Post entry

NGEx chans till rejäl upprekyl

NGEx Resources har sedan drygt en månad fallit tillbaka från 9,50 till 6,50. Ett fall i aktiekurs som inte har någon koppling till vare sig kopparpris eller framtida potential.

NGEx resources knoppade förra året av Filo del sol i ett nytt bolag som nu är listat på OMX under namnet Filo Mining. Kvar i NGEx är Jose Maria och Los Helados som tillsammans benämns Constellation. Sedan avknoppningen hamnade NGEx i en fin upptrend som plötsligt bröts av oförklarlig anledning.

Sedan dess har aktien handlats ned 3 kr och verkar nu ha bottnat enligt TA, där MACD är på sällan tidigare skådat låg nivå. TA-mässigt så skriker aktien köp men intresse verka inte infinna sig. Fallet har skett under låg handelsvolym och utan avbrott för minsta rekyl. Senast för en månad sedan omsattes mer än 5 miljoner aktien över börsen i Kanada för 9,50kr/aktie.

En förklaring kunde varit fallet i kopparpriset, men kopparpriset har återhämtat sig och ligger nu på samma nivå som då NGEx kostade 9,50 kr.

Filo som knoppades av har nu ett MCAP på 820 MSEK medans NGEx har ett MCAP på 1430 MSEK. Det innebär att Filo värderas till mer än en tredjedel av det sammanslagna bolaget innan avknoppningen. Vem som helst inser det orimliga i detta.

Om man dessutom jämför XRC:s PEA för Caspiche med NGEx dito för Constellation kan man få en fingervisning hur NGEx skulle värderas vid uppköp. Projekten är inte helt jämförbara då gruvkategoriseringarna skiljer sig något. Caspiche verkar utgöras dels av en oxidkappa och en open pit/block cave medan Constellation utgörs av en open pit (Josemaria) och en block cave (Los Helados).

Jämförelse NPV:
Det första man kan uppmärksamma är att XRC valt en mer aggressiv approach och antagit en diskonteringsränta på 5%, vilket ger en klart högre värdering till skillnad från NGEx som antar en diskonteringsränta på 8%. Med en diskonteringsränta på 5% och en livslängd på 42 år (option 3 i Caspiche PEA) kommer XRC fram till ett after-tax NPV på 1,27BUSD. Om NGEx hade antagit en diskonteringsränta på 5% och ett antagande om långsiktigt Cu-pris på 3$/lb för Constellation med en livslängd på 48 år landar NPV på 4,99BUSD. 4,99BUSD implicerar ett 293% eller 2,93x högre NPV än detsamma för Caspiche.

Jämförelse CAPEX
Total CAPEX för Caspiche har beräknats till 1,967BUSD medan det för Constellation beräknas uppgå till 7,44BUSD, vilket implicerar 278% högre CAPEX för Constellation. Betänk dock att CAPEX redan inkluderas i NPV-beräkningen.

Övrigt:
Annat man kan utläsa är att payback för Caspiche är 7,7 år medan det för Constellation är 3,6 år.

Slutsats:
Caspiche med ett NPV på 1,636BUSD köptes för 247MCAD (185MUSD), vilket motsvarar 11,3% av NPV.

Om NGEx köpts till liknande villkor, dvs 11,3% av NPV hade NGEx värderats till 564MUSD, vilket ger en aktiekurs på 26,7SEK. Man bör däremot sätta en rabatt med tanke på det omfattande CAPEX som Constellation innebär för att genomföras. Rabatten blir subjektiv och man bör betänka att det är många fler parametrar som är av betydelse vid uppköp, främst synergieffekter. Ponera dock en rabatt på 40% vilket jag tycker låter relativt högt(?) och vi landar ändå på 16SEK, vilket implicerar en potentiell uppsida på 141%.

Slutsatsen man kan dra är att det finns en stor uppsida om NGEx hittar en kapitalstark köpare som är redo att ta projektet vidare till nästa fas.

Ytterligare en hint kan vara att Lundin mining snart kommer stå med en stor likvid efter Tenkeförsäljningen, som ska investeras i nya projekt. Det ligger inte långt borta att LUMI köper Constellation, särskilt eftersom det finns en närhet och samordningsfördelar med LUMIS Candelariagruva.

Sist men inte minst meddelade Pareto förra året att de inleder bevakning på NGEx med riktkurs 17,40 kr.

Så summa sumarum: Detta kan bli en riktig raket när marknaden får upp ögonen! Så köprek på NGEx!

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?