Post entry

Maha Energy - Oljebolaget På Tröskeln Till Kraftig Expansion!

I detta blogginlägg tittar vi närmare på Maha Energys tillväxt, kommande triggers samt vad som gör bolaget unikt.

I denna tuffa investeringsperiod så är det viktigt att skapa nya och innovativa idéer när det gäller att välja rätt aktie - Idag kommer jag att fokusera på en före detta investering som heter Maha Energy, vilket jag tror kommer vara den bästa investering man kan göra i 2018 och framåt.

Utsikt på oljepriset:

Oljepriset har nu efter år med nedgång äntligen vänt trenden - oljan är på högst nivån sedan kraschen tillbaka i 2014 och framtidsutsikterna är bättre än någonsin tidigare. Åter balanseringen utav utbud och efterfrågan närmar sig det lägre 5 åriga genomsnittet och med Venezuelas sammanbrott och de kontinuerliga pantsatta nedskärningarna från OPEC så är de framtida utsikterna positiva. Oljebolagen kommer nu tillbaka på radarn och det är ett bra tillfälle att få oljebolag av hög kvalitet för billigt pris.

Varför Maha Energy?

Maha Energy är ett självständigt och internationellt uppströms-oljebolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, exploatering och produktion av råolja. Maha Energy har som strategi att identifiera redan upptäckta men underpresterande oljetillgångar och öka produktionen på dem med hjälp av moderna teknik, såsom horisontalborrning, vatteninjicering eller koldioxidinjicering.

Bolaget grundades av vd Jonas Lindvall, som har en lång bakgrund i oljebranschen, senast som chef för verksamheten i Oman på Tethys Oil, som varit en av Europas mest framgångsrika juniora oljebolag i den här nischen det senaste decenniet. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Alberta, Kanada samt ett operativt kontor i Newcastle, Wyoming, USA.

Maha Energys huvudsakliga kunskap ligger inom teknologin för den primära, sekundära och förbättringsfasen av olje- och gasutvinning och bolagets affärsidé är att finna och exploatera underpresterande kolvätetillgångar. Även om bolagets huvudsakliga fokus för närvarande är förbättringsfasen av utvinningen av olja övervägs löpande även andra konventionella och icke konventionella former av exploatering av resurser. Genom att bolagets fokus ligger på tillgångar som har bevisad förekomst av kolväten och genom att använda sig av bästa möjliga skräddarsydda lösningar för att utvinna kolvätena är Maha Energys största riskområde inte osäkerheten gällande reservoarernas innehåll utan snarare själva utvinningen. I takt med att bolagets storlek och värde växer är målet att skapa en välbalanserad portfölj av tillgångar med låg eller medelhög risk.

Bolaget har idag tre tillgångar, LAK Ranch i USA och TIE respektive Tartaruga i Brasilien.

Investerings case

 • Utsikter för snabb produktionstillväxt
 • Erfaren styrelse och ledningsgrupp (erfarenhet från Lundin, Tethys Oil)
 • Kärnkompetens är förbättrad teknik för olje- och gasåtervinning
 • Låga riskutforskning och utvecklingspotential i Brasilien
 • Låg per fat opex, kommer att minska ytterligare, eftersom volymerna växer
 • Operatör för alla sina fält

Reserver

Det totala värdet av Maha Energys reserver överstiger mer än dess nuvarande marknadsvärde.

 • 1P-reserves: 9,46 (m/bbls)
 • 2P-reserves: 34,34 (m/bbls)
 • 3P-reserves: 62,21 (m/bbls)

Nuvarande marknadsvärde: 745 MSEK

Nuvarande NVP (10%): 7.684 MSEK

Produktionsprofil

Pro Forma NAVPS

Arbetsprogrammet för 2018

 • "På Tie-fältet siktar vi på att investera dryga 12 miljoner USD under 2018 genom att borra ett nytt produktionshål, samt att installera 2 jet-pumpar på befintliga produktionshål. Dessutom kommer vi att fördubbla produktionshanteringskapaciteten på oljeanläggningen från dagens 2 500 fat per dag. Det betyder fler förvaringstankar, fler lastningspumpar, större separatorer och mycket annat. Dessutom ökar vi kapaciteten när det gäller gashanteringen. Gasen har också ett värde – ett värde som vi aldrig räknade med - men som nu ger oss extra intäkter."
 • "I Tartaruga börjar vi försiktigt med att utforska och utöka produktionen ur det översta laget av Penedo-sandstenen. Höga tryckmätningar och en stabil gas oil-ratio påvisar större volymer än vi tidigare räknat med. I april startar vi med att öppna upp Penedo 1-sandstenslagret i 7TTG hålet, en intervall som aldrig tidigare producerats ur detta hål. Dessutom byter vi ut produktionsrören till större rör samt kopplar på en dedikerad pump som planeringsvis kommer att öka produktionen rejält ur detta befintliga hål. Vi kommer sedan att återinträda 107D hålet och borra ett horisontellt produktionshål från denna befintliga brunn. Vi tror att horisontala hål är en perfekt applikation i just denna reservoar och vi har stora förväntningar att detta kommer att öka produktionen."
 • "På LAK Ranch har vi nu bevisat att injektioner med hett vatten mobiliserar oljan och att vi kan producera tillräckligt med olja ur varje hål för att utveckla fältet ekonomiskt. Det har gett oss anledning att borra fler hål, och vi räknar med att borra 8 nya hål under 2018. Totalt har vi reserverat 3 miljoner USD för att få upp produktionen i LAK Ranch. Varje produktionsbrunn har en lång produktionsplan (över 7 år) innan den börjar sina vilket gör att projektet avger ett stabilt kassaflöde under många år i framtiden."

Insiders köper aktier 2018

Insiders har ökat sina positioner massivt de senaste veckorna, vilket visar tecken på tro och styrka.

 • Robert Richardson – COO: Bought 337.000 SEK värde av aktier 01/05/2018
 • Jonas Lindvall – CEO: Bought 337.000 SEK värde av aktier 25/04/2018
 • Ronald Panchuk – CCO: Bought 1.163.996 SEK värde av aktier 30/03/2018
 • Jonas Lindvall – CEO: Bought 1.156.242 SEK värde av aktier 30/03/ 2018

Totalt belopp som förvärvats av ledningsgruppen 2018: 2.993.000 kronor

Källo: https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient/sv-SE/Search/Search?SearchFunctionType=Insyn&Utgivare=Maha+Energy+AB+%28publ%29&PersonILedandeStällningNamn=&Transaktionsdatum.From=&Transaktionsdatum.To=&Publiceringsdatum.From=&Publiceringsdatum.To=&button=search&Page=1

Stark ledningsgrupp med beprövad track record

Major Shareholder List

Huvudaktieägarlistan består av pensionsfonder, banker, investeringsbanker, ledningsgruppen och privata investerare. En ganska imponerande lista för ett småföretag med låg ålder, med sin största aktieägare som är Kvalitena AB (en investeringsbank) med mer än 16 miljoner aktier.

Riktskurs från olika källor

 • SpareBank Markets – 13 kr/aktie (basecase)
 • Erik Penser – High Potential
 • FCC/DCF – 40 kr/aktie
 • Analyst Group – High potential
 • Management Team – Proforma P/NAVPS 36/22 kr/aktie

SpareBank Markets analys

Källo: http://newsroom.mahaenergy.ca/attachments/Analys_Sparebank-A-wall-of-positive-cash-flow.pdf

"Maha Energy is a small cap E&P company focusing on increased oil recovery in the US and in Brazil. We initiate coverage with a Buy recommendation and SEK 13/share target price. Our target price corresponds to EV/GAV of 0.8x and 2019e P/E of just south of 8x."

"Initiation of coverage with a Buy recommendation: Our bottom up SOTP valuation shows a NAV of close to SEK 20/share, based on oil price forecasts of USD 65, 65, 67 and 70/boe for 2018e-21e. We apply 10% WACC for the company’s US activities, while we include a country specific risk premium in Brazil implying 12% WACC. We initiate coverage with a Buy recommendation and SEK 13/share target price. Our target price corresponds to EV/GAV of 0.8x and 2019e P/E of just south of 8x."

Källor:

 • https://epaccess.penser.se/bolag/maha-energy/verksamhet/
 • https://mahaenergy.ca

Disclaimer: Jag äger själv aktier i Maha Energy, och även om jag själv tror på företaget rekommenderar jag alla att läsa på tillräckligt innan de investerar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?