Post entry

Lumito - Påsen knyts ihop!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Resultat validering, vetenskaplig tidskrift, Thermo Fisher, CellaVision, Diamyd.

Detta är min tredje text om Lumito. Och jag vill med personliga tankar, men också med fakta sammanfatta senaste PM samt vad som komma skall.

Jag börjar med utdrag ifrån senaste PM: Lumitos rådgivare inom patologi har nu haft möjlighet att se bolagets UCNP-immunmärkning av invasiv bröstcancer med en antikropp mot HER2 (målmolekylen) i hög bildkvalitet. ”Signalerna är unikt skarpa och klara, vilket ger intrycket av nästan enstaka målmolekylmärkning, i detta avseende överlägsen alla metoder som rutinmässigt används i patologilaboratorier idag”, säger en av Lumitos rådgivare, Björn L. Isfoss.

Vem är Björn Isoff?

Björn har en gedigen utbildning och bred erfarenhet inom patologi och har arbetat inom patologiområdet i USA, Norge, Sverige och Storbritannien sedan 1989. Björn Isfoss arbetar som chefs-patolog hos Unilabs i Norge och är ledamot av Unilabs Pathology Expert Group i Geneve. Björn Isfoss har två doktorsexamina inom patologiämnen med stor vikt på immunohistokemi och immunofluorescens (blåscancer i Oslo år 2014, bröstcancer i Lund år 2017).

Vi har alltså en väldigt kompetent patolog med stor erfarenhet som yttrar sig med orden "överlägsen alla metoder som rutinmässigt används i patologilaboratirer idag".

Det är för mig som tidigare nämnts – Revolutionerande inom branschen! Ett så pass välkänt namn som Björn är inom branchen, skulle aldrig kunna yttra sig med dessa ord om man inte är säker på sin sak.

Dock är det mest intressanta stycket i pressmeddelandet följande. "Vi kommer att följa gängse normer inom medicinsk vetenskap vilket innebär att forskargruppen sammanställer resultaten för planerad publicering i vetenskapliga tidskrifter innan vi själva kommunicerar dem, säger Urban Widén, Lumitos tf VD".

Vi kommer helt enkelt få se resultat av valideringen i någon "Vetenskaplig tidskrift". Vem vet, det kanske blir någon av "jättarna", New England Journal of Medicine eller The Lancet..? Detta kommer med största sannolikhet komma inom kort, då valideringen enligt Urban skulle vara klar i december 2020. Varför är detta mest intressant? Jo, kursen ligger idag (skrivande stund 4,85sek) och anses enligt många vara alldeles för lågt värde med tanke på bolagets framgång gällande patenter, resultat, sammarbeten, rekryteringar (bla Mattias Lundin ifrån CellaVision) med mera. Men när vi väl ser ett resultat ifrån valideringen, i en vetenskaplig tidskrift, så tror jag att vi kommer få se en kurs som stiger – rakt upp! Det har skett innan, och sker hela tiden inom olika branscher. Ett exempel på det är inom "diabetes-marknaden". I Sverige har vi ett bolag som forskar och tagit fram ett vaccin för diabetes. Bolaget är Diamyd och har lite liknande resa som Lumito. Där man har både bra resultat, diverse sammarbeten, patenter etc. När Diamyd genomfört en studie, så skrev man om detta i tidskriften "Diabetoliga" i augusti 2020. Efter knappt en vecka, hade kursen gått ifrån cirka 20 sek till cirka 30 sek. Bara någon dag efter detta, ser vi ett PM om eventuellt förvärv, som får kursen att öka upp till cirka 40 sek. Kursen hade en "ath" på 70 sek.

Varför är detta relevant tänker ni? Lumito är nu, precis som Diamyd var i somras/höstas i det läget man ska släppa resultat ifrån en validering/studie. Urban har sagt att det skall ske i en "Vetenskaplig tidskrift". Vi ser inte resultat publiceras i en tidskrift, om resultaten inte är positiva. Så enkelt är det! Addera detta med Björn Isfoss utlåtande kring tekniken och senaste rekryteringen av Mattias Lundin (CellaVision) som tillträder som VD om cirka 1 månad!

Vad som exakt kommer att ske, är ingen som vet. Men allt ser otroligt bra ut för bolaget. Mina personliga tankar i korthet är, att resultet publiceras i en vetenskaplig tidskrift (vilket i sig är ett otroligt bra fönster att marknadsföra sin produkt gentemot marknaden) och det bolaget man har fört diskussion med angående partnerskap/uppköp, kommer i samband med Mattias Lundin tillträde som VD bli någon typ av konstellation förvärv/partnerskap. Så håll i hatten! Här är tiden knapp om man vill hänga med!

Till sist vill jag nämna ett förvärv som nyligen skett i USA där giganten Thermo Fisher har förvärvat det privatägda bolaget Mesa Biotech med ett pris på otroliga 550 milj USD. Thermo Fisher – Lumito? Vem vet... Allt är möjligt gott folk!

Disclaimer: Jag äger själv aktier i bolaget och detta är ingen köprekomendation, utan rent informativt med personliga tankar och fakta.. Vid intresse av ägande läs på om bolaget.

Källor:

Lumito – Digital pathology and tissue diagnostics

Diamyd Medical - Utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes

Thermo Fisher Scientific to Acquire Point-of-Care Molecular Diagnostics Provider Mesa Biotech - Jan 19, 2021 (mediaroom.com)

Diabetologia publicerar resultat som belyser effekten av diabetesvaccinet Diamyd[®] i genetiskt definierade undergrupper av typ 1-diabetes | Placera (avanza.se)

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?