Post entry

New Nordic ett Fynd - 100% potential

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Bolaget kom precis med sin Q3 rapport där bolaget dubblade sin vinst för de första nio månaderna och ökade vinsten efter skatt med hela 290% i Q3! Bolaget är en given vinnare inom den rådande hälsokosttrenden. Skulle man applicera ett P/E 14 samt EV/EBIT 12 för New Nordics resultat närmsta året så bör aktien värderas upp 85% till riktkursen 41kr.

New Nordic Healthbrands utvecklar och marknadsför kosttillskott och naturläkemedel såsom vitaminer, mineraler och ört extrakt. Bolaget grundades under tidigt 90-tal och produkter finns i mer än 50 000 apotek samt hälsokostaffärer världen över. All produktion sker i Skandinavien som är hemmamarknaden tillsammans med Nordamerika.

Tillväxten accelererade till höga 19% under årets första nio måndaer. Med den goda bruttomarginalen(64-66%) så kommer detta bli riktigt fin marginalexpansion närmsta tiden och aktien framstår som en dubblare från nuvarande nivåer.

Om bolagets utveckling fortsätter i samma spår som 2013-2014 tror jag på längre sikt att värderingen av bolaget kommer harmonisera med marknadens värdering av konkurrenterna. En uppsida på ca 100-200% skulle inte vara osannolik på 1-2 års sikt. Sett till kassaflödena etimerar jag att bolaget kommer ha en kassa på 30miljoner kronor i slutet av 2016 före eventuell utdelning som skulle kunna bli uppåt 15mkr vilket skulle innbära en direktavkastning på 11,1%.

Värderas på mina prognoser P14 & P15 till EV/EBIT 9 resp. 5,8. Lägg där till att goodwillen snart är helt avskriven, och ytterligare cirka 2,5mkr hamnar på sista raden. Samtidigt som bolaget nu äntligen är helt skuldfritt med ett finansnetto nära 0.

Q3:

NINE MONTHS 2014
· Net sales amounted to MSEK 201.3 (168.3), an increase of 19 percent. In local currencies, the increase was 13 percent.
· Gross margin decreased to 64.0 percent (66.4).
· EBITDA increased to MSEK 14.2 (11.0).
· Operating profit improved to MSEK 12.2 (8.8).
· Profit after tax for the period improved to MSEK 9.2 (4.6).
· Earnings per share increased to SEK 1.49 (0.75).

Q3 2014
· Net sales amounted to MSEK 65.2 (58.3), an increase of 11.2 percent. In local currencies, the increase was 3 percent.
· Gross margin increased to 62.7 percent (61.8).
· EBITDA increased to MSEK 5.8 (3.9).
· Operating profit improved to MSEK 5.1 (3.2).
· Profit after tax for the period improved to MSEK 4.3 (1.1).
· Earnings per share increased to SEK 0.69 (0.18).

Nyligen släpptes det en studie om att deras viktminskning tablett Zuccarin. Studien visade att människor på en 1300 kalorifattig kost förlorade upp till 3 gånger mer i vikt (9 kg på 3 månader) än de som bara följde en 1300 kcal per dag diet och tog en placebotablett. Ett extra bra resultat, vilket stärker den vetenskapliga förståelsen avdenna unika tablett. Detta kommer bli extra intressant närmsta tiden. Då marknaden för viktminskning är enorm.

Skulle man applicera ett P/E 14 samt EV/EBIT 12 för New Nordics resultat närmsta året så bör aktien värderas till 41kr vilket är en uppsida om 85%.

P2014:
New Nordic:
BV = 136mkr
Omsättning = 269mkr
Tillväxt = 18%
EV/EBT = 9,0
EV/S = 0,51

Midsona (introduces P14):
BV = 695mkr
Omsättning = 934mkr
Tillväxt = 0,6%
EV/EBT = 13,6
EV/S = 0,9

Bringwell (introduces P14)
BV = 372mkr
Omsättning = 433mkr
Tillväxt = Negativ(-28%)
EV/EBT = Går med förlust
EV/S = 0,8

P2015:
New Nordic:
BV = 307mkr
Omsättning = 269mkr
Tillväxt = 14%
EV/EBT = 5,9
EV/S = 0,41

Midsona (introduces P15):
BV = 695mkr
Omsättning = 967mkr
Tillväxt = 5%
EV/EBT = 11,6
EV/S = 0,9

Bringwell (introduces P15)
BV = 372mkr
Omsättning = 450mkr
Tillväxt = 4%
EV/EBT = 29,6
EV/S = 0,8

Jag kan rekommendera Analyst Groups analys från i Juni, för den som vill veta mer om bolaget:
http://media.wix.com/ugd/7e0f23_80a493d5b6a247afaf584f726e842493.pdf

Kommentar av Karl Kristian Bergman Jensen, VD efter Q3

Omsättning och resultat fortsatte att öka under tredje kvartalet och vi får mer lojala konsumenter.

Intäkterna ökade nästan 13 procent i lokala valutor under de första nio månaderna av året. Efter omräkning till svenska kronor uppgick försäljningen till ett rekord på 201,3 miljoner kronor, en tillväxt på 19 procent.

Tillväxten drivs av ökade marknadsföringsinsatser, fokus på tätt och dynamiskt samarbete med återförsäljare och införandet av nya produktinnovationer samt varianter.

Vi upplever ett ökande intresse från ansedda nationella och regionala företag runt om i världen, som är intresserade av att representera New Nordic på sin egen marknad. Redan förra året inledde vi ett givande samarbete med IceCare i Island och detta samarbete har utvecklats mycket väl. Vi har nyligen också ingått ett distributionsavtal med Omega Pharma, som började sälja New Nordic i Benelux från oktober 2014.

Bruttomarginalen uppgick till 64,0 procent under årets första nio månader. Det är en minskning jämfört med samma period förra året. Under 3: e kvartalet uppgick bruttomarginalen till 62,7 procent vilket är en förbättring jämfört med samma kvartal förra året. Bruttomarginalen i kvartalet har påverkats av bortskaffande av utgångna artiklar på lager. Under året har bruttomarginalen varit under press på grund av högre krav från återförsäljare att ge rabatter. En trend som vi kommer att sätta in krafter på att ändra. Vi planerar att nå en bruttomarginal på minst 65 procent under de närmaste åren genom olika medel.

Marknadsföringsinsatserna har varit effektiva och kostnadskontrollen tillfredsställande, med en ytterligare minskning av

personal och administrationskostnader i procent av omsättningen. Vi lyckades därför öka EBITDA med 28 procent till 14,2miljoner kronor under niomånadersperioden. Detta är en EBITDA på 7 procent av omsättningen.

Våra ambitioner är högre, men det är en fin förbättring jämfört med samma period förra året och ett steg i rätt riktning.

Försäljningen på 5,4 miljoner kronor och bruttoresultat på 3,5 miljoner kronor per anställd på bara nio månader vittnar om en effektiv administration och organisation.

Flera nya produkter är på gång för 2015 och vi fortsätter att bygga upp vår växtbaserade kunskap. Den kliniska “Napoli” studie om vår Zuccarin® tablett (känd i Skandinavien som Mulberry ™) har nyligen publicerats. Studien visade att människor på en 1300 kalorifattig kost förlorade upp till 3 gånger mer i vikt (9 kg på 3 månader) än de som bara följde en

1300 kcal per dag diet och tog en placebotablett. Ett extra bra resultat, vilket stärker den vetenskapliga förståelsen av denna unika tablett. Men utöver att bygga ett know-how inom företaget är det lika viktigt att förmedla denna kunskap utanför

New Nordic. Därför har det varit ett stort nöje att se den positiva respons vi fått från externa hälsorådgivare och butikspersonal som deltog i vårt nya utbildningsprogram “Herbal Workshop”. Ett program som vi kommer att expandera i framtiden.

Internationaliseringen av New Nordic fortsätter i en bra fart. Vi tar marknadsandelar på den växande internationella

marknaden för kosttillskott. Vi vill öka vår internationella försäljning hand i hand med att vi ökar vår lönsamhet och vinst

per aktie. Effekten av vår marknadsföring, vår förmåga att öka bruttomarginalen, och framgången av våra nya produktlanseringar kommer att vara avgörande för våra resultat.

Vi kommer att fortsätta att öka marknadsföringsutgifterna för våra etablerade produkter och investera i nya varumärken.

Jag är full av optimism och ser fram emot ett spännande och givande år för New Nordic och våra aktieägare.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?