Post entry

Nordic Leisure VD-intervju

Nordic leisure är ett bolag noterat på First North som verkar inom onlinepel och Media. Den främsta marknadsfokusen ligger på de baltiska marknaderna i form av casino och betting. Bolagets har för nävarande ca 90% av intäkterna från reglerade marknader. Målsättning är att fortsätta expandera till minst två nya marknader i år samt ansöka om licens i Sverige när den svenska marknaden blir reglerad. Bolagets främsta varumärken är Optibet och Bestcasino. Jag äger aktien och tog kontakt med företagets VD, Peter Åström för att få svar på lite frågor kopplade till q4-rapporten och framtiden. Peter Åström har tidigare bla varit VD på Entraction där han tog bolaget från ett marknadsvärde på 140 MKR till 700 MKR på fyra år. Entraction var noterat på First North innan det förvärvades av IGT, ett av världens största spelföretag 2011.

Bildresultat för nordic leisure bilder

Frågor: 

Q-4 Rapporten

1.Intäkterna under q4 var klart högre än väntat men det operativa kassaflödet hängde inte riktig med, vad beror detta på? Jag jämför framförallt med q3 då det operativa kassaflödet var väldigt bra.

VD-svar: Det var betalning av leverantörsskulder med lång löptid som betalades under kvartalet. Q4 var l lite exceptionellt och vi bör vara tillbaka till mer normalt kassaflöde under q1. 

2. I rapporten står det att 90,2% av intäkterna kommer från reglerade marknader och att dessa endast består av intäkter från de baltiska länderna. Storbritanien är ju en reglerad marknad och ni har ju intäkter därifrån så varför står inte Storbritanien med? 

VD-svar: Vi har försäljning där men våra intäkter räknas som insatsvinster, jackpottbidrag, lojalitetsprogram och bonusar och då blir det inget nettobidrag i dagsläget. Vi har för låga volymer där än så länge hel enkelt. 

3.Är det inte dags att ändra er guidning av framtidsutsikterna? Er kommunikation pekar på att marginalerna kommer öka kraftigt med skalbarheten i affären och nytt fokus inför 2018. Jag tror målsättningen ni har idag förvirrar fler än den hjälper. Fler som är relativt insatta i bolaget vågar inte investera eftersom man inte tror att siffrorna från idag är hållbara. Det vore till allas fördel om ni själva internt i bolaget kan lyfta frågan och få ut publikt att det faktiskt är så. 

VD-svar: Du har helt rätt i detta och vi kommer att se över vår guidning. Tittar man på q4- siffrorna så ser man att guidningen släpar efter.

 4.Lanseringen av nätsiten i Litauen har flyttats fram till q2 från q1 pga regulatorisk anpassning avseende bolagets teknikplattform. Kan du förklara lite mer specifikt och en följdfråga blir om det kommer påverka integreringen av den nya tekniska plattformen i andra länder. 

  VD-svar: Det är bara det att de som skall licensiera vår plattform av rent formaliaskäl tar längre tid än vad vi räknat. Det är inget som påverkar befintliga marknader. 

5. Intäkterna inom media var marginellt lägre under q4 jämfört med q3. Hur ser ni på framtiden inom området och har ni någon plan på att utveckla området?

VD-svar: Absolut, så ser vi att detta bara är en tillfällig nedgång. Dock leverera media fortsatt bra marginaler under q4. 

 Strategifrågor:

6.Ni har idag väldigt få institutionella ägare. Vad tror du det beror på och vill/ ska ni göra något åt det?

VD-svar: Rent historiskt har vi ej levererat och haft för lågt marknadsvärde. Nu börjar vi leverera och har fått upp marknadsvärdet. Jag är övertygad om att vi kommer att få in fler institutionella ägare. Jag minns när jag var VD på Entraction. Då hade vi knappt några institutionella ägare i början men när vi växte och levererade kom de in. 

7. Bestcasino.com har legat nere sen den 28 februari i Storbritanien och betbet.com har legat nere sedan i höstas. Är det pga av att ni skall integrera den nya tekniska plattformen där och när kan siterna vara igång igen?

VD-svar: Ja, det är pga den nya tekniska plattformen och vi kommunicerar inte när de är igång igen.

8.Ni har som mål att gå in i minst två nya marknader under 2018. När under året kan vi få se intåg på nya marknader?

VD-svar: Inget vi kommunicerar.

9. Vilka är era främsta styrkor som bolag inför framtiden?

VD-svar: Vår styrka som bolag är bla att vi har över 90% av våra intäkter från igaming från reglerade marknader.

10. Vad behöver ni bli bättre på ?

VD-svar: Mitt generella svar är att vi kan bli bättre på ALLT och det JÄMT

11. Hur ser du på företags framtid 3-5 år framåt?

VD-svar: Väldigt positivt! Vi har nu de resurser som krävs för att lyfta bolaget till en ny nivå. De senaste 12 månaderna har det varit en väldigt snabb utveckling med mer fokus på reglerade marknader. Vi ligger rätt i tiden och är väl förberedda på den reglering som sker/ kommer ske i många länder. Det faktum att vi har ett fysiskt butiksnät i Baltikum ger oss en ökad renommé i länderna. 

12. Kan du säga något om hur det är att driva bolag i de baltiska länderna jämfört med i Sverige ?

VD-svar: Det finns skillnader och det är väldigt viktigt att vara kunnig i just dessa kulturella skillnader för att lyckas på en specifik marknad. 

13. Hur ser ni på att Global gaming har som målsättning att gå in på den Estniska marknaden. De har ju en teknisk lösning som innebär att man inte behöver registrera sig fullt ut utan enbart med mobilt bankid. Är det något ni tittat på och hur möter ni konkurrensen?

VD-svar: Vi tittar på alla möjliga lösningar kontinuerligt.

Mina kommentarer och slutsatser: Nordic Leisure är ett bolag som är väldigt förberett för den reglering som stundar av casino- och bettingmarknaden världen över. Företaget har byggt starka marknadsandelar på de marknader de verkar med sitt varumärke Optibet. De vet hur man agera på reglerade marknader där man exempelvis inte får marknadsföra sig hur som helst och har därmed en klar fördel inför framtiden. Management för en kostnadsmedveten strategi där expansion är drivkraften. De förhastar sig inte genom att ta dyra lån utan bygger vidare på sitt starka varumärke med egna medel. Det faktum att de har 90% av intäkterna från reglerade marknader där konkurrensen är lägre gör att risken minskar avsevärt jämfört med bolag som verkar på oreglerade marknader. Det ska bli väldigt spännande att följa bolaget de närmsta 3-5 åren.

Q4-rapporten hittar ni här: https://www.nordicleisure.se/rapporter/

För värdering av aktien rekommenderar jag introduce analys som ni kan hitta här : https://www.introduce.se/foretag/nordic-leisure/analys/

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?