Post entry

M&A och licensering inom skandinavisk biotech - 2020 års upplaga

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Hur har det gått med M&A och ut-licensieringar inom skandinavisk biotech senaste året?

Denna analys, som även gjorts 2018 och 2019, baserar sig på, dels vad som hänt avseende M&A och ut-licensieringar i Skandinavien under senaste 12 månaderna (juli 19- juni 20), dels på statistik som BIO i USA tidigare sammanställt till juni varje år baserat på föregående kalenderår. Det innebär att årets siffror är något annorlunda än vad som angetts tidigare år. I år är denna statistik mer kortfattad och BIO avser framöver att presentera statistik avseende vad man kallar Emerging Therapeutic Company Investment & Dealmaking. Vidare refereras nedan ocksåockså till statistik från Evaluate Pharma.

Analysen avser endast läkemedelsutvecklande biotech.

Det traditionella alternativet för skandinaviska biotech har varit att göra klinsk prövning till och med fas 2 och därefter försöka licensiera ut till Big Pharma. I relation till att Big Pharma under flera år licensierat in fler och fler pre-kliniska projekt kan detta te sig märkligt. Å andra sidan, pre-kliniska projekt i Europa och speciellt i Skandinavien, är sällan så väl-finansierade och så väl-nätverksanslutna som de amerikanska och därför händer detta i sin absoluta majoritet oftast i USA.

Sweden BIO anger att under 2019 har antalet fas 3 projekt i Sverige ökat till 24 från 17 året innan - ett tecken på att bolag är mognare än tidigare. Detta är bl a en funktion av att finansieringsförmågan hos flera biotech har ökat genom attraktiv forskning och ökat institutionellt ägande. Det visar sig i t ex Calliditas och Oncopeptides som förbereder sig för egen försäljning t ex i USA.

Att kunna finansiera en fas 3:a kräver onekligen en hel del. Just på grund av kraven samt ovanstående traditionella modell (utveckla till fas 2/licensiera) finns nu ett ökande antal svenska biotechs som har avklarade fas 2 kandidater som ännu inte har licensierats ut av olika skäl, t ex Index Pharma, Respiratorius, DexTech, Redwood och Medivir (2 st). Medivir vilar på flera ben och har en god kassa men frågan är vad de andra kommer göra framöver. Index avser finansiera en sekventiell fas 3 men har dörren öppen för en licensiering. Både DexTech och Respiratorius har försökt licensiera ut sina kandidater under 18 månader eller längre. Mindre nyemissioner håller sådana bolag levande i väntan på.....va då?

Vilka fler bolag har en klar fas 2:a som inte (ännu) gått in i fas 3?? - kommentera gärna!

M&A

M&A aktiviteten i segment transaktioner under 10 miljarder kronor var under 2019 lägre än åren innan enligt Evaluate Pharma Samma sak gäller de större affärerna. För specifikt 2019 kan det dock ha påverkats starkt av att 6-7 Big Pharma/Biotech var upptagna med några mega deals, till exempel BMS-Celgene, Abbvie-Allergan etc

Intressant att notera är att median premien vid utköp av forskningsbaserade biotech låg på 97% under 2019. Detta var klart högre än tidigare år där median premien legat på mellan 40-80%.

BIO statistiken för 2019 som täcker alla affärer pekar på att antalet inom "R&D stage companies" var ungefär som 2018.

Vad avser förvärv under första kvartalet 2020 - troligen lite påverkat av Covid-19 - sågs en låg volym och lågt antal affärer. Rimligen kommer andra kvartalet 2020 visa ännu lägre siffror om inte en drastisk förändring sker under slutet på juni.

Under senaste året juli -19 till juni -20 har vad jag kan erinra mig inte ett enda förvärv skett av någon skandinavisk biotech. Förvisso slutförde Amgen sitt köp av Nuevolution under förra sommaren men själva budet kom redan i maj 2019 och kommenterades förra året. Budet hade en premie på 165% i jämförelse med medianen ovan på 97%. Man får väl tro att bud med premie över 175-200% är mycket sällsynta då köparens aktieägare kan tycka att man överbetalar annars. Enligt Amgen är man mycket nöjda med förvärvet som numera är en del av Amgen globala R&D organisation.

Senaste 10 åren har antalet uppköp av icke-amerikanska biotech legat på omkring 6-7 stycken varje år enligt BIO. Möjligen kan denna amerikanska statistik missa några få mindre intra-europeiska/intra-asiatiska uppköp. Återigen är det således aktuellt att påpeka hur sällan uppköp de facto sker utanför USA. Att ett eller två per år träffar Skandinavien är troligtvis högt räknat.

Vid en panel under BIO nu i juni kom deltagarna fram till att under Covid-19, på kort sikt, kommer det troligen vara mer fokus på licensiering än på förvärv. I en annan dialog såg flertalet R&D chefer på Big Pharma/Biotech att deals kan göras virtuellt så länge man är bekanta med varandra sedan tidigare. Slutsatsen man kan dra är att bolag som haft aktiv affärsutvecklingsverksamet tidigare kan ha ett försprång. Vidare ligger det kanske skandinaviska biotechs något i fatet i förhållande till amerikanska biotechs men också engelska, franska och tyska biotechs.

Licensieringar

Skandinaviska licensaffärer juli-19 till juni-20

Har noterat nedanstående

ut-licensieringsffärer genomförda av skandinaviska biotech de senaste 12 månaderna.

I juli 2019 licensierar Camurus ut sin Fluid Crystal teknologi globalt till amerikanska Ra Pharmaceuticals för deras kandidat zilucoplan i initial klinisk prövning. Camurus erhåller 2 musd upfront och ca 70 musd i biodollars plus en-tals royalty.

I augusti 2019 sluter Alligator Bioscience ett licensavtal med det privatägda kinesiska bolaget Biotheus som erhåller kinesiska/taiwanesiska rättigheter till en antikropp med avsikt att skapa upp till tre nya bispecifika molekyler. Licensavtalet innefattar en upfront betalning om 0,5 musd och lika mycket efter sex månader. Avtalet innehåller biodollars om upp till 142 musd varav 52 musd är utvecklings relaterade och resten, 90 musd optionsavgifter relaterat till global lansering. Därutöver royalties och andel av underlicensieringsintäkter.

I september 2019 slöt Moberg Pharma ytterliggare ett lokalt licensavtal avseende MOB-015 avseende nagelsvamp, denna gång med Taisho Pharma i Japan. Moberg Pharma erhåller 5 musd upfront och 45 miljoner biodollars. Merparten av biodollarbeloppet är villkorade av kommersiella och regulatoriska milstenar i Japan. Moberg Pharma kommer även att erhålla royalties och ersättning för levererade produkter. I oktober 2019 slöt Moberg Pharma ytterligare ett avtal (det fjärde totalt), i Sydkorea med Dong Koo. Detta var dock ett distributionsavtal. Bolaget väntar fas 3 i Europa i sommar. Den amerikanska fas 3:an gav vissa frågetecken som troligen kan lösas - kanske genom en tillägsstudie.

I oktober 2019 signerade PledPharma och japanska Solasia Pharma ett andra licensavtal (första 2017). Det nya avtalet avsåg PledOx i sex länder i nordöstra Asien avseende neuropati orsakad av kemoterapier.

Avtalet avsåg utvecklings- och regulatoriska milstoplar på 17 biodollars samt försäljnings-milstolpar och royalties. Pledpharma meddelade i april 2020 att man avbryter fas 3 studien pga problem.

I december 2019 signade finska Forendo Pharma (bl a Karolinska Dev) ett licens- och samarbetsavtal med Novartis avseende nya upptäckter inom kroniska leversjukdomar. Forendos längst gångna andra projekt är fas 1b och fas 2 . Novartis betalar en okänd upfront samt injicerar equity samt betalar framtida forskningskostnader inom det definierade området. Om Novartis utvecklar vidare tar man alla kostnader och betalar milestones samt royalty. Inga siffror anges.

I maj-20 licensierar Xbrane och deras partner tyska Stada ut de

nordamerikanska rättigheterna för Xlucane, en biosimilarkandidat till Lucentis® som bolagen utvecklar tillsammans, till Bausch + Lomb. Upfront erhållas ca 5 musd och ett okänt antal biodollars vid godkännande/lansering. Bruttovinsten från försäljning delas.

Xbrane och Stada delar 50/50 på intäkterna.

I maj-20 licensierade onoterade Affibody också ut ABY-035 (som visat goda data under fas 2 i psoriasis) för auto-immuna sjukdomar till kinesiska Inmagene Biopharma avseende Kina, Taiwan och Sydkoera. Upfront erhåller Affibody 10 musd samt 212 miljoner biodollars + plus royalties villet känns bra för en geografisk del-licens. Imnagene bekostar också en del utvecklingskostnader kopplat till globala kliniska prövningar och erhåller å sin sida ersättning/royalty för detta.

Sist men inte minst, i veckan (juni-20) slöt danska Genmab, skandinaviens jättebiotech (3 ggr Sobi) , ett licensavtal med Abbvie som var en riktigt rökare. Avtalet avser främst en bispecifik antikropp mot olika lymfomcancer men också två andra bispecifika antikroppar i klinik samt option på upp till fyra tidiga projekt. Abbvie betalar 750 musd upfront och upp till 3200 musd i biodollar milestones etc. Avtalet innebär gemensam försäljning 50/50 i USA & Japan samt royalty på 22-26% i övriga världen! Som sagt - en riktig rökare!

Kanske kommer fler innan juni är slut för i år!

I dagarna -in licencierade Sobi en fas 2 klar substans från Selecta avseende kronisk gikt och betalar 100 musd uppfront och biodollars på 630 musd inkl royalties - en ganska 'normal' liceringsdeal för ett unikt läkemedel färdigt för fas 3. Som synes ovan är de skandinaviska ut-licensieringna under senaste 12 månaderna (förutom Genmab's och Affibody's) relativt beskedliga siffror i förhållande till dessa.

BIOs statistik förra året indikerade 160 st licensaffärer globalt (på över 10 miljoner biodollars) avseende biotech i forskningsstadiet. Underlaget har ändrats - av någon anledning anges nu 198 licensaffärer inom samma kategori 2018 och 194 2019, dvs en marginell skillnad mellan åren.

När det gäller totala licensvärdet (up-front och milestones (biodollars)) har BIO-20 statistiken för 2019 inte den detaljrikedomen. I BIO-19 var snittet för fas 1 på 400 musd och övriga faser (pre-klinik, fas 2 och 3) på 550-700 musd. Detta gäller säkert fortfarande. Av ovanstående nordiska licensieringar matchar givetvis Genmab-dealen mer än väl denna statistik. Det gör också den geografiska dellicensiering från Affibody och möjligen Alligator om man grovt räknar om dem till en global licens. Övriga dealar är relativt eller mycket långt under genomsnittet.

Om det nu globalt görs ca 190-200 licensieringar om året på över 10 musd biodollar så verkar ca 7-8 göras av skandinaviska biotech. Detta motsvarar ca 3,5-4%, dvs lite mer av vad vår befolkning representerar globalt. Med tanke på vår forskningshöjd som vi är så stolta över så reflekteras den inte riktigt i affärssammanhang.

I förra årets analys betonade jag att flertalet stora licensieringar från forsknings-biotech sedan ett antal år gjorts i pre-klinik. Enligt BIO statistiken har denna trend accentuerat ytterliggare under 2020. En majoritet av 2020 års licensieringar t o m maj är i pre-klinik.

Återigen tycker jag att man kan fråga sig varför vi har så många biotechs som trots detta fortsätter med den ovannämnda konventionella modellen att ta kandidater genom fas 1 och 2 med ambitionen att sedan licensiera ut, dvs inte förberett sig och ägarna för fas 3? Givet följande fakta borde modellen tänkas om:

1) extremt få bolag får ett M&A bud

2) förhållandevis få licensieringar sker de facto i fas 1 och 2

3) de kandidater i fas 3 som licensieras är oftast av hög kvalitet - dvs mycket bra resultat och "no cutting corners" i tidigare faser

En följd av detta är att fler bolag med rejäl finansieringsförmåga (vilket inte är så många) går vidare i en egen fas 3 med ambition att också sälja läkemedlet själva genom att bygga upp en egen marknadsorganisation. Exempel på detta är Calliditas och Oncopeptides som nämts ovan. Hur svenska bolag avser att agera avseende övriga 22 fas 3 projekten står skrivet i stjärnorna.

Att skaffa Venture Capital är en möjlighet som många ser sig om efter i det pre-kliniska arbetet. Det är definitivt ett sätt för bolag att skaffa framtida finansieringsförmåga.

Sett till statistiken kan man verkligen fråga sig hur meningsfullt det är att så många biotechbolag i Sverige noterar sig på smålistorna för att genomföra fas 1 och 2 med hjälp av oändliga nyemissioner. Är inte de pre-kliniska resultaten tillräckligt starka för få venture capital eller att genomföra en licensiering i det läget så kanske projekten borde hanteras annorlunda - t ex endera säljas/apporteras in i ett annat bolag lokalt mot aktier istället för att noteras. Går inte ens detta har sannolikt projektet egentligen ringa värde och då är det synnerligen tveksamt om det skall noteras överhuvudtaget ....men mot detta faktum verkar starka krafter.

I motsvarande dokument 2018 rekommenderade jag Nuevolution och Medivir som bra aktieplaceringar. Nuevolution är som sagt uppköpt av Amgen med en premie på 165%. Förra året, i juni 2019 vidhöll jag Medivir pga att man har en stark pipeline som är gravt underskattad i marknaden. Vidare rekommenderade jag Index Pharma, som i augusti 2019 kom med fina fas 2b data avseendeavseende högstahögsta dos. Givet excellenta säkerhetsdata är risken medelstor men kurspotentialen är mångfaldig. Inget av dessa bolag har rosat aktiemarknaden hitills men här vidhåller jag dem båda för det närmaste året.

I övrigt har jag satt i hop en lista över biotechs (utan inbördes ordning) som jag också tycker är värda att titta nogrannt på över tid med en-ords-motivation.

Bio Arctic  Blockbusterpotential

Calliditas   Nicheförsäljningspotential

Alligator    Bispecifik

Cantargia   Välfinansierat

Isofol      CRC-områdesnyhet

Klaria      Drugdeliverypotential

Trevlig sommar!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?