Post entry

Månadens småbolagscase

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Time to share a value case! Skriver här för att belysa ett mycket intressant värdebolag: Gullberg & Jansson AB. Aktiebolaget har en kraftig omsättning sedan 2014 med en stadigt och på senare tid stigande vinst.

2014: OMS 37,3 Mkr, EBITDA 0,57

2015: OMS 47,8 MKR, EBITDA 2,42

2016: OMS 57,8 MKR, EBITDA 0,2

2017: OMS 89,3 MKR EBITDA 12,17

2018: OMS 105,3 MKR EBITDA 5,74

2019 Q1-Q3: OMS 129,5 EBITDA 17,1

Market-cap: 115MKR,

EV/EBIT: 5,6. Räknat på senast inkomna rapport.       

Kassa & likvida medel: 26,4.

Bolaget är ett miljöteknikföretag inom swimmingpool-branschen och är störst inom poolvärmepumpar i norden. Utöver detta ägnar sig bolaget år återförsäljning av produkter från Zodiak, Walter och Wood (Gullbergjansson.se)

Kunder

G&J Kunder (B2B) 70 st återförsäljare placerade i centrala/Södra Sverige.

Framtidsutsikter (nuvarande verksamhet)

G&JsAffärsmodell bygger på komponenter till färdigställda pooler den beroende faktorn blir således byggnadstakten av pooler. Idag byggs det ca 4-5000 Pooler per år i Sverige. Andelen är ca 6Pooler/1000 invånare. För att jämföra med Tysklands andel som är ca 10Pooler/1000 invånare. För att nå Tysklands andel beräknad det ta ca 7-8 år av kontinuerligt byggande. Vilket säkrar en marknad för aktörer som G&J. Bolaget kommer även fortsätta satsa via digital marknadsföring mot slutkonsument och stärka varumärket för att skapa bättre affärsmöjligheter för kund.

Framtidsutsikter (Förvärv/tillväxt)

G&B har under november bildat dotterbolaget Nordic Relax of Sweden AB för produkter inom hälsa och välbefinnande. Enligt verkställande direktör Peter Bäck ska bolaget utvidga affärsverksamheten där de funnit efterfrågan inom just Hälsa och välbefinnande. Målet för dotterbolaget är att bredda produktportföljen och påvisa på lönsamhet inom första året.

Mål

Genomsnittlig tillväxt med 10% per år över en lång sikt

·        Bibehålla fokus på lönsamheten.

·        Utdelningspolicy om styrelsens avsikt att föreslå en årlig utdelning som ska uppgå till ca 30% av resultatet efter skatt.

(gullbergjansson.se)

Hot

Sjunkande huspriser, Stigande räntor och valutarisk.

Detta är för mig det bästa aktiecaset jag har sett på länge. Bolaget har en kraftig lönsam affärsmodell och nysatsningar inom nya tillväxtgrenar. Tanken är att växa främst växa organiskt och lönsamt i sund takt. I övrigt är nästintill samtliga produkter exklusiva, med andra ord har G&J ensamrätt på försäljning av kärnprodukterna dvs pool tak och värmepumpar från tillverkarna i Europa och Asien.

Idag finns enbart en befintlig konkurrent vid försäljning av produkterna som inte är exklusiva.

Denna aktör är folkpool som är ett franchisat bolag som har återförsäljning till koncernens egna återförsäljare och konkurrerar således inte med G&J fristående återförsäljare.

Det nya dotterbolaget är inom hälsa och välbefinnande är tänkt att sälja produkter i nära förgrening till nuvarande verksamhet där målet är att hamna på positivt kassaflöde under 2020. 

Bolaget har under 2019 bevisat att genom satsningar i marknadsföring kan drastiskt öka omsättningen och bibehålla starka marginaler.

Fortsätter omsättningen i nuvarande takt kan omsättningen under 2020 landa kring 140-150 Tkr borträknat dotterbolagets affärsflöde. Bibehålls marginalerna vilket är påvisats sedan tidigare kan framtida värdering (P/E 8-8.5) anses lågt.

Till sist är Ordförande den största ägandet på 21,61%.

(Jag äger aktier i bolaget och uppmanar alla att själva sätta sig in i bolaget innan handel med aktier. Tidigare utveckling är ingen garanti för framtida avkastning).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?