Post entry

Mindre än 1 vecka kvar till Lucararapport.

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Diamantbolaget Lucara Diamond som i Sverige förknippas med Lundin då Lucas Lundin är med i styrelsen har sin delårsrapport om knappt en vecka. Det finns vissa saker som behöver redogöras.

Diamantgruvorna som bolaget är med i är: 1. Karowegruvan som är i Botswana. Där ser det ut på följande vis:

Gruvan ägs till 100% av ett bolag som heter Boteti Mining.

Lucara har dock royalty på 10% Hårt berg.

Öppen grop.

Planeringen är öppning på ett djup på 324 meter.

Statusen är full produktion.

33,1 miljoner ton med 5,1 miljoner karat.

Kvar indikerad yta är : 400 meter var av 48.07 miljoner ton och som innehåller 7.610.000 karat.

Antagen resurs= 400-750 meter av 21 meter som innehåller 3.040.000.

Gruvans levnad är 13 år. Alltså den kan producera i 13 år om jag förstår det rätt.

Genomströmning 2.2-2.4 miljoner ton 2014 och 2.5 miljoner ton 2015

Investeringar: 45-50 miljoner dollar.

Driftkostnader 31-33 dollar per ton. kontrakt gruva, kontrakt process växt drift och underhåll.

Produktion 400.000-450.000 ton 2014

http://www.lucaradiamond.com/s/karowe.asp?ReportID=645849

Det finns även en till gruva på gång och den är belägen i Lesotho. Där äger Lucara 75% och resten 25% av Lesothos regering.

Royalty är 8% av bruttointäkterna.

Statusen är under skötsel och underhåll.

Den indikerar 2.39 @ 3.0 per hundra ton och innehåller 0.07 miljoner karat.

Antagen Resurs av 36.57 miljoner ton @ 2.7 karat per hundra ton och innehåller 1 miljon karat.

http://www.lucaradiamond.com/s/mothae.asp?ReportID=498675

Följande sammanfattar Bolagets nuvarande markinnehav :

Land Namn ränta Held Area ( km2 )

Botswana Karowe Diamond License 100 % 15,3

Lesotho Mothae Diamond Mining Lease 75 % 20,0

HÖJDPUNKTER

Säkerhet : . Det fanns inga olycksfalls ( " LTI s " ) och inga rapportermiljöincidentervid Karowe under fjärde kvartalet 2013 Karowe helårs olycksfall frekvensen ( " LTIFR " ) var 0,17 . LTIFR definieras som det totala antalet arbetstimmar förlorade per 200.000 arbetstimmar .

Kassaflöden, kassa rörelsemarginaler och årets slut diamant inventering : Bolaget uppnådde en omsättning på $ 47.900.000 ( $ 433 per karat ) från försäljning av 110.635 karat diamant under det fjärde kvartalet 2013 , inklusive en exceptionell sten anbud . Detta utesluter intäkter på $ 10.900.000 , vilket mottogs under kvartalet från anbuds Karowe s slutet av september . Vid en genomsnittlig rörelsekostnad på $ 109 per karat , rörelsemarginalen kontanter under kvartalet var $ 324 per karat .

Helårsförsäljning 438.717 karat uppnådde intäkter av $ 180.500.000 , eller $ 411 per karat . Företaget uppnådde ett helt år kontanter rörelsemarginal på $ 311 per karat baserad på rörelsekostnader på $ 100 per karat . Helår driftkostnad per ton slipat var $ 18 jämfört med budget på $ 23 per ton . Uppmärksamhet på kostnadskontroll och intäkterna från exceptionella anbud sten har resulterat i att bolaget uppnår helåret resultat före avdrag för räntekostnader och övriga finansiella kostnader , skatter , avskrivningar och amorteringar ( " EBITDA " se sidan 7 Icke - IFRS-mått ) på $ 102.900.000 i sitt första hela verksamhetsår .

Vid årets slut bolaget var väl positionerat för 2014 med en betydande diamant inventering av cirka 67.000 karat diamant , inklusive ett urval av exceptionella stenar sammanlagt över 1.000 karat. Bolaget räknar med att hålla sitt första Exceptionell Sten Anbud av 2014 , i början av andra kvartalet .

Exceptionella sten anbud : Företaget fortsatte att återhämta sig stora och exceptionella diamanter , vilket resulterar i en exceptionell sten anbud under kvartalet att nå intäkter på $ 22.900.000 ( $ 20.280 per karat ) . Under 2013 hade bolaget tre exceptionella sten anbud uppnå intäkter på $ 72.100.000 ( 2971 karat på $ 24.290 per karat ) .

Netto likvida medel : Företaget fortsatte att uppnå stark kassa rörelseresultat på $ 39,0 miljoner under kvartalet och $ 118.600.000 för året vilket resulterade i ett årsskiftet kassa på $ 49.400.000 . Ledningen bedömer att använda de befintliga likvida medel för att finansiera Karowe anläggning uppgradera investeringar under 2014. Vid årsskiftet bolaget förblir skuldfrittmed $ 25.000.000 Scotiabank kreditfacilitet är outnyttjade .

Karowe driftsprestanda: Karowe översteg budget med avseende på karat återvinns och säljs och överträffade sitt ursprungliga och uppdaterade intäkt prognos för $ 90.000.000 och $ 118.000.000 respektive beror till stor del på återvinning av dess stora och exceptionella diamanter .

RESULTAT AV VERKSAMHETEN

Karowe Mine , Botswana

ENHET Q4- 13 Q3- 13 Q2- 13 Q1- 13 Q4- 12

Försäljning

Intäkter US $ m 58,7 42,1 47,2 32,5 29,1

Intäkter genereras från försäljnings anbud som genomförs under kvartalet består av : US $ m 47,8 50,9 49,3 32,5 29,1

Försäljningslikvid erhölls under kvartalet US $ m 58,7 42,1 47,2 32,5 29,1

September anbudsskriderfick i oktober US $ m ( 10,9 ) 10,9 ---

Försäljningslikvid som erhålls inlägg juni periodens slut US $ m - ( 2,1 ) 2,1 -

Karat säljs för vinning genererade under perioden karat 110.635 80.918 102.452 144.712 100.987

Karat säljs för intäkter som redovisas under perioden karat 127.804 76.582 89.619 144.712 100.987

Genomsnittligt pris per karat för intäkter genereras under perioden US $ 433 625 481 225 289

Produktion

Ton minerade ( malm ) Ton 918.765 898.501 1.157.747 969.330 701.931

Ton minerade ( avfall ) ton 1.694.134 1.430.105 1.259.479 1.109.727 1.267.343

Ton frästa Ton 613064 647304 560910 533260 545354

Genomsnittlig betygs bearbetat cpht ( * ) 18,9 17,6 15,6 23,1 25,4

Karat utvinnes karat 116.061 113.882 87.580 123.228 138.487

Kostnader

Rörelsekostnaderna per karat sålda ( se sidan 7 Icke - IRFS åtgärder ) US $ 109 110 102 86 84

Investeringar US $ m 1,5 2,4 1,7 2,2 0,4

(*) Karat per hundra ton

Operativ prestanda vid Karowe var enligt prognosen för det sista kvartalet 2013 . Ton malm brutits var på målet , och övergripande avfallsstrippvar långt framskriden för att komma åt de djupare delarna av malmkroppen i söder lob enligt livet av gruvplanen . Gruvan har för närvarande tre månader malm exponerade ger flexibilitet av material som bearbetas . Den processanläggning utvecklades väl under kvartalet , och ton bearbetat och karat producerade var i linje med prognosen .

Det första hela verksamhetsåret på Karowe var mycket framgångsrik med produktions-och kostnadsmål antingen är uppfyllda eller överskrids . Den 2013 år slut mål på 440.000 karat återvunna överträffades .

Frekvensen av speciella stenar ( 10,8 karat ) som uppburits under kvartalet var betydande med 190 stenar som återvunnits med en medelstorlekpå över 26 karat. Detta inkluderade fem stenar på över 100 karat och en 281 karat sten . Återhämtningen av specialerbjudanden under 2013 långt över förväntan med 732 special återvunnits med en totalvikt på över 18.000 karat likställer till 4 % av den årliga produktionen . Inkluderat i detta var 17 stenar över 100 karat och 4 stenar över 200 karat.

Uppdateringen geologiska resurs slutfördes under kvartalet , som visade betydande värde genom att erkänna en fortsatt närvaro av exceptionella stenar i centrum och söder lober . Detta återspeglas nu i storleksfrekvensfördelningaroch en ökning av den genomsnittliga modellerade priset till $ 394 per karat för en indikerad mineraltillgång på 46,2 miljoner ton med en medelhalt på 16 karat per hundra ton . Den NI43 - 101 teknisk rapport som medföljer uppdateringen resursen publicerades den 3 februari 2014 och finns på www.sedar.com .

GRANSKNING AV PROJEKT

Mothae Diamond Project , Lesotho

Den Mothae Projektet är beläget i nordöstra Lesotho och är en stor låggradig kimberlit som innehåller en population av stora , högt värde Typ IIa diamanter .

Bolaget ser för närvarande över ett antal alternativ för Mothae utveckling .

Karowe , växtoptimeringProject

Karowe anläggning optimeringsprojektför att ändra processanläggning för att behandla det hårdare materialet på djupet och förbättra återvinningen av exceptionella diamanter går framåt . Beställningar har genomförts för vissa lång leveranstid , och projektplanen är på väg att bli klar i slutet av året .

Så det som kan komma att höras är resultatet för Karowegruvans produktion, intäkter, kostnader och hur prognoserna ser ut? Vad händer i Mothae projektet här näst? Att det skall bli första bolaget som skall ge utdelning sade

Vill minnas att Lucas Lundin pratade i Avanza forum om att Lundinarnas första bolag som kommer att lämna utdelning. http://www.youtube.com/watch?v=R_bilqmng-o

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?