Post entry

Lumito: Väl positionerat inför lansering...

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Medellångsiktig investering

Lumito är ett medicintekniskt bolag specialiserat inom medicinsk forskning på avbildningstekniker.

Produktplattformen utgår från en patenterad teknologi som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles), som kan användas till att skapa produkter för avbildning av såväl vävnader i levande organismer (in-vivo) som på vävnadsprov i laboratoriemiljö (in-vitro).

Bolagets teknik har flera potentiella användningsområden, fokus ligger just nu på digital patologi, dvs digitaliserad vävnads­diagnostik där analysen kan vara dator understödd och ske på distans.

Behovet av att ställa snabb exakt diagnos på sjukdom/tumör innebär höga tekniska krav på modern analysutrustning och anpassning till förändrat arbetsflöde med färre manuella moment. Och det är här Lumito kommer in i bilden med sitt revolutionerande instrument som kan göra flera tester samtidigt i ett enda tunt vävnadssnitt med ett högt bildkvalitet, och därmed bidra till säkrare diagnoser och snabbare analyssvar, vilket I sin tur minskar lidandet för patienter och sänker kostnaderna för sjukvården.

Dagens patologi utförs nämligen till stora delar på samma sätt sedan flera decennier med infärgning med Hematoxylin och Eosin i tunna vävnadssnitt. Även om varje snitt studeras av en patolog, sker många felaktiga diagnoser.

Dagens immunohistokemi är mycket begränsad eftersom den främst utvecklats för traditionell patologi där prover studeras i mikroskop; det måste vara synligt ljus eftersom det mänskliga ögat läser av provet och fluorescensavbildning kan inte användas. Lumitos teknik passar mycket bättre för datoranalys än traditionell immunohistokemi eftersom bildkvaliteten är så hög. Diagnoserna blir säkrare och svaren kan ges snabbare.

En framtidsvision för kirurger och patologer är att kunna diagnosticera vävnad redan på operationsbordet eller före operation. Lumitos teknik har potential att kunna göra detta!

Den 2020-10-27 meddelade Lumito att bolagets produkt har tagit steget från prototyp till produkt med kommersiell design. Instrumentet som består av en scanner samt reagensvätskor väntas kunna frigöra resurser, öka precisionen och minimera mänskliga felmarginaler vid diagnostisering av cancerindikationer genom högre analyskvalitet och kortare analystider.

Den 2020-10-01 genomförde bolaget en riktad emission iform av aktier och teckningsoptioner, bolagets kassa tillfördes en bruttolikvid om cirka 45 MSEK, och kommer att stärkas med ytterligare 72,4 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Den 2020-09-07 fick man en uppdatering om att Lumito har kontaktats av ledande företag inom hälsoteknik och diagnostik. Och på tal om “ledande företag” är det värt att nämna att giganten Sectra stödjer nu alla skannrar för storskalig digital patologi, vilket är väldigt intressant med tanke på Lumitos revolutionerande teknik.

"INTRESSET FÖR BOLAGET VITTNAR OM ATT LUMITO BEFINNER SIG I PRECIS RÄTT FAS. IDAG ÄR DIAGNOSTIKEN EN FLASKHALS I SYSTEMET. ALLT FLER LABORATORIER SLÄPPER NU HELT DEN ANALOGA DIAGNOSTIKEN MED MIKROSKOP OCH GÅR ÖVER TILL DET DIGITALA. LUMITO ERBJUDER EN SPECIFIK DIAGNOSTIK, SOM KAN MÖJLIGGÖRA KVANTIFIERING NER PÅ VALDA ENSKILDA MARKÖRER. DENNA KONKURRENSFÖRDEL INNEBÄR ATT DET KAN BLI LÄTTARE ATT ANVÄNDA AI TEKNIK FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT DIAGNOSERNA BLIR RÄTT"

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2020/09/07/lumito-processen-paborjas-for-diskussioner-med-framtidasamarbetspartners.html

Investerings-caset:

Unik och efterfrågad produkt

+Patenterad teknologi

+Välfylld kassa (50-55 mkr)

+Inga direkta konkurrenter

+Pressad aktie pga emissionen

=Maximal Risk/Reward

Teknisk Analys:

Priset noteras just nu nära den lägsta nivån som aktien har befunnit sig i under Corona raset och vid stödet vid ca (3-3,2kr).

Golden Cross vid 4,3kr och utbrottet ur den fallande triangeln som har skett under hög omsättning med en lång marubozu candle på ca 41% i dagsökning, indikerar en snabb studs tillbaka mot föregående highs vid avtagande säljtryck.

Den matematiska målkursen på medellångsikt ligger vid 9-10kr

Disclaimer

Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. 

Jag äger aktier i bolaget och analysen ska inte betraktas som en köprekommendation. 

Twitter: https://twitter.com/Serieh_Ahmad

Facebook: https://www.facebook.com/groups/309909706686277/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?