonDeTech adresserar, omfattar för närvarande nästan fyra miljarder sensorer och förväntas nå mer än fem miljarder sensorer 2020. Bolagets fokus är applikationer med hög volym, exempelvis smarta telefoner, temperaturplåster, närvarodetektering för datorer samt olika applikationer inom Internet of Things.

Med den huvudsakliga forskningen och utvecklingen genomförd fokuserar Bolaget nu på att öka antalet kundprojekt och anställa fler ingenjörer och säljare, vilket möjliggör en snabbare omvandling från kundprojekt till designvinster inom JonDeTechs kärnområden. Under våren har Bolaget haft långt gångna förhandlingar med en nordisk kund inom området kontaktlös temperaturmätning (ett överhettningsskydd). Bolaget producerar nu en förserie i det projektet. Målet är att under 2018 teckna ett kommersiellt avtal med kunden och nå en första designvinst. Bolaget avser att kommunicera detta till marknaden. Kommersiell lansering av produkten planeras under 2018.

Källa: JonDeTechs prospekt

Bolagets hemsida! https://www.jondetech.se/

Jag äger som sagt aktier i bolaget och alla bör göra sin egen analys och fatta egna investeringsbeslut . Mvh Boom.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?