Post entry

Lumito - Sista steget!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Investerare i Lumito, snart är vi i mål!

Jag kommer med denna text, kort gå igenom några saker, allt ifrån fakta till personliga tankar som berör slutfasen på Lumitos resa till världens laboratorier. Jag har använt mig delvis av www.lumito.se som källa, men också andra aktörer som berör området.

Till en början vill jag med ett utdrag ifrån www.lumito.se att ni i korthet ska förstå vad tekniken innebär.

”Tekniken har flera potentiella användningsområden. I ett första steg har vi valt att utveckla ett instrument och reagenser för digital patologi, dvs digitaliserad vävnads­diagnostik där analysen kan vara datorunderstödd och ske på distans. Lumitos teknik innebär att det kan göras flera tester samtidigt i ett enda tunt vävnadssnitt. Detta tidseffektivt detaljerad information om sjukdomen. Kraven på individualiserade behandlingar och prognostiseringar av sjukdomar växer snabbt, eftersom det minskar lidandet för patienter och sänker kostnaderna för sjukvården. Behovet av att ställa snabb exakt diagnos på sjukdom/tumör innebär höga tekniska krav på modern analysutrustning och anpassning till förändrat arbetsflöde med färre manuella moment.”

Vi har runt om i världen en stor ökning inom patologi, med cirka 10% per år. Här kommer Lumito och deras teknik göra otroligt mycket för att underlätta. Enligt ordförande i ”Svensk förening för patologi”, Irina Alafuzoff, har den svenska sjukvården idag runt 300 patologer, vilket är 100 färre än vad det behövs. Så ser det ut i många länder runt om i världen. Här, precis här och nu kommer Lumito in! Med den patentskyddade teknik som Lumito använder sig av, ger möjligheten att delvis kunna korta ned arbetstid pga. att man lättare kan avgöra frisk/sjuk vävnad med högkvalitativa bilder. Men också att det sker digitalt vilket medför många praktiska fördelar. Detta kommer få belastningen på sjukvården(patologer) att minska avsevärt och få en mycket mer effektiv vård. Men framförallt – fler patienter kommer få en tidigare diagnos, och en mer korrekt diagnos, som i sin tur kommer kunna få en bättre och tidigare behandling. Stor vinst för mänskligheten!

Hur och varför kommer just Lumitos teknik bli en av aktörerna på en växande marknad? Som tidigare nämnt så har Lumito flertalet patent, där man senast i augusti -20 fick två patent beviljade av ”European Patent Office”. Med detta hårda och noggranna arbetet ledningen har gjort för att få igenom dessa patent ger en tydlig signal att man är säker på att tekniken är konkurrenskraftig på marknaden. I kombination med att man har en väldigt erfaren styrelse, med bland annat tf. VD Urban Widén som bland annat varit VD för AstraZeneca Ungern. Urban har dessutom stor kunskap inom försäljning och marknadsföring. Vilket leder oss till senaste pressmeddelandet som kom 7 september -20. Här förmedlas det tydligt att närmare diskussion förs med samarbetspartners och Urban kommer ha en viktig roll med den erfarenhet och kunskap han besitter. Om vi kommer få se en samarbetspartner, eller ett uppköp återstå att se. Det finns flertalet stora aktörer som kan tänkas antingen köpa Lumito(tekniken), alternativt samarbetspartner. Bland annat finns där Siemens, Philips, Roche och Abbott. Huruvida det kommer bli något av dessa bolag låter jag vara osagt. Men det har tidigare skett, att stora aktörer på marknaden köper just teknik ifrån små bolag runt om i världen, för att i sin tur vidareutveckla produkten/tekniken. Min personliga tanke kring detta, är att något större bolag har uppmärksammat Lumitos teknik. Flertalet av dom stora bolagen deltog på ”The Digital Pathology & AI Congress” i London, där Lumito fick chansen att presentera bolaget och tekniken. Skulle jag chansa på något företag som köper Lumito, så chansar jag på Abbott Laboratories eller Sectra.

Vi har en spännande tid framför oss med pressmeddelanden och flertalet ”triggers”, där vi kanske får se CE-märkning, validering av produkt, referenskliniker, samarbetspartner… Eller kanske min tro om det hela – Uppköp!?

Alla (inkl. mig) som är aktieägare har så klart en tro på bolaget och dess produkt/teknik, där vi ser både positiv TA och FA. Det som kanske kittlar mest är ändå att se den utveckling som sker med kursen vid partner/uppköp. Det är en ökning globalt sett på cirka 10% inom marknaden ”vävnadsdiagnostik”, och marknaden är totalt på 8 miljarder USD. Nedan följer en tidigare uträkning som gjorts vi en marknadsandel ifrån 0,2% upp till 10% marknadsandel.

Vi har en otroligt ljus och lovande tid framför oss. Närmsta veckorna kommer vara ett nöje att följa. Snart är sista steget gjort! Och då mina vänner, är i alla fall jag mycket nöjd med denna investering!

Obs. Jag äger aktier i bolaget och detta är mina tankar kring Lumito. Detta är alltså rent informativt och ingen köprekommendation! Vid intresse av investering, införskaffa egen information.

www.lumito.se

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/bristen-pa-patologer-paverkar-patiensakerheten-inga-extra-resurser

https://lumito.se/pressmeddelanden/tva-europeiska-patent-for-vavnadsdiagnostik-beviljade/096CD14C24CAA223

https://lumito.se/pressmeddelanden/processen-paborjas-for-diskussioner-med-framtida-samarbetspartners/66CA8058C4404D11

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?