Post entry

Kontigo Care - Guldägget som många missat?

M-health bolaget Kontigo Care AB har tagit marknaden i Sverige med storm sedan december 2016 och har accelererat under starten av 2017 med 30 Kommunavtal på plats samt ytterligare minst 70 till i pipe-linen. Och den positiva utvärderingen från Uppsalakommun av TripleA verkar ha hjälp till att få kommunerna att komma snabbt till avtalsskrivandet och börja implementera TripleA i sin vårdverksamhet. Växtzon projektet som samverkat med 4 kommuner närmar sig sitt slut där UIC valde ut Kontigo Care AB som första bolag att ha potential för att nå omsättning på över 100 milj med deras produkt TripleA.

Tog mig friheten att sammanställa en del PM, intervjuer etc från Kontigo Care då de varit mycket aktiva detta år, samt lite om mina tankar och åsikter kring bolaget. Hoppas det är till nytta för alla som är intresserade och vill veta mer om bolaget. Värt att notera är att jag enbart gör detta av eget intresse och nöjet att få skriva av sig och dela med sig utav sin entusiasm, givetvis. Detta skall inte ses som något haussande utan är som sagt bara en positivt inställd investerares dokumentation av fakta och egna tankar. Jag är ingen analytisk skribent och jag hoppas att ni bortser från diverse språkuppbyggnadsfel eller dylikt och enbart njuter av den information som återges, för jag njuter verkligen av den fakta vi sitter på hittills!

Det har blivit 30 kommuner utav 290 varav 21 stycken på mindre än 4 månader som använder TripleA lösningen för förstärkt beroendevård. Det omfattar cirka 970 000 invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 29 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar drygt 97 000 alkohol på ett sätt som är skadligt för deras hälsa.

Min tanke kring varför det ramlar in avtal efter avtal nu med kommuner är sen Uppsala kommun släppte sin rapport från 6 månaders användande i sin beroendevård. Ca 40 TripleA-enheter som var otroligt positiv. All cred till de 5 säljare jobbar hårt på Kontigo Care idag.. Men jag tror dock mer på snöbollseffekten där den ena kommuns intresse skapar den andres. Med det i åtanke tror jag inte vi ska stirra oss blinda på dessa 5 säljare och därmed utgå ifrån att det kommer ta LÅNG tid att få resterande kommuner. Jag tror att snöbollen kommer rulla sig större och större från kommun till kommun och det kommer i sig öka antalet kommuner som droppar in per månad. En större snöboll samlar åt sig mer snö snabbare helt enkelt. E-hälsa ligger i tiden, det ska satsas pengar på förnyande medicinsk teknik och Kontigo Care är ensamma i sin genre! Och det bästa av allt? Deras produkt case gynnar ALLA. Det gynnar vården, vårdgivarna i sitt arbete, samhällskostnaderna går ner, människor med beroendeproblematiken får ett ytterligare stöd i sin behandling och på ett mer effektivt och privatare sätt. Klart som f”n att kommunerna kommer applicera Kontigo Cares behandlingssystem i sina behandlingar. Det är win-win och det HJÄLPER. Ursäkta mina caps lock, men jag blir lite euforisk varje gång jag tänker på Kontigo Care och på uppsidan allt detta innebär.

Saxat från rapporten/PM:

“Sammantaget visar Utvärderingen att TripleA uppfattas positivt av såväl handläggare som klienter, samt att systemet medför positiva samhällsekonomiska effekter för samhället i stort. Den största och i stort sett enda invändningen som personalen har framfört är relaterade till den idag utgångna mobiltelefonmodell som har använts i samband med pilotprojektet. Detta problem är numer åtgärdat i och med Kontigo Cares byte av mobiltelefonfabrikat. Utredningen framhåller vidare att personalen upplever TripleA som ett genomarbetat och användarvänligt system medan klienterna uppger att TripleA ger frivillighet och självbestämmande och att återfall kan brytas snabbare tack vare systemet.”

”Återkommande får vi höra från vårdgivare och användare om hur TripleA varit till hjälp i deras yrken och liv. Vi är därför oerhört stolta över att TripleA:s nytta verifieras och ges extra dignitet i den positiva utvärdering som detta pilotprojekt resulterade i”, kommenterar Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care. “Den samhällsekonomiska analysen i utredningen förefaller inte ta hänsyn till en minskad förekomst av svåra återfall och med det ett minskat behov av resurskrävande insatser. Att samhällsvinsterna vid användande av TripleA trots det kan summeras till 5 670 kr per brukare och månad är lovande. Därtill har TripleA, sedan beräkningen gjordes, förbättrats markant vad gäller introduktionen av ett banbrytande prediktionsverktyg i systemets vårdportal, vilket torde öka samhällsvärdet av systemet betydligt”, fortsätter Henrik Nordlindh. “Det positiva utfallet från denna utvärdering stärker oss när vi nu arbetar vidare för att expandera TripleA på den svenska och i förlängningen internationella marknaden”, avslutar Henrik Nordlindh.

Sedan har representanter från kommuner som använder TripleA haft föreläsning och pratat om vilken nytta TripleA gör i deras verksamhet kring beroendevården för både den beroende och anhöriga på MVT-e mässan i Kista.

Uppsala kommun, Henrik Cyrén, Näringslivstrateg innovation & testbäddar.

https://www.youtube.com/watch?v=kvvqJ-qS3mQ

Trollhättans stad, Henric Bergqvist, Teamleader Familjehuset, Resursforum Barn&unga.

https://www.youtube.com/watch?v=FEDzSQ7SOMk

Tranås kommun, Thomas Sjöberg, Ansvarig Öppenvården.

https://www.youtube.com/watch?v=bi-YaqF8REs

Triggers under 2017 tidigt 2018:

Äntligen så är Uppsala kommun/landsting redo att krita på AVTAL. Dem var otroligt nöjda med användandet, vilket borde mynna ut i ett större avtal likt Tranås-avtalet som har 3 år + 1 år på förlängning men dock med betydligt fler TripleA att använda. Ser man till kommunstorlek så lär en upphandling kunna ligga på över 100+ enheter på ENBART Uppsala kommun.

Från Socialnämndens protokoll:

Kallelsen:

https://www.uppsala.se/contentassets/6d4599f8e3234067827694724e398092/1-scn-kallelse-25-januari-2017.pdf

Beslut, Sida 10 i länken: https://www.uppsala.se/contentassets/cc3a974f968b43afa1f975dfc5d3eb17/protokoll-scn-25-januari-2017.pdf

Platsobunden nykterhetskontroll SCN-2017-0006

“Beslut Socialnämnden beslutar att inleda upphandling av metod för platsobunden nykterhetskontroll. Sammanfattning Socialförvaltningen har under våren 2016 deltagit i ett pilotprojekt där ett system för platsobunden nykterhetskontroll har prövats i kommunal verksamhet. Projektledning har skett via Innovation Akademiska, en verksamhet som tillhör Landstinget i Uppsala län och med vilket Uppsala Kommun tecknat ett övergripande avtal för utveckling av innovationsarbete inom kommunal vård och omsorg. Systemet TripelA direkt upphandlades för ändamålet. Systemet bygger på att man mäter alkohol i utandningsluften. Produkten består av en alkoholmätare, en mobiltelefon med en applikation och en vårdgivarportal.”

Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse den 9 januari 2017.

Nästa som är på gång är Växtzon-projekten som med UIC startades 2016.11.01. Detta ska snart avslutas efter 5 månaders användande och presenteras i en rapport.

Saxat från PM:

“Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige arbetar tillsammans för att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Kontigo Care meddelade via pressmeddelande den 4 juli att bolaget var först ut att identifieras som ett av 30 företag med hög potential som ska få tillgodogöra sig de resurser som ställs till förfogande i samverkansprojektet. Lokalt i Uppsala län drivs Växtzon av företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre som har rankats som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitets koppling.

Inom Växtzon inleds nu projektet ”e-hälsa” där fyra kommuner i regionen kommer utvärdera effekterna av en förstärkning av sin öppenvårdsbehandling för alkoholmissbrukare genom Kontigo Cares vårdsystem TripleA. Projektet ”e-hälsa” pågår under cirka fem månader och därefter kommer slutresultatet att presenteras via en rapport och seminarium för både deltagande och andra intresserade kommuner i landet. I rapporten kommer en externt anlitad samhällsekonom att presentera en utvärdering.”

Jag citerar igen _“__Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige arbetar tillsammans för att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Kontigo Care meddelade via pressmeddelande den 4 juli att bolaget var först ut att identifieras som ett av 30 företag med hög potential som ska få tillgodogöra sig de resurser som ställs till förfogande i samverkansprojektet.”_

Kan man annat än att le när man läser detta? Kontigo var FÖRST UT, först ut utav X antal bolag. De identifierades som ett bolag med hög potential att nå en omsättning på 100Mkr. Idag är bolaget värderat till 50Mkr. Och kollar vi omsättningen från Q4-rapporten så stå det: _“__Kontigo Cares tillväxt tog fart i det fjärde kvartalet och man rapporterade en nettoomsättning om 443 TSEK.”_.Ja, ni kan ju räkna själva på vad en potentiell värdering skulle kunna vara om Kontigo “når sin höga potential”. Rätt rolig uppsida, eller hur?

Länk:

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=D4AED92F7DFAB54E

Den som inte vet vilka UIC är så saxar jag lite fakta här.

“Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer och har rankats som världens 10:e bästa – och Europas

5:e bästa – företagsinkubator med universitets koppling enligt UBI Global 2015. Vi stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap.”

Länk: http://uic.se/om-uic/

Nya avtal med kommunerkan man vänta i minst samma takt sen innan, det ligger minst ett 70-tal kommuner till i pipen vilket man får reda på i den senaste presentationen från Aktiedagen när VD Henrik Nordlindh ca 15 min i klippet informerar om detta.

Länk:

https://www.youtube.com/watch?v=EFNcBFKak20&feature=youtu.be

Internationell expansionlär ligga inom ramen på 2017 alternativt tidigt 2018 skulle jag gissa. De länderna med fungerande samhällssystem likt Sverige är ju antagligen de första som nog håller öppna ögon för TripleA då beroendet ser exakt likadant ut världen över. Sedan finns det en hel del aktörer på den privata vårdbolagsmarknaden internationellt som också kan använda TripleA. Jag har tex en god vän som är privatchaufför för ett mer exklusivt vårdbolag som behandlar “kända/högt uppsatta”personer (och bilen är en Mercedes s63 amg om det finns någon bilentusiast som läser detta). Där kostar en behandlingsdag betydligt mer än 2000-3000 kr. Denna aktör finns i många länder. Om det finns möjlighet för Kontigo Care att leverera TripleA för förstärkt eftervård låter jag mig hålla osagt. Ville mer poängtera att alkoholberoende existerar utanför Sveriges gräns och att kommuner inte är de enda kunderna som har nytta av TripleA-användning.

Det som ligger i pipen under tidigt 2018 är studien som varit igång i snart över 1 år som råkade bli försenat. Denna studie känns som den kommer bli ett otroligt bra “proof of concept” där den kommer visa aktiv data under lång tid på patienter för första gången i världshistorien. I denna studie ska man inte glömma att Akademiska sjukhuset och ett av Sveriges största privata beroendevårdbolag Nämndemansgården medverkar.

“Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Nämndemansgården och syftar huvudsakligen till att erhålla klinisk verifiering att Kontigo Cares vårdsystem TripleA har de fördelar som Kontigo Care förutspår. De kliniska studierna sker i praktisk beroendevård under såväl vård som eftervård för att dokumentera effekterna av användandet av TripleA i beroendevården. Via utlysningen "Innovationer för framtidens hälsa" del finansieras projektet av Vinnova med 4,72 miljoner kronor.

Tidsförskjutningen beror på att patient rekryteringen har tagit längre tid än vad som initialt uppskattades. Projektets styrgrupp uppfattar att svårigheten att rekrytera patienter till studien samt behålla patienter i kontrollgruppen, dvs den grupp patienter som inte får använda TripleA, beror på att TripleA även finns tillgänglig på marknaden. Patienter som blivit lottade till kontrollgruppen har fallit ur studien eller rekryteringsprocessen då de istället sökt sig till andra vårdgivare för att få aktiv behandling med TripleA. Rekryteringen av patienter till kontrollgruppen har nu avslutats och slutredovisning till Vinnova kommer att ske hösten 2017, medan 12-månadersresultatet presenteras våren 2018."

Med Markku Hämäläinen vid ratten som sköter sammanställning av datan och presentationen av slutresultatet. Ett tillägg är att Markku H även sköter patent ansökningarna för Kontigo Care som ligger inne hos patentverket. Kardemumman av det hela är att slutresultatet lär bli av världsklass..

Bakgrunden hos Markku Hämäläinen.

"Specialist i avancerad dataanalys och problemlösning med mat/stat-verktyg. Disputerad i multivariat dataanalys (kemometri) och har arbetat över 20 år på Biacore AB som seniorforskare. Publicerat över 40 vetenskapliga arbeten och patent. Har ett stort kontaktnät inom industri och akademi."

Länkar:

http://www.redeye.se/aktieguiden/press/kontigo-care-ab-uppdatering-avseende-vinnova-finansierade-forskningsprojektet

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Innovation-Akademiska/Pagaende-projekt/Kontigo-Care/

http://www.kontigocare.com/wp-content/uploads/2015/06/Kontigo-Pressmeddelande-VINNOVA-5-nov-2014.pdf

Bloggar

Det har skrivits lite om Kontigo Care i bloggforum på Redeye. Vilket är kul! Det visar tecken på att ett intresse finns utöver den lilla skara pålästa investerare vi är idag.

Så jag tar mig lite frihet att saxa info från några som jag tycker man ska lyfta fram lite extra.

“Bopperjones” blogganalys där jag valt att kopiera om den sekundära marknaden då det bara kommunicerats om kommuner på den senaste tiden, lika bra att lyfta fram det faktum att det finns betydligt fler användningsområden för just TripleA.

Sekundära marknader

Kriminalvården

Personer som begått alkoholrelaterade brott och dömts till villkorlig dom med skyddstillsyn får inte dricka alkohol under sin straffperiod. Hur nykerhetskontroller sker idag skiljer sig från län till län. I vissa län går man till ett sjukhus två dagar i veckan och blåser i en kalibrerad mätare. I andra län får man gå till polisen, och i ytterligare andra görs stickprovskontroller där poliser åker hem till tidigare dömda och helt sonika beordrar ett blåstest. Ingen av lösningarna är särskilt effektiv och dom är samtliga dyra i drift. Triple-A löser såklart just det problemet galant. Det finns i skrivande stund cirka 8000 villkorligt dömda för alkoholrelaterade brott.

Arbetsplatser med nykterhetskrav

Det finns en mängd arbetsplatser där lagen kräver att anställda ska vara nyktra. Idag efterlevs det extremt dåligt eftersom det är ont om vettiga system som inte kräver manuell arbetsinsats från en kontrollant. Att använda Triple-A för att göra regelbundna kontroller för piloter och flygvärdinnor, poliser, sjukvårdare, krogpersonal och lastbilschaufförer är alltså ett sätt att säkerställa att personalen inte bryter mot lagen, vilket kan vara extremt kostsamt för det anställande bolaget och kan, i värsta fall, leda till att man får stänga ner verksamheten.

Friskvårdsbolag

Ibland misstänks alkoholproblem från arbetsgivarens sida utan att det går så långt att personer söker sig till den öppna vården. Eftersom friskvårdsbolag gärna erbjuder heltäckande lösningar och bolag i både privat och offentlig sektor gärna tecknar avtal åt sina anställda om friskvårdslösningar finns det goda chanser att friskvårdsbolag gärna erbjuder effektiv hjälp för sveriges vanligaste missbruk. Det är helt enkelt sunt affärstänk att på ett kostnadseffektivt sätt lösa problem för sina kunder.”

Sedan hans siffror på värdering och riktkurs.

Siffrorna jag räknat på här är baserade på Kontigo Care’s egna uppgifter om kostnader, priser och marginaler, samt Uppsala Innovation Center’s mål om att hjälpa inblandade bolag att nå en omsättning på över 100MSEK per år. För Kontigos del innebär det att dom ska nå en procent av sin primärmarknad, och alltså ha 3000 enheter á 2950kr per månad i omlopp. Extraintäkter i form av fångvård, friskvårdsbolag och arbetsplatser med nykterhetskontroller som krav tas inte med i kalkylen utan får ses som en bonus. Räknat på ett månadspris per enhet på 2950kr / månad, en bolagsskatt på 22%, en produktmarginal på 55% och fasta kostnader på 13.8MSEK per år, som alla stöds av den senaste halvårsrapporten samt uppgifter från bolaget själva, landar vi på en omsättning på 108MSEK, med rörelseresultat före skatt, avskrivningar och amorteringar på 65,340,000. Avdraget bolagsskatt på 22% borde vi då se en vinst på 35,521,200 SEK, eller 2.54kr per aktie. Med ett ganska blygsamt P/E-tal på 20 får vi då en riktkurs på 50.80kr och en uppsida på 1273% från dagens kurs.

“ Extraintäkter i form av fångvård, friskvårdsbolag och arbetsplatser med nykterhetskontroller som krav tas inte med i kalkylen utan får ses som en bonus”

Detta gillar jag skarpt, det innebär en potentiell och intressant uppsida även utöver 50.80kr riktkursen. Nu ska vi inte ta BopperJones riktkurs som någon satt standard riktkurs, men jag har följt honom länge, även i äventyr kring andra bolag och killen skriver aldrig ihop saker taget ur luften precis. Vi kan tolka hans kalkyler och analyser hur vi vill egentligen, men jag tolkar den som en optimistisk kalkyl och absolut inte omöjlig! Och att lyfta fram dessa “extraintäkter” i en potentiell uppsida ligger både i sin tid och i sin rätt. För platsobunden nykterhetskontroll kan appliceras och borde appliceras i just sådana här ovan nämnda marknader! Nu vet många att det behövs 700 TripleA för att Kontigo Care ska nå break even. Det kan komma snabbare än man tror, 30 Kommuner är redan signade och 70 till i Pipen minst.Detta är bara räknat på kommuner, nu tillkommer ju övriga marknader samt konsument produkt som kan boosta intäkterna. Och tar man in i beräkningen att lilla Tranås med blyga 18 000 invånare använder 10 enheter (Kan stiga mycket mer när deras vårdsystem blivit bekväma med TripleA) så kan vi ju bara spekulera i hur många enheter kommuner med större invånarantal kan tänka sig använda. Vi får inte glömma att en kommun som aldrig använt sig utav detta stöd i sin behandlingsform med patienter först och främst kommer testa produkten/systemet och utefter det påbörja användningen utav större volymer! Skulle vi göra en matematisk kalkyl och anta att varje kommun enbart har 18 000 invånare som lilla Tranås så hade vi behövt 80 stycken Tranås, med 1 440 000 invånare för att blygsamma 800 enheter ska rulla runt med enbart 10 enheter per kommun. Vi har redan på våra 30 kommuner som täcker 970 000 utav Sveriges invånare ett snitt på 32 333 invånare per kommun. Det behövs alltså då enbart ca 45 kommuner (15 till) innan vi med Tranås blygsamma “10-enheter-per-kommun-räkning” ska ha 800 enheter ute. Jag skulle kunna sätta mitt liv på att INGEN KOMMUN kommer ha ens i närheten av så få enheter ute i snitt efter att dem kört sin testperiod och blivit bekväma med systemet i sina behandlingar. Jag förstår att dem tar in några på test för att vårdpersonalen ska testa och lära sig hur detta e-hälso-behandlingssystem fungerar. Sen kommer platsobunden nykterhetskontroll och allt som ingår i Kontigo Cares produktportfölj antagligen bli standard inom beroendevården. Allt annat ser jag som totalt ologiskt. Jaja, ni förstår poängen!

Länk till Bopperjones uträkning****.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U3K8pDr60be5RQs7uoNiphw4G1dqwT8aI-RhkxWnOK4/edit#gid=0

Länk till Bopperjones blogginlägg.

http://www.redeye.se/aktiebloggen/kontigo-care-first-mover-pa-miljardmarknad

En annan bloggare vid namn “Muhammed” har skrivit lite om Kontigo Care de senaste 3 månaderna vilket är kul att han tar sig tid med. Något jag helt glömt bort är ju “Acetrack” som är Kontigo Care ketonmätare som dem tagit fram, och verkar vara på gång med på riktigt, det som den senaste riktade emissionen delvis skulle kapitalisera för. Och marknad verkar det finnas nu då “Muhammed” tar upp en konkurrent som heter “Ketonix” som omsätter fina pengar. Så vi kan alltid hoppas Kontigo Care får ut sin konsumentprodukt “Acetrack” som jag misstänker kommer ha blåtandsanslutning vilket gör den mycket mer bekväm att använda än en “Old-School usb-sladd” som Ketonix har. Och just i träningssyfte om man t.ex vill veta om man ligger i fettförbränning osv så borde det finnas plats för fler Keton-mätare. Detta lär ses som trigger och komma någonstans under 2018.

Dotterbolag till Kontigo Care.

http://www.allabolag.se/5590871447/acetrack-ab

Länk till Muhammed:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/kontigo-care/kontigo-care-ketonlasare

Sedan övriga bloggar

Tändstickskungen:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/kontigo-care-garanterna-har-salt-klart

Kaiser Söze:

http://www.redeye.se/aktiebloggen/kontigo-care/kontigo-en-framtida-aktor-inom-e-halsa

Slutnoterna

Sist men inte minst så tänkte jag att vdn Henrik Nordlindh ska få lite rampljus.

Hans ord när han tillträdde som vd för 1 år sen.

”Jag ser fram emot att tillsammans med högt kompetenta medarbetare få driva utvecklingen av Kontigo Care till att bli den ledande leverantören av mobila lösningar för beroendevård. De senaste åren har en stabil grund byggts genom innovativ produktutveckling och rekrytering av spetskompetens. Företaget går nu in i en mer kommersiell fas och jag bedömer marknadsförutsättningarna som mycket goda för betydande framgångar”, säger Henrik Nordlindh.

Länk till PM:http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=ED1E5F32A5B0FB78

Har spanat in hans linkedin och får ett förtroendeingivande intryck av hans meriter att driva bolag då med just sälj för internationell marknad. Han har varit Vd på både “Select Wellness” och “Åhren Dental Consultant” samt haft rollerna “Marketing Manager” innan han fick rollen som Vd i bolagen.

Länk:https://www.linkedin.com/in/henriknordlindh/

Från 16 maj 2016 så har han verkligen fått med sig in ny frisk luft i båten och det har blivit vind i seglet på försäljningssidan som också gjort så han själv valt att investerat närmare 1 milj kr och där av blivit en av dem större aktieägarna i bolaget med 300.000 aktier. Senaste köpet var på 3.90 kr x 150000 aktier= 585.000 kr. Sedan har dem satt ett optionsprogram nyligen där ledning osv, men just Henrik fick 275000 optioner till ett lösenpris av 9 kr styck. Dem måste lösas in innan 18 Dec 2018. (Så från dagens kurs 3,55 skulle jag själv inte bli förvånad att kursen ligger över 10 kr innan det.)

Länk:https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2017/01/05/kontigo-care-ab-kontigo-care-har-genomfort-tilldelning-i-optionsprogram.html

Att han tror på bolaget hyser det inga tvivel och att Kontigo Care med Henrik vid rodret verkligen jobbar för att uppnå “break-even” och lönsamhet så snabbt som möjligt.

En hälsning till Kontigo Care gänget. “Keep up the good Work”

Ni som orkade läsa igenom, tackar ja för er tid och hoppas ni tyckte en del var nyttig info. Lycka till med era placeringar och må förtidspensionen komma innan man fyllt 40 :)

Lite smått och gott med länkar till PM, Föreläsning osv:

Intervju med vd Henrik och mjukvaruchefen Fredrik.

https://www.voister.se/artikel/2017/03/digital-hjalp-till-nykterhet/

Avtal med privata vårdbolag:

Dem har avtal med ett 20-tal kunder från företagshälsovård, behandlingshem och privata vårdgivare.

Detta är dem som är namngivna offentligt.

Vilket man får reda på i senaste presentationen från Aktiedagen när Henrik Nordlindh ca 15 min i klippet.

Länk:

https://www.youtube.com/watch?v=EFNcBFKak20&feature=youtu.be

Humana koncernen:

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=A2257B4B1CFE33CE

Feelgood Företagshälsovård AB:

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=1BC1440D4B572EF4

Stordala Vård och Omsorg:

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=C60A715387635D46

Föreläsning:

Stordala Vård och Omsorg, VD, Per O Söderberg

https://www.youtube.com/watch?v=STSH5IgHdj8

Länk till rapporten från Uppsalakommun.

https://www.uppsala.se/contentassets/9dc990a986f847e1885d70e14190d105/9-scn-platsobunden-nykterhetskontroll.pdf

Enklare sammanfattning från Kontigo Care rörande Uppsalakommun:

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=F6160C3A70EFD602

Kommunavtal PM länkar senaste månaderna.

2017.03.24 - 2 kommuner

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=F4072F83EA9C6BF1

2017.03.22 - 2 kommuner

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=5B2FA9D3FC6738A0

2017.03.17 - 1 kommun

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=31B791D310D35114

2017.03.14 - 2 kommuner

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=247F06423AAAFCAB

2017.03.10 - 1 kommun

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=C55E2663440887C6

2017.02.13 - 3 kommuner.

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=3170D251E255985E

2017.01.09 - 10 kommuner

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=4989A695215D105F

2016.11.04 - 1 Kommun(Norrtälje)

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=8D41C8E398563575

2016.11.01 - 4 Kommuner (Växtzon)

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=D4AED92F7DFAB54E

2016.09.19 - 1 Kommun(Tranås 3 år+1år avtalet)

http://www.kontigocare.com/investor-relations/?cision_id=BB4FB7DE85110BB9

Disclaimer. Jag äger själv aktier i Kontigo Care AB.[Detta blogginlägg skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna blogg och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter.]

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?