Post entry

Multidocker backar - värderingen lockar

Mycket har skett i Multidocker senaste tiden.

MCH = Multidocker Cargo Handling

Mycket har skett i Multidocker senaste tiden. Den 4/10 meddelade man att man förvärvat 51% av aktierna i nederländska STC. Som känt så är Europas största hamn i Rotterdam, vilken också är en av världens största hamnar mätt i aktivitet. Affären är ett huvudkapitel i strategin att minska kostnaderna och öka marginalerna. Detta sker genom två kanaler. För det första så innebär affären att MCH ökar sin inköpskapacitet, vilket gör att MCH får en starkare förhandlingsposition i samtal med samarbetspartnern Caterpillar, och kan öka marginalerna per maskin vid inköp. För det andra så innebär det att sammansättning sker närmare slutdestinationerna vilket ytterligare kan bidra till att minska kostnaderna, då en stor del just blir transportkostnader. Köpet kan även leda till olika synergier, men dessa är svårare att förutspå. STC hade en omsättning på 4,67 MSEK (2016) och årets omsättning kommer att konsolideras in i Multidockers finansiella information från fjärde kvartalet 2017.

Den 30/10 släppte MCH sin Q3 rapport som visade att omsättningen under de tre första kvartalen 2017 ökat med 60% jämfört med motsvarande kvartal under 2016. EBIT för Q3 var negativt -2,4 MSEK, vilket inte var oväntat i och med lägre antal orders under Q3 och att MCH för närvarande befinner sig i en intensiv investeringsfas. Orderstocken (ännu ej levererade och bokförda orders) ligger på 55 MSEK. Om man beaktar att Q4 rapporten är kvar, och att det vanligtvis är MCH’s starkaste kvartal, samt att man enligt VD har orderofferter på hela 270 MSEK i lådan, så kan situationen ses från en positiv vinkel.

Den 26/10 höjde Jarl Securities sin riktkurs för MCH från 1,50 till 1,64 kr. Analysen bygger på antaganden som är rimliga, ex. så räknar man på en omsättning på 159 MSEK för helåret 2017 och EBIT på 3,6 MSEK. I och med att Q4 är kvar och att orderstocken är så pass stor, så finns ännu en sannolikhet att man kan uppnå siffrorna. I analysen tar man även hänsyn till att MCH behöver ta in ytterligare 20 MSEK för att utöka kassan, varav hälften kommer användas för att finansiera förvärvet av STC. Det marknaden frågar sig är om nyemissionen kommer vara riktad eller öppen. I och med att aktien är såpass lågt värderad idag, så kan nyemissionen komma att bli riktad då även den senaste nyemissionen var riktad mot privata investerare/företag.

Angående förvärvet skriver Jarl Securities följande: "Förvärvet av 51% av holländska STC bör leda till lägre inköpskostnader och möjlighet att nå fem procent EBIT-marginal. Förvärvet har gjorts på låga multiplar. Utöver detta har STC en egen tillverkning och modifierar maskiner till rivnings-, återvinnings- och byggindustrin. Med förvärvet kommer MultiDocker därmed in på ett nytt lättare produktsegment, från att tidigare varit helt fokuserade på tyngre materialhanteringsmaskiner. De når även en ökad branschspridning med en ökad andel av produkterbjudandet riktat mot byggindustrin".

Andra nyheter är att man nu i början av november denna månad lanserade sina nya maskiner CH600, och CH800 som man tagit över efter Caterpillar och som riktar sig mot mellanprissegmentet.

Aktien har backat rejält under den senaste månaden. Dagens börsvärde är idag enbart 113 MSEK. Detta samtidigt som omsättningen Q1-Q3 ligger på 90 MSEK, orderstocken ligger på 55 MSEK och fjärde kvartalet åretstår. Förra året under Q4 så erhöll man en order på 7 maskiner från Fibria, troligen till ett ordervärde på över 70 MSEK.

MCH handlas långt under P/S 1 om man tittar på förra årets omsättning. Förhoppningen ligger på att man får in fler orders under Q4.

I och med den stora nedgången, dagens låga värdering och den uppsida som finns i och med att stämningen i aktien raskt kan vända, så rekommenderar jag starkt köp.

Förtydligande: jag äger aktier i företaget.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?