Post entry

Karo Bio handelsstoppad.

Karo Bio blev på morgonen handelsstoppad och man ger ingen annan kommentar än att man avser lämna information i morgon tisdag.En snabb funderare och lite spekulation kring handelsstoppet kan man väl få kosta på sig i väntan på besked?

Potentiella orsaker till handelsstoppet:

Negativa:

  • Man har upptäckt negativa bieffekter under pågående fas III studien för Eprotirome och beslutar att avbryta studien tills vidare.

Sannolikhet: Låg mot bakgrund av mycket solida fas II data under 3 månaders exponering samt omfattande prekliniska säkerhetsdata. Effekt om utfall enligt ovan: Aktien rasar sannolikt ned till nivåer kring kassan om ca 50öre i avvaktan på ytterligare besked.Några övriga negativa nyheter som motiverar ett handelsstopp över en hel dag ser jag som osannolikt och tänker inte spekulera i det.

Positiva:

  • Samarbetet med Zydus Cadila löper ut denna månad och man har nyligen aviserat att man gjort stora genombrott i projektet. Man kan komma att skriva ett samarbetsavtal med globalt läkemedelsbolag för den fortsatta utvecklingen av projektet som delas mellan parterna.

Sannolikhet: medel till hög. Mot bakgrund av att avtalet med Zydus snart löper ut känns detta som ett av några sannolika scenarion. Effekt: Beroende på avtalets utformning samt att man handelsstoppat blir effekten mycket starkt positiv för aktien.

  • Man har utarbetat färdigt kring delningen av bolaget och presenterar nya ägare i kombination med erbjudande till befintliga ägare att teckna sig för andelar i det nya bolaget.

Sannolikhet: Hög eftersom man aviserat att delningen kommer offentliggöras innan stämman i April, känns dock lite tidigt. Effekt: Helt beroende på designen av planen. Man kommer nog akta sig för en alltför krävande plan i frågan om ev kapitaltilskott från befintliga ägare, detta mot bakgrund av den kraftiga kritiken vid den senaste nyemissionen.

  • -Man har skrivit ett stort avtal för sina ER-beta substanser.

Sannolikhet: medel till hög eftersom man befunnit sig i diskussioner med läkemedelsbolag kring sin leadsubstans under en tid. Dock känns det lite tidigt, men att man signat ett avtal med Pfizer nyligen kring ROR-gamma receptorn kan ha drivit på tidigare inledda förhandlingar. Effekt: Ett avtal värt över 200 MUSD är sannolikt. I ett bästa scenario kan det handla om avtalsvärde uppemot 500 MUSD. Utfallet för kursreaktionen kommer avgöras av specifika villkor där marknaden sannolikt bedömer upfrontbetalningen, val av partner samt vilka substanser som avtalet omfattar som viktig.

  • Man har erhållit ett bud på hela bolaget eller delar av bolaget.

Sannolikhet: Låg till medel, börsvärdet är i o f s mycket lågt, dock så känns det logiskt att en budgivare vill avvakta data för Eprotirome om det nu skulle vara eprotiome man är ute efter. Troligast är att en budgivare inväntar interimsdata för eprotiromes fas III studie som kommer i Maj ca. Utfall: En budniva på hela bolaget kan komma att betyda en betydlig premie, sannolikt minst hundra % över befintlig kurs. För många gamla ägare kommer även detta kännas som en låg premie men den svaga ägarstrukturen i bolaget gör premien svårbedömd.

  • Merck avser att gå vidare med MK6913 i fortsatta klinisk fas II studier för annan indikation än den som tidigare avbrutits. Sannolikhet: fullt möjligt eftersom man nu i mer än ett år väntat på besked kring hur Merck avser göra med projektet.

Effekt: Stark positiv där en uppvärdering av bolaget med kanske minst ett par hundra MSEK känns motiverat. Detta mot bakgrund av att den stora fundamentala värderingsrabatten bl a grundar sig på bolagets mycket smala kliniska pipeline och de risker det innebär för marknaden.

  • Information kring det tidigare samarbetet med Pfizer för LXR-receptorn.

Sannolikhet: Medel till hög. Det är hög tid att Pfizer kommunicerar något kring projektet. Man är mycket aktiva kring forskningen om man ser till aktiviteten för vetenskapliga publikationer och gör mycket intressanta framsteg. Vad det fortsatta steget skulle innebära återstår att se, men val av läkemedelskandidat är logiskt. Det steget motiverar sannlikt inte handelsstopp dock

  • Man skriver ett avtal för Eprotirome.

Sannolikhet: låg till medel eftersom en partner sannolikt väljer att vänta ut interimsresultaten som kommer under våren. Dock har man ju mkt solida data från fas II samtidigt som intresset för blodfettssänkare åter börjat ta vid hos industrin. Avatlet med Pfizer samt artikeln i BioCentury nyligen kan ha drivit på ev tidigare inledda kommersiella samtal. Effekt: Starkt positivt för aktien då förtroendet för att bolaget ska teckana avtal kring Eprotirome för närvarande är mycket lågt. Sannolikt minst kursdubbling beroende på partner.

Givetvis kan det också handla om andra saker men ovan känns som de mest sannolika för mig som motiverar handelsstopp.

Om det nu är positiva nyheter som marknaden får så lär marknadsreaktionerna bli kraftiga oavsett vad nyheten gäller. Detta eftersom aktien under lång tid präglats av en kraftig förtroenderabatt. Den nya ledningen verkar ju i s f leverera vad man lovar i ett högre tempo än någon föreställt sig.

I morgon får vi se vad det blir...

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?