Post entry

Sälj Lucara-aktien

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Afrikanska gruvbolaget Lucara Diamond har fått rejäl fart på verksamheten. Är aktien fortfarande köpvärd?

Att bolaget fått fart på intjäningen i sin verksamhet (diamantutvinning i Afrika) har även visat sig i börskursen:

...I slutet av 2011 kunde aktien köpas för 5-6 kr.

...Uppgång till 8-9 kr i början av 2012.

...Nedgång till 3-4 kr från sommaren 2012 till våren 2013.

...Uppgång till nuvarande kursnivå på 14-15 kr. (Aktien slutade i 14,30 kr tors 19 jun 2014.)

Lucara nu värt över 5 miljarder kr på börsen vid börskurs 14-15 kr.

Är kursnivån motiverad?

Lucara bedriver väl sin diamantutvinning bara från en gruva (Karowe-gruvan i Botswana), och gruvfyndigheter är ju begränsade.

Hur länge kan bolaget fortsätta med utvinningen från gruvan tills fyndigheterna är slut?

Enl Lucaras hemsida kommer diamantfyndigheterna i Karowe-gruvan räcka till en produktionstid på 13 år: http://www.lucaradiamond.com/s/karowe.asp?ReportID=645849

Diamantutvinningen i Karowe-gruvan inleddes i juli 2012.

Bolaget räknar med att under 2014 bryta 13-14,5 miljoner ton bergmalm ur gruvan (varav 10-11 miljoner ton restmalm och 3-3,5 miljoner ton diamantförande malm).

Härav väntas det bli följande mängd bearbetad malm:

2014: 2,2-2,4 miljoner ton

(2015: 2,5 miljoner ton)

Det väntas ge följande mängd diamanter:

2014: 400 000-420 000 carat

Vilket väntas ge följande intäkter:

2014: 150-160 miljoner dollar

Som jämförelse under 2013:

...över 440 000 carat diamanter utvunna

...438 717 carat diamanter sålda

...erhållet snittpris för sålda diamanter: 411 dollar per carat

Ekonomisk utveckling för Lucara:

Erhållet snittpris för sålda diamanter:

2012: 274 dollar per carat

2013: 411 dollar per carat

q1/2014: 305 dollar per carat

Intäkter:

2012: 42 miljoner dollar

2013: 181 miljoner dollar

q1/2014: 33 miljoner dollar (+1%)

Nettoresultat:

2012: -8 miljoner dollar

2013: 65 miljoner dollar

q1/2014: 5 miljoner dollar (-18%)

Dvs fallande resultat under q1/2014.

Lucaras ekonomiska utveckling per kvartal:

Intäkter:

q1/2012: 0 dollar

q2/2012: 0 dollar

q3/2012: 13 miljoner dollar

q4/2012: 29 miljoner dollar

q1/2013: 33 miljoner dollar

q2/2013: 47 miljoner dollar

q3/2013: 42 miljoner dollar (+231%)

q4/2013: 59 miljoner dollar (+102%)

q1/2014: 33 miljoner dollar (+1%)

Nettoresultat:

q1/2012: -4 miljoner dollar

q2/2012: -8 miljoner dollar

q3/2012: -3 miljoner dollar

q4/2012: -4 miljoner dollar

q1/2013: 6 miljoner dollar

q2/2013: 23 miljoner dollar

q3/2013: 15 miljoner dollar

q4/2013: 21 miljoner dollar

q1/2014: 5 miljoner dollar (-18%)

Ovannämnda kvartalssiffror i dollar blir enl nedan i svenska kronor (med den historiska genomsnittliga dollarkursen mot kronan per kvartal):

Intäkter:

q1/2012: 0 kr

q2/2012: 0 kr

q3/2012: 86 miljoner kr

q4/2012: 194 miljoner kr

q1/2013: 209 miljoner kr

q2/2013: 310 miljoner kr

q3/2013: 276 miljoner kr

q4/2013: 382 miljoner kr

q1/2014: 212 miljoner kr

Nettoresultat:

q1/2012: -28 miljoner kr

q2/2012: -53 miljoner kr

q3/2012: -23 miljoner kr

q4/2012: -27 miljoner kr

q1/2013: 40 miljoner kr

q2/2013: 149 miljoner kr

q3/2013: 98 miljoner kr

q4/2013: 139 miljoner kr

q1/2014: 33 miljoner kr

Siffrorna innebär följande för senast rapporterade 12 mån (apr 2013-mars 2014):

...intäkter 1 180 miljoner kr (+142% från 488 miljoner kr i intäkter under föregående 12 mån)

...nettoresultat 420 miljoner kr (jämfört med -63 miljoner kr under föreg 12 mån)

Dvs:

Vem vill köpa ett gruvbolag för över 5 miljarder kr om bolaget under senast rapporterade 12 mån genererade:

...intäkter på drygt 1 miljard kr

...ett nettoresultat på drygt 400 miljoner kr?

Det blir ett p/e-tal (börsvärde delat med årligt nettoresultat) på ca 13 beräknat som:

börsvärde 5 392,64 miljoner kr (vid börskurs 14,30 kr)

delat med

nettoresultat 419,55 miljoner kr för senast rapporterade 12 mån

Det verkar ju ganska dyrt, särskilt som Lucaras gruva Karowe har begränsade fyndigheter.

I och för sig positivt att Lucara är finansiellt starkt med en nettokassa (kassa minus räntebärande skulder) på ca 370 miljoner kr per slutet av q1/2014.

Det motsvarar ca 7% av Lucaras börsvärde (eller ca 1 kr av börskursen 14,30 kr).

Å andra sidan är gruvverksamhet kapitalkrävande och kräver löpande stora investeringar, vilket gör finansiell styrka till en förutsättning.

I och för sig räknar Lucara med att ha löpande investeringar på bara 3,5 miljoner dollar per år (23-24 miljoner kr per år).

Men tex 2014 väntas Lucara behöva göra investeringar på 45-50 miljoner dollar (ca 300-350 miljoner kr) i bla effektiviserad produktionsutrustning.

Lucara har en ägarandel på 100% av Karowe-gruvan i Botswana.

Därutöver äger bolaget 75% av Mothae-gruvan i Lesotho.

Det är också en diamantgruva, men ingen produktion verkar bedrivas där ännu.

(Resterande ägarandel av Mothae-gruvan ägs av landet Lesotho.)

Enl Lucaras årsredovisning för 2013 (som är daterad i feb 2014) utreder Lucara olika utvecklingsalternativ för Mothae-gruvan.

Samma formulering finns i Lucaras q1/2014-resultatrapport (daterad 8 maj 2014).

Enl årsredovisningen ingick Lucara under 2013 en avsiktsförklaring om att sälja viss produktionsutrustning vid Mothae-gruvan till bolaget Paragon Diamonds.

Affären väntades genomföras i feb 2014.

Enl Lucaras hemsida:

...Karowe-gruvan bedöms kunna innehålla över 100 miljoner ton diamanthaltig bergmalm med nästan 16 miljoner carat diamanter:

1) probable reserves: 33 miljoner ton bergmalm med 5 miljoner carat diamanter

2) remaining indicated resource: 48 miljoner ton bergmalm med 8 miljoner carat diamanter

3) inferred resource: 21 miljoner ton bergmalm med 3 miljoner carat diamanter


Summa 1-3: 100 miljoner ton diamanthaltig bergmalm med nästan 16 miljoner carat diamanter

...Mothae-gruvan bedöms kunna innehålla nästan 40 miljoner ton diamanthaltig bergmalm med ca 1 miljon carat diamanter:

1) indicated resource 2 miljoner ton diamanthaltig bergmalm med 0,07 miljoner carat diamanter

2) inferred resource 37 miljoner ton diamanthaltig bergmalm med 1 miljon carat diamanter


Summa 1-2: nästan 40 miljoner ton diamanthaltig bergmalm med ca 1 miljon carat diamanter

http://lucaradiamond.com/s/karowe.asp?ReportID=645849

http://lucaradiamond.com/s/mothae.asp?ReportID=498675

Potentialen i Mothae-gruvan verkar alltså inte alls vara lika stor som i Karowe-gruvan.

Lucara måste betala en royalty-avgift på 10% (av alla intäkter?) från Karowe-gruvan i Botswana.

För Mothae-gruvan är motsvarande royalty-avgift 8%.

Carat är ett viktmått för bla diamanter.

1 carat = 0,2 gram.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carat

Lucaras ovannämnda årliga siffror för den ekonomiska utvecklingen fast i svenska kronor (med genomsnittliga dollarkursen mot kronan per år):

Intäkter:

2012: 283 miljoner kr

2013: 1 176 miljoner kr

2014 (bolagets prognos): 994-1 060 miljoner kr

Nettoresultat:

2012: -51 miljoner kr

2013: 425 miljoner kr

2014: ?

Dvs intäkterna väntas under 2014 bli lägre än 2013.

Videoklipp

Lucaras vd William Lamb presenterar bolaget utförligt i mars 2014 (55 minuter långt klipp!): http://www.youtube.com/watch?v=_HCfEiFbRhQ

Videoklipp från maj 014 där William Lamb kommenterar att bolagets börsnotering i Stockholm flyttats från småbolagslistan First North till riktiga Stockholmsbörsen: http://www.youtube.com/watch?v=Z7Myam8Cbx4

Av Lambs dialekt att döma verkar han vara autraliensare.

Att Lucara-aktien verkar vara så högt värderad kan tex bla bero på följande orsaker:

1)

Ibland hittar Lucara riktigt fina och dyrbara diamanter i sin gruvutvinning. De diamanterna kan samlas ihop till särskilda extraauktioner där de säljs ut, vilket kan ge stor intjäning till Lucara.

I och för sig syns intjäningen från de extraauktionerna också i Lucaras intäkter och resultat under de senast rapporterade kvartalen enl ovan, men ev spekulerar investerare i att Lucara kommer att hitta särskilt många fina diamanter framöver vilket ger möjlighet till många extraauktioner.

Tex signaturen Rich007 i ett inlägg (från sön 22 jun 2014) på Di.se:s aktieforum Börssnack om diamantkatalogen inför en kommande Lucara-auktion: http://borssnack.di.se/diseconf/forum/listmessages.aspx?forumid=1&threadid=2213108#msg15014443

Enl inlägget kommer diamanter på ca 1 445 carat att säljas ut under auktionen.

Som jämförelse nämner Rich007 att Lucara i en tidigare auktion fått in över 50 miljoner dollar på en auktion där 1 191 carat diamanter såldes ut.

Här i bloggen är dock uppfattningen att det kan vara överoptimistiskt att räkna med att det blir många fler extraauktioner framöver än hittills.

2)

Nya gruvprojekt

Ev bakar investerare in i Lucaras höga börsvärde potentialen till att bolaget hittar och inleder helt nya diamantgruvprojekt som blir lika framgångsrika som Karowe-gruvan blivit.

Här i bloggen är uppfattningen att visst finns det chans till att Lucara kan starta/köpa andra gruvprojekt som ännu ej finns i bolaget, och som kan bli framgångsrika.

Ev kan det dock vara överoptimistiskt att räkna med värde från det redan nu innan sådana nya konkreta projekt ens ej är på tal ännu.


Skala för aktie-rekommendationer i denna blogg:

• "Köpläge": En aktie som för tillfället är särskilt köpvärd just nu av någon specifik anledning som väntas leda till kursuppgång inom en ganska snar framtid (typ inom 0,5-1 år).

• "Kortsiktigt köp": En aktie som har goda skäl att utvecklas väl på kort sikt (typ inom de närmaste månaderna), även om man inte vet hur det kommer att bli på lång sikt.

• "Långsiktigt köp": En aktie som i och för sig kanske inte verkar särskilt billig just nu, men att bolaget har så långsiktigt goda förutsättningar och framtidsutsikter att aktien ändå är ett bra köp i dagsläget eftersom den därmed lär ge en god värdeökning på lång sikt (dvs på typ 3-5 års sikt).

• "Spekulativt köp": En aktie som vid köp till gällande börskurs har stor potential till kursuppgång, samtidigt som risknivån är hög vilket i värsta fall kan leda till stor kursnedgång. Man bör alltså ej ha en stor del av hela aktieportföljen i en sådan aktie.

• "Fullvärderad": En aktie i ett bolag som i och för sig kan gå bra, men att aktien är värderad på en nivå som inte verkar ge utrymme för särskilt mycket kursuppgång.

• "Sälj": En aktie som man inte bör äga eftersom den tex är övervärderad med hänsyn till bolagets förutsättningar.

Utgångspunkten är att givna rekommendationer här är långsiktiga och kan utvärderas först efter tex tidigast 1-2 års tid (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp"). Dvs avsikten är inte att ge vägledning om utvecklingen på kort sikt för en akties börskurs (förutom rekommendationen "kortsiktigt köp").

Aktieinvesteringar innebär en risk för att ett aktieinnehav i värsta fall kan bli helt värdelöst.

Enligt den vetenskapliga finansteorin är (förenklat sett) all information redan inbakad i alla börskurser. Därmed ger alla aktier (vid rådande börskurs) den förväntade framtida avkastning som är motiverad med hänsyn till aktiens risk, vilket i så fall gör det meningslöst att försöka plocka ut köpvärda (eller säljvärda) aktier. Enligt teorin är istället en indexfond alltid att föredra:http://www.redeye.se/aktiebloggen/en-indexfond-det-enda-rationella

Det är ej säkert att blogginlägget har tagit upp alla aspekter som är relevanta för bedömningen av den aktie som blogginlägget handlar om. Och de aspekter som tas upp i blogginlägget kan ha feltolkats.

"Käpphästar" i denna blogg bla:

1) Fundamental aktieanalys vs teknisk aktieanalys

På lång sikt är fundamental aktieanalys det enda relevanta för att bedöma om en aktie är köpvärd eller ej, dvs förenklat; den ekonomiska utvecklingen för ett börsbolags verksamhet och hur bolagets aktie värderas i förhållande till den ekonomiska utvecklingen mm.

Enl den finansiella vetenskapen går det inte att i längden bli rik på så kallad teknisk aktieanalys, dvs att spå framtida börskurser utifrån diagram för historiska börskurser etc.

Det har även visat sig i vetenskapliga studier.

Man kan tjäna pengar på teknisk aktieanalys några enstaka gånger, men därefter kommer man förr eller senare att göra förlustaffärer vilket gör den analysmetoden meningslös.

Inte heller fundamentalanalys ger vinst varje gång, men här är i varje fall uppfattningen att den i längden ger klart bättre resultat för aktieinvesteringar än teknisk analys.

Och rent logiskt borde även fundamentalanalys vara det enda som fungerar långsiktigt eftersom det bara är den som är underbyggd av rimliga resonemang jämfört med teknisk analys.

2) Aktieutdelningar

Aktieutdelningar och nivån på dem anses här vara irrelevanta i sig för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej.

Aktieutdelningar är ju bara som att man har 1 000 kr på banken och gör ett uttag på 100 kr. Man blir inte rikare för det utan har ändå bara 1 000 kr (fast 100 kr kontant och 900 kr kvar på banken).

Allt annat lika bör en aktiekurs falla med lika mycket som aktieutdelningen när aktieutdelningen avskiljs från börskursen.

Däremot kan aktieutdelningen indikera att bolaget är lönsamt och genererar bra resultat per aktie och räknar med en fortsatt god utveckling för resultatet per aktie, men då är aktieutdelningen bara en sekundäreffekt av det.

Det enda relevanta för bedömning av om en aktie är köpvärd eller ej anses här vara hur mycket pengar ett bolag genererar (och väntas generera de kommande åren) i sin löpande verksamhet (mätt förenklat som tex resultat per aktie), och hur börskursen ligger i förhållande till det.

Sätter man in pengar på bankkonto vet man alltid säkert (förhoppningsvis) att man får tillbaka insatta pengar plus ränta (även om räntan är låg) när man vill ta ut pengarna.

Köper man en aktie för att få aktieutdelning tar man alltid en risk för att börskursen står lägre när man senare vill sälja aktien.

Dvs det är inte säkert att man får tillbaka insatta pengar när man köper en aktie.

Dessutom får man ju (normalt) betala 30% skatt på erhållna aktieutdelningar, vilket snarare i sig gör det till en nackdel med aktier som ger hög aktieutdelning.

3) Immateriella tillgångar

Många börsbolag har mycket "luft" i sina balansräkningar i form av abstrakta så kallade immateriella tillgångar (immateriella anläggningstillgångar) bokförda till stora belopp bland tillgångarna i balansräkningen.

Ofta kan de immateriella tillgångarna ha uppstått tex om ett bolag köpt ett annat bolag dyrt (dvs för ett pris som överstiger det köpta bolagets bokförda tillgångsvärden), eller om ett bolag bokför utvecklingskostnader som en tillgång som belastar resultatet utspritt över flera år i form av årliga avskrivningar.

Om ett bolag börjar gå dåligt finns risk för att det bokförda värdet på de immateriella tillgångarna måste skrivas ned. Och det kan då bli stora nedskrivningar eftersom många bolag har stora immateriella tillgångar.

Nedskrivningarna ger en negativ resultateffekt med samma belopp som även minskar bolagets egna kapital med lika mycket (allt annat lika).

Med de stora nedskrivningar det därmed lätt kan bli, kan det mesta eller hela ett bolags egna kapital därigenom raderas ut (och ev till och med bli negativt) vilket gör att bolaget omgående måste få kapitaltillskott från aktieägarna för att överleva.

Sådana kapitaltillskott erhålls då oftast genom att bolaget säljer ut nya aktier till aktieägarna via nyemission, vilket då brukar försämra börskursens dåliga utveckling ytterligare.

Dvs stora immateriella tillgångar i ett bolags balansräkning innebär en förhöjd risknivå i bolagets aktie.

I detta blogginlägg blev alltså rekommendationen "sälj" för Lucara-aktien vid börskurs 14,30 kr.

Det var aktiens slutkurs på börsen tors 19 jun 2014.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?