Post entry

KLARIA - Top of "Mind"

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Neuropsykiatri är s a s Top of "Mind". Ett flertal biotech/pharma analytiker har för kommande år, utöver cancer, pekat ut hjärnans sjukdomar som ett starkt fokusområde. - Alzheimer och Parkinson är stora sjukdomar liksom stressrelaterade sjukdomar och depression. Cannabis, och kanske även psykedilika är områden där Klaria genom dotterbolaget CDS kan uppnå framgång. Inom det neuropsykiatriska område finns också Ketamin i Klarias pipeline.

Än så länge har det inte hänt så mycket inom Klarias dotterbolag CDS. - Cannabis Delivery Science. Jag tror/spekulerar att det kommande året kan bli annorlunda.

Inom ett år är vi som är Klariaägare delägare i åtminstone ett separat noterat bolag med ett bredare fokus på åtminstone två-tre områden. Dessa är användning av Klaria teknologin för

  • Cannabis i medicinskt och rekreations-syfte
  • Psykedelika i medicinskt syfte
  • Ketamin mot depression/PTSD i Klarias pipeline
  • Nikotin som rökfritt alternativ: Här har Klarias huvudägargrupp på ett tidigt stadium lagt rättigheterna i ett separat noterat bolag, Niccocino på First North.. Det föreligger sålunda bara en huvudägargemenskap. Inga intäkter för Klaria

CDS skulle kunna bli ett bolag inriktat helt på Drug Delivery inom neuropsykiatri såsom depression etc. Alternativt behåller CDS cannabis för rekreationär användning och et nytt bolag, Neuropsychiatry Delivery Services (NDS) skapas.

Klarias tekonologi behöver över tid bevisa att upptaget via bolagets film är mer direkt i blodomloppet än avseende konkurrerande bolags tekniker där oftast en stor del av filmens innehåll går via magen i stället för direkt ut i blodomloppet. Detta är ju speciellt viktigt där endera snabb verkan är viktig eller mycket önskvärd. En bevisad differentiering baserat på detta är givetvis oerhört viktig framöver.

Naturliga cannabinnoider användas i allt högre utsträckning inom t ex epelepsi. Här ligger GW Pharma långt framme med flera läkemedelsgodkända produkter på marknaden- det brittisk/amerikanska bolaget är under uppköp från Jazz Pharma. GW Pharma har nyligen indikerat att man tittar på syntetiska cannabinnoider som är betydligt enklare att hantera med drug delivery via en film-teknologi.

Inom psykedilika som senaste tiden blivit ett allt hetare område sker mycket inom den neuropsykiatriska forskningen. Visste du att det t ex efter årtionden av "substance non grata" nu pågår 60 kliniska studier (mest universitets-sposnrade) av psilosybin (magic mushrooms) och lika många inom LSD. Flera andra substanser undersöks också. I många av fallen testas dessa med sk micro-dosing där Klarias filmteknologi skulle kunna vara en perfekt drug delivery lösning.

Micro-dosing- se https://en.m.wikipedia.org/wiki/Microdosing

Till sist har vi nikotinprodukten i Niccocino (NICO). som står på egna ben för närvarande. Det är inte osannolikt att de amerikanska tobaksbolagen kommer komma under press under Biden administrationen och kan då behöva lägga fokus på ytterligare rökfria alternativ för detta beroende. Film dopad med nikotin som en form av rökfri produkt eller rökavvänjningsprodukt. kan bli stort istället för tuggummin etc. Här i Sverige kommer sannolikt marknaden begränsas radikalt av tobaksutredningen etc som presenterades tidigare idag

Notera att hela detta inlägg är skrivet utan att överhuvudtaget nämna

  • Sumatriptan - bioekvivalens studien klar men ej rapporterad (mid-maj)
  • Adrenalin - studiestart h2-21
  • Naloxon - studiestart h2-21

Klaria Pharma har många möjligheter och dessa förstärks kraftfullt genom optionspengen från Imbrium.

Bus Dev kopplat till dessa kan komma -genom fler "Imbrium' type deals för att kunna expandera än snabbare.

Avseende finansiering för nya CDS/NDS ser jag ett antal progressiva intressanta alternativ.

Oerhört spännande framöver. Det är ju ingen tvekan om att bolaget har förmåga att leverera!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?