Post entry

New Nordic ett Fynd - 100% potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Fin rapport idag från hälsokosttillverkaren New Nordic. Tillväxten accelererar till höga 24%. Med den goda bruttomarginalen(65-70%) så kommer detta bli riktigt fin marginalexpansion närmsta tiden och aktien framstår som en dubblare från nuvarande nivåer.

Värderas på mina prognoser till EV/EBITDA 6. Lägg där till att goodwillen snart är helt avskriven. Och ytterliggare någon miljon hamnar på sista raden. Skulle man slå ut H1 resultatet x2 så har du ett EBITDA på 16,8mkr. Eller ett EBT på 14mkr. Börsvärde 105mkr. EV 110.

New Nordic bör idag åtminstone vara värderat till 180mkr vilket är en uppsida om 71%. Eller 31kr per aktie.

New Nordic:
BV = 105mkr
Omsättning = 272mkr
Tillväxt = 19%
EV/EBT = 7,5
EV/S = 0,4

Midsona (introduces P14):
BV = 695mkr
Omsättning = 934mkr
Tillväxt = 2%
EV/EBT = 11,8
EV/S = 0,9

Bringwell (introduces P14)
BV = 253mkr
Omsättning = 392mkr
Tillväxt = Negativ
EV/EBT = Går med förlust
EV/S = 0,6

Jag kan rekommendera Analyst Groups analys:

http://media.wix.com/ugd/7e0f23_80a493d5b6a247afaf584f726e842493.pdf

New Nordic H1:

"SIX MONTHS 2014 · Net sales amounted to MSEK 136.0 (110.0), an increase of 23.7 percent. In local currencies, the increase was 19,1 percent. · Gross margin decreased to 64.6 percent (68.8). · EBITDA increased to MSEK 8.4 (7.1). · Operating profit improved to MSEK 7.1 (5.6). · Profit after tax for the period improved to MSEK 5.0 (3.5). · Earnings per share increased to SEK 1.35 (1.14). Q2 2014 · Net sales amounted to MSEK 74.9 (58.9), an increase of 22.7 percent. In local currencies, the increase was 27.2 percent. · Gross margin decreased to 64.6 percent (71.2). · EBITDA increased to MSEK 4.7 (3.6). · Operating profit improved to MSEK 4.0 (2.9). · Profit after tax for the period improved to MSEK 2.9 (2.2). · Earnings per share increased to SEK 0.75 (0.58)."

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelseskapital var goda 4,5mkr i Q2.

"Vi hade ett rekord första halvåret.
Intäkterna ökade nästan 19 procent i lokala valutor. Efter omräkning till svenska kronor uppgick omsättningen till rekord
höga 136,0 miljoner kronor, en tillväxt på nästan 24 procent.
En ökning av marknadsföringsinsatser på befintliga och mer väletablerade varumärken och fokus på lanseringen av våra
nya Skin Care tabletter i den växande ”beauty from within” kategorin har varit framgångsrik.

Framgången har varit tillfredsställande i alla geografiska regioner där vi är verksamma. Den största absoluta tillväxtregionen
för det första halvåret har varit övriga Europa. Ett stort steg framåt i vår strävan att etablera New Nordic som ett internationellt
företag. Våra individuella varumärken har utvecklat sig bra. Alla individuella varumärken, med undantag av
några få lågprioriterade produkter, har vuxit.

Tillväxtmarginalen uppgick till 64,6 procent under det första halvåret. Det är en minskning jämfört med samma period föregående
år främst på grund av fluktuationer i sortimentet. Jag räknar med att bruttomarginalen för helåret kommer att
förbättras något jämfört med första halvåret 2014. Vi fortsätter att tillverka alla våra egna produkter i Skandinavien.
EBITDA ökade med 19 procent till 8,4 miljoner kronor. Vi ökade marknadsföringskostnaderna under perioden för att öka
försäljningen och hjälpa lanseringen av Skin Care i Norden och USA.
Vår kostnadskontroll har varit tillfredsställande. Personal- och administrationskostnader har fortsatt att minska i procent av
omsättningen.

Försäljningen om 3,7 miljoner kronor och bruttoresultat om 2,4 miljoner kronor per anställd under årets första sex månader
vittnar om en effektiv administration och organisation.
Internationaliseringen av New Nordic fortsätter i en bra fart. Vi tar marknadsandelar i varje geografisk region av den
växande internationella marknaden för kosttillskott.

Vi vill öka vår internationella försäljning hand i hand med att vi ökar vår lönsamhet och vinst per aktie. Effekten av vår
marknadsföring, vår förmåga att öka bruttomarginalen och framgången av våra nya produktlanseringar kommer att vara
avgörande för vårt resultat framöver.

Vi kommer fortsätta att öka marknadsföringskostnaderna för våra etablerade produkter och investera i Skin Care för att
etablera det som ett av de ledande och drivande varumärkena i denna växande marknadskategori. Nya positiva kliniska
resultat av eye q ® i samband med reduktion av ADHD har publicerats på The International Society for the Study of Fatty
Acids and Lipids, ISSFALL kongressen i Stockholm i slutet av juni 2014. Vi förväntar oss att dessa nya studier över tiden kan
öka försäljningen av eye q i en omega 3 marknad som har minskat betydligt, i synnerhet i Norden under de senaste åren.

Hela organisationen är mycket engagerade och har stort fokus på att göra vår marknadsföring ännu effektivare och optimera
kommande produktlanseringar.
Jag är full av optimism och ser fram emot ett spännande och givande år för New Nordic och våra aktieägare"

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?