Post entry

Negativ öppning

Ett negativt sentiment i Asien nu på morgonen indikerar att Stockholmsbörsen väntas öppna negativt.

De amerikanska börserna visade övervägande positiva kursrörelser under fredagen. Riskaptiten ökade på de globala marknaderna då både Tyskland och Frankrike visat stort intresse att lösa skuldkrisen i Grekland, detta då Frankrikes president Nicolas Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel nått ett "genombrott" rörande frågan om privat deltagande i stödet till Grekland.

Marknaden fick även en extra en knuff uppåt när USA:s ledande indikatorer kom in på fredagseftermiddagen. Vid stängning var indexen Dow Jones upp 0,4 procent, S&P 500 upp 0,3 procent medan Nasdaq Composite gick ner 0,3 procent. Sett till förra veckan som helhet gick Dow Jones upp med 0,4 procent.

På Dow Jones var dagens vinnare telefonbolagen. AT&T och Verizon noterade uppgångar på 0,8 respektive 1,1 procent. Däremot rasade Reaserch in Motion, bolaget bakom den kända affärstelefonen Blackberry med hela 21,5 procent i New York efter att ha lämnat en svag prognos i samband med bolagets kvartalsrapport.

Storbankerna JP Morgan och Bank of America noterade en uppgång på 1,1 respektive 0,8 procent medan Wells Fargo och Morgan Stanley noterade 2,0 respektive 3,1 procent uppåt.

Den amerikanska finansinspektionen utreder flera kreditvärderingsinstitut, bland andra de två största, Moodys och Standard &Poors. Man har påbörjat en utredning som rör bedrägeri i uppbyggnadsfasen av finanskrisen. Detta medförde en nedgång för båda kreditvärderingsjättarna, Moodys med 5 procent samt 3,6 procent för McGraw-Hill, ägaren av Standard &Poors.

De tidigare nämnda ledande indikatorerna för USA noterade en uppgång på 0,8 procent i maj jämfört med april månad. Analytikerna hade förutspått en ökning med knappt 0,3 procent, detta enligt Bloomberg News prognosenkät.

På Nasdaq gick Apple ner 1,5 procent i samband med Oracles stämning för patentintrång.

Ericsson noterades 33 öre lägre än vid börsens stängning i Stockholm.

Råoljan sjönk kraftigt tidigt på fredagen men återhämtade sig efter besked om att Tyskland och Frankrike kommer engagera sig i fråga om tidigare nämnda privata deltagande i stödet till Greklandskrisen.

WTI oljans juliterminer noterade en nedgång på 2,28 dollar till 92,67 dollar per fat.

De stora oljejättarna Chevron och Exxon stängde ned med 0,26 respektive 0,25 procent.

På ädelmetallmarknaden noterades guld upp med 9,15 dollar till 1539 dollar per uns medan silver gick upp med 0,09 dollar till 35,63 dollar per uns.

Exporten i Japan minskade med 10,3 procent i maj månad, jämfört med samma månad 2010, analytikerna förväntade sig en nedgång med 8,4 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät. Importen ökade däremot med 12,3 procent, en ökning med 11,6 procent var det som förväntades av analytikerna.

Sentimenten är negativa i Asien nu på morgonen Nikkei noteras hittills ned 0,3 procent och Hang Seng är ner 1,2 procent.

Idag avslutas teckningsperioden för nyemissionen i bolaget Miris Holding, detsamma gäller för Panaxia Securitys förlängda teckningsperiod.

Tidningen Financial Times meddelar att världens storbankerna kommer att delas in i olika kategorier baserat på faktorer som storlek, global räckvidd, strukturell komplexitet samt om andra banker kan ta över verksamheten om det skulle behövas, detta sker i samband med att kapitalkravet för systemviktighet fastställs i Baselkommittén.

OMXS30-index testar för närvarande stödnivån vid 1.080. Det finns ytterligare en potentiell stödnivå som utgörs av mars månads kursbotten vid 1.055. Skulle 1.055 brytas definieras OMXS30-index långsiktiga trend som fallande, vilket ökar risken för en utdragen nedgångsperiod.På dagens makroagenda står EMU statistik i fokus i form av bytesbalansen i april (kl 10.00) samt arbetskraftskostnader för första kvartalet (kl 11.00).

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?