Post entry

JOSAB ingår avtal med stor aktör i Kina

…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital"...

Avtalet med Global Green Development Capital China Co. Ltd (GGDC), syftar till att få JOSABs produkter godkända av den statliga vattenmyndigheten. GGDC har redan verifierat JOSABs produkter och JOSAB tror att dom kan få ett myndighetsgodkännande inom 6 månader.

…”GGDC arbetar som rådgivare till China Development Bank Capital med fokus på hållbara teknologier inom områdena vatten, energi samt transport. Inom ramen för det statliga ”Country Lifestyle for Urban Residents Initiative”, som syftar till att möta framtida behov hos ca 600 miljoner medelklasskineser boendes på landsbygden samt i förorterna, arbetar GGDC med att identifiera lämpliga teknologier för vattenrening i samarbete med Chinese Ministry of Water Resources.”…

…”- GGDC skall medverka till att ett testavtal signeras mellan Josab och Ministry of Water Resources gällande ett officiellt testprojekt av Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi.

-       GGDC skall medverka till att ett licensavtal tecknas med en lämplig affärsutvecklingspartner i Kina, gällande Josabs ekologiska AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi, inkluderande ett inköpsavtal av AqualiteTM.

Ersättningen för uppdraget är fördelat på en ”project management fee” som erläggs vid avtalets undertecknande, samt en ”success fee” som utgår först när samtliga ovanstående huvudpunkter är uppfyllda.”…

Detta avtal är ytterligare ett tecken på att JOSAB är på ”G”. Blir dom godkända av myndigheterna i Kina och ordrar börjar komma därifrån samtidigt som Indien fortsätter ta nya ordrar så kommer detta bli mer än en 10 Baggare inom 3 år. 

/10BAGGER

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=45203&publisher=-1

http://www.ggdcinternational.com/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?