Post entry

Lucara Diamond Corp. -analys av Mr.Jinx

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Klistrar in en bra sammanfattande analys av Mr.Jinx, då jag själv ser Lucara som en riktigt bra aktie med grym potential.

"Lucara Diamond Corp - Analys [0]Mr Jinx 10:48:31Anmäl inlägget Lucara Diamond Corp

Nu har jag gjort en genomgående analys av bolagets finanser och prospekt. Fram till Q3 har bolaget gjort en vinst efter skatt på ganska precis 500 Miljoner SEK (marginalerna på försäljning (Revenue) är ca 37%) på de senaste 9 månadernas bruttointäkter i form av 158,6 Milj USD + de 29,7 Milj USD man fick in vid auktionen den 12 November. Totalt 188,3 Milj USD av de 200 - 220 Milj USD som är prognosen för helåret.

Det saknas alltså knappt 12 Milj USD för att komma in i prognossegmentet, vilket VD säger inte kommer bli några problem. Dock räknar jag lågt och prognostiserar en total "Revenue"/Försäljning om 200 Milj USD för helåret 2015, vilket är 1742 Miljoner SEK. 37% av detta är vinst efter skatt som kommer aktieägarna/Företaget till del. Alltså 1742 X 0.37 = 644,5 Miljoner SEK i vinst för helåret (Minst).

Vi kan alltså räkna med en vinst per aktie på MINST 1,68:- per aktie för helåret 2015

Börsvärdet är idag med kassan på 1,06 Miljarder och borträknad ca 4,3 Miljarder, vilket gör ett P/e på dryga 6,7 (vilket stämmer ganska överens med det P/e på 6 som DI gav + sista tidens värdeökning). Notera även att de har lager värt 100 Miljoner USD i osålda diamanter oräknat jättediamanterna som inte DI räknat med i sin analys av Lucara.

Dock verkar marknaden helt ha förbisett vad 2016 har att inbringa då försäljningen av exceptionella stenar sker i Juli 2016. Den största på hela 1,111 Carat (2:a största Diamanten i historien som hittats) plus de två andra stora stenarna (den ena på 813 Carat (den 6:e största i världshistorien) och den sista på 374 Carat. (Samtliga tre är de största stenarna som någonsin hittats i Karowegruvan) lär MINST inbringa 115 Milj USD (Ca 1 Miljard SEK) baserat på intäkter per Carat från tidigare försäljningar av exceptionella diamanter och oräknat de övriga exceptionella diamanter som de funnit fram till dess och som ska säljas vid samma tillfälle.

Nettovinsten ökade i runda slängar ca 50% från 2014 till 2015, och om vi räknar en vinstökning av bara 25% från 2015 till 2016 på ordinarie gruvdrift så borde vinsten 2016 vara ca 805 Miljoner SEK (efter skatt) PLUS vinsten från försäljningen av rekorddiamanterna plus ditills producerade, exceptionella diamanter (37% av 1 Miljard, skattat och klart vilket de MINST borde dra in)

Det ger en vinst efter skatt på hela 1175 Miljoner SEK för helåret 2016 eller 3,06:- per aktie (med nuvarande aktiekapital på knappt 384 Miljoner aktier.

Med en vinsttillväxt på 25% (blygsamt när vinsttillväxten var 50% mellan 2014 till 2015) så är P/e 15 knappast att ta i vid en rimlig värdering. Detta ger en aktiekurs på 46:- utgången 2016.

Tycker man det är för frikostigt kan man räkna bara P/e 10, vilket är VÄLDIGT lågt för ett företag med stabil, hög vinst, och utan skulder. Det ger fortfarande en riktkurs på knappa 31:- utgången 2016.

Allt detta på siffror som man kan förvänta sig IDAG med företagets nominella utveckling samt redan producerade fynd.

PLUS dessa minst sagt frestande siffror kan vi även hoppas på samt förvänta oss ytterligare triggers för aktien. Dessa är främst

* Uppköp av ett större företag inom denna nisch, främst då av någon annan större aktör som tex De Beers (som olyckligt nog för dom sålde Karowe-gruvan till Lucara) vilket kan ge högt aktiebud på kort sikt.

* Budrally på 1,111 carats-stenen(?)

* Ytterligare fynd av exceptionella diamanter

* Publicitet i form av medie-reportaget från försäljningen av världens nu största Diamant, och dess påverkan på kursen.

Personligen har jag väldigt svårt att se var tex Swedbank och Pareto får sina låga riktkurser på 19:- från. Det luktar scam lång väg och jag gissar att de på bankmanér vill fylla på lagren med Lucara-aktier.

Det är således min personliga analys, och jag är tacksam för kritik, tips och andra idéer som rör denna analys.

Mr Jinx"

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?