NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Post entry

Medfield Diagnostics – Intressant uppsida till rimlig risk

Medfield Diagnostics som utvecklat ett portabelt system för tidig identifiering av hjärnblödning (orsakat av Stroke eller Trauma) skördar framgång efter framgång. Trots det står kursen och stampar på grund av en marknad som har svårt att identifiera och värdera kvalitet. Medfield har ett intressant väntat nyhetsflöde och stora kommersiella triggers i närtid. 50% uppsida inom kort och väsentligt mer för den tålmodige.

Medfield Diagnostics har har sedan 2012 förfinat StrokeFindersystemet och etablerat samarbeten med några av världens främsta institut inom sina respektive områden, (Hunter, Boeringer och Sahlgrenska). Dessutom har Statoil Petroleum fått upp ögonen för StrokeFinder och testar systemet tillsammans med några av Norges främsta institut. Kopplingen mellan akademiskt intresse och företagsintresse ger en bra indikator på värdet av teknologin – Det akademiska validerar och Företagen testar praktisk tillämpning.

Det är lätt att förstå värdet av StrokeFinder på oljeriggar där en snabb diagnos kan rädda liv och ett avfärdande spara hundratusentals kronor i minskade helikopterevakueringskostnader. Men – den stora triggern för aktievärdet är breddmarknaden med, som bolaget beskriver, de 20 miljoner människor som drabbas av stroke varje år. För att inte tala om alla traumatiska huvudskador som leder till långa observationstider och i många fall dyra magnetröntgenkoller. Tänk en StrokeFinder som standardutrustning i världens alla 200.000 ambulanser.

Inom 24 månader räknar bolaget med att nästa generations Strokefinder är CE-märkt och redo för mängdförsäljning. Till dess hjälper intäkter från många och relativt dyra one-off system för forskningsbruk till att dryga ut kassan och delfinansiera bolaget.

Efter den senaste ordern till Statoil är det inte orimligt att omsättningen för 2017 landar på runt 10 Mkr. 2018 borde de första distributionsavtalen och de möjliga optionspengarna för dem att trilla in och 15 mkr borde vara inom räckhåll. Då är bolaget självfinansierande och 2019 räknar jag med blir ett ”year of scale” där 50 Mkr i omsättning är inom räckhåll. 2020 är svårt att sia om men når vi 100 och en nettomarginal om 30% är det inte orimligt att det strategiska värdet av StrokeFinder för en instrumenttillverkare överstiger börsvärdet som borde ligga på runt 600 mkr (P/E 20)

På nedsidan ligger förskjutna tidsplaner och förseningar. Samtidigt är värderingen i dagsläget rejält nedtrycket efter den senaste emissionen. Då skall man komma ihåg att ledningen tecknade relativt mycket aktier och att emissionen gjordes helt utan emissionsgarantier vilket andas självförtroende och framåt anda. Vid en normalisering av kursen till de 6 kr som rådde innan emissionsbeslutet blev offentligt är uppsidan 50% från dagens nivåer strax över 4 kr

(Disclaimer: Ja, jag har köpt aktier Medfield eftersom jag tycker att värderingen är attraktiv och hoppas på en fin uppgång. Min analys är inte tänkt som investeringsrådgivning och alla intresserade behöver såklart göra sin egen analys. Kommentarer till min analys mottages tacksamt)

What happened to comments?!

Don’t worry we will activate comments very soon. And also Top Lists, User Profile information and other features that was available before launching the new version of the Redeye Community.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?