Post entry

Minesto: Framtidens energibolag.

Minesto: Framtidens energibolag

Minesto

24 KR Base 33,30 KR Bull, det är vad Analysgroup har fått fram i sin Analys.

Dagens kurs 8,50 KR

http://analystgroup.se/pdf-analyses/Analystgroup.Minesto.pdf

Vad gör Minesto?

Minesto bygger vattenkraftverk som utnyttjar tidvatten samt även havsströmmar för att utvinna energi.

Enligt GL Garrad Hassan( en världsledande konsult inom förnybar energi,) är Deep Green idag den enda kända tekniken på marknaden som kan operera kostnadseffektivt i långsamma tidvatten- och havsströmmar. Konstruktionen gör att Deep Green har en hög verkningsgrad då vattenflödet genom turbinen kan accelereras upp till tio gånger vilket leder till ökad energiproduktion utan att kraftverkets storlek ökar.

År 2010

Rankade TIME Magazine kraftverket Deep Green som en av världens 50 bästa uppfinningar.

Det där har man ju hört förut?

Solenergi utan sol? Stora vattenkraftverk som är dyra och inte särskilt effektiva?

Tidvatten är otroligt säkert, du kan nästan ta exakt på klockslag när tidvattnet kommer in, havsströmmar finns på många områden runt om i världen, Minesto har en otroligt bra teknik som möjliggör att på ett sparsamt sätt utvinna energi ur havet.

Konkurrenter

Man skär ner på cirka -95% på material kostnader samt underhåll, jämfört med dagens konkurrenters vattenkraftverk. Som väger cirka 30 ton, för att få ut sådant stort kraftverk på havet så kostar en dragbåt 1000000sek, för Minesto 50000sek.

Minestos patentportfölj är bred och har ett globalt skydd. Detta gör att de är legalt skyddade, när det kommer till att kopiera så kommer kunskap och erfarenhet in i bilden och här ligger Minesto ca 10 år framför någon annan. Det betyder att de behöver investera mycket tid och kapital för att komma ifatt samtidigt som de tar risken för patentintrång. Minestos uppfattning är att man inte kan använda deras metod utan att göra patentintrång. Denna uppfattning har dels visat sig då två stora aktörer försökt samt att de haft tredjeparts utvärdering av Analystgroup IP som visat sig vara positiv.

Varför satsa mina pengar i Minesto?

''Den globalt adresserbara tidvatten- och havsströmsmarknaden värderas för Minesto till 600 miljarder euro/år i elförsäljning. Detta bedömer Minesto tillsammans med externa parter så som The Carbon Trust. Vidare bedöms Minestos Deep Green vara så unik att Minesto inledningsvis har en monopolsituation i en stor del av tidvattenmarknaden samt även vara den enda relevanta tekniken för att förvalta energi från havsströmmar''.

Uppköp utav företaget?

Jag ser ett uppköp av Minesto som mycket god, på grund av att många vet att fossila bränslen inte hör till framtiden, Google och olika oljebolag har den senaste tiden köpt upp många utvecklingsbolag inom gröna lösningar, för att själva kunna driva fram deras teknologi.

Bolag så som Alstom, Siemens och DCNS är några exempel på stora bolags som köpt utvecklingsbolag inom marin energiteknik. De uppköpta bolagen har varit i ett senare utvecklingsskede.

Finns det intresse för att köpa Minestos kraftverk?

Minesto har 4 aktörer som visat intresse av att köpa 10MW’s parken i Wales och 2 finansiärer.

Nyemission snart?

Största ägaren är shejk Mohammed Hussein Al-amoud samt även ett av världens största statligt ägda fond, Norska oljefonden.

Man har i dagsläget en kassa på 142msek & är lovad ytterligare 103msek, i form av bidrag & statliga subventioner, enligt VD'n så behöver inte Minesto extrakapitalbehov från aktieägare först 2020/2021.

VD'n talar om företaget.

http://cloud.magneetto.com/webcasts/hd2/wonderland/2015_1008_info-1/Video/Minesto.mp4

Triggers

''Första intäkterna förväntas komma år 2016 från försäljning av geografiska licenser. Minesto håller redan i dag förhandlingar med externa parter, bland annat en lokal aktör i Chile, Green Elements, som har visat intresse för att just förvärva licenser. Green Elements är ett lokalt företag med syfte att utveckla och bygga elkraftprojekt. Vi anser att detta är ett viktigt steg för Minesto inför sin framtida expansion utanför Storbritannien och Wales. Mätningar visar att redan vid omvandlingen av 10 % av energin från tidvattenströmmar längs med kusten i Chile så skulle det överträffa den befintliga energikapaciteten. Med andra ord så är marknaden i Chile väldigt attraktiv. Minesto förväntar sig att slutförhandlingarna med Green Elements kommer ske under perioden 2015-2016.

År 2017 räknar vi med att Minesto säljer sin första kraftpark i Holyhead Deep i Wales. Vi utgår då från att Minesto får en order på tjugo Deep Green-kraftverk till enligt oss förväntat pris 12.2 Mkr/st. Utifrån Minestos försäljningsmodell kommer 60 % av dessa intäkter erhållas under år 2017 där resterande kommer fördela sig enligt 30 % respektive 10 % under efterföljande år. Vid försäljningen av kraftparken räknar vi även med att Minesto erhåller en betalning för själva sajten vars försäljningsvärde bolaget tidigare har kommunicerat uppgår till cirka 65.8 Mkr. Tillsammans med antagandet om ytterligare licensförsäljning så resulterar detta i en helårsomsättning på 229.4 Mkr för år 2017.''

Ytterligare bidrag på 103 msek.

Egna tankar

jag tror själv att man kommer skynda på denna process samt att man kommer få många beställningar från olika länder/bolag redan 2015/2016, då intresset är redan enormt stort för detta företag redan.

Danska Vestas Wind System var på 70-talet, banbrytande i vindkraft och bland dom första i världen. Idag är danska Vestas värderade till cirkus exakt 100 miljarder DDK. Tänk var Minesto ligger nu? & vad man har framför sig.

Tiden är kommen, allt med aktier handlar om timing. Jag ser detta företag som en revolutionerande lösning på världens energi behov & klimatmötet i Paris pågår just nu, ämnet är het alla stora investerare letar efter gröna lösningar så detta är mitt tips lycka till!

Källor

http://analystgroup.se/pdf-analyses/Analystgroup.Minesto.pdf

http://minesto.com/

Detta är ett tips, ni bör själv kolla upp fakta om bolaget.

Om jag har felaktiga uppgifter var då snäll & skriv det i kommentarsfältet.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?