Post entry

Informellt utlåtande om FTR-affären

Eftersom styrelsen inte accepterade ett informellt överlämnat motbud (den 4 maj lämnade Lau Su, som äger 22% av aktierna in ett motbud), så seglar jag vidare på den informella vägen, genom att skriva ett informellt utlåtande om varför FTR-affären är en dålig affär för alla som äger aktier i Nordic Mines AB.

Informellt utlåtande om affären med Firesteel, skalbolag och Nomis framtid

Nu är det mycket på gång samtidigt. Alla vi som varit med på Nomitåget en tid, kan kalla resan allt annat än en bekväm resa i förstaklass. Turerna med indragna emissioner, förhalade rapporter, slopade stämmor, brutna avtal, kortfristiga lån till konsumtion och underhåll, hemlighållna dokument och analyssvar, ansökningar om att skjuta på information från marknaden (jag har ansökt, blivit beviljad och fått ta del av dessa av Finansinspektionen), raderade provsvar från hemsidan och IR-personer som avverkat varandra, vittnar om allt annat än ett sunt bolag i god kondition. Och således återspeglas röran i den turbulenta kursutvecklingen, 0.20 - 2.80 kr.

Vi har en ledning som vittnar om att de rest jorden runt efter finansiärer, fast mycket talar för att de knappt tagit sig nästgårds. Vi har en VD som försäger sig på årsstämman och styrelseproffs som har försökt tysta frågorna och kritiken genom att sopa saker under mattan. Vi har haft en ledning som tigit som muren och vägrat att svara på frågor och samtal, (tills för cirka tre veckor sedan, fråga er gärna varför de börjar tala just nu, när hela Nomi ABs framtid står på spel?) Vad vi har här, är ett bolag med enorma värden både ovan och under jord, (investeringar som gjorts över åren överstiger många många miljarder), vi har ett bolag som historiskt kunde ha behandlats bra mycket bättre av styrelsen, än vad vi under åren fått bevittna.

Jag gör en liknelse, i politikens värld, när någon försöker tysta kritiken, undanröja bevisen och länsa statskassan, så kallar vi det för diktatorisk kleptokrati. Och folket gör motstånd. Det är nog vad vi måste förbereda oss på att göra i affären med Firesteel. Vi måste återfå kontrollen över Laiva och vi skall kräva att avtalen är juridiskt bindande till Nomi ABs favör.

Förr förra ledningens management skills brast på flera punkter, bl a genom att låta okunskapen, och glädjeruset binda brytningen vid ett fixerat guldpris. Som blev en mycket kostsam historia då guldkursen passerade både 1500, 1600 och 1700 US/oz. Nomi fick helt enkelt betala för att bryta sin egen malm. Sedan kom Eva Kaijser som bäddade Nomi undan konkurs. Och sedan klev Rajan, Sethi, Govani och Panda in i bilden. Och återigen klingade löften om guld i det finska urberget i de finska skogarna.

Året passerade och slitningarna blev tydliga, Nomis ledning delades i två läger. Vi kan kalla dessa för Team Rajan och Team Panda.

Saker pekar mot att Team Rajan vill avveckla Nomi AB via dotterbolaget Nomi Marknad och föra över Laivas värden till Firesteel, (ett kanadensiskt bolag som dök upp som blixt på klar himmel), Firesteel som egentligen verkar i kopparbranschen. Firesteel som har ett börsvärde under 20 milj kronor och består av tre personer och en sekreterare. Firesteel som jag hellre vill kalla för Firesteal. Eftersom det är just stöld via skalbolag och slipade juridiska avtal, som t ex att xxx skall avsäga sig rätten att agera, som pågår under bordet och under näsan på oss småägare nattetid. Team Rajan tycks sträva mot att sätta Nomi AB i konkurs och ta värdena med sig och gå. Dessutom, utifrån de källor jag använt, så äger ingen av dessa herrar en endaste aktie i Nomi AB och de har under väldigt lång tid, inte heller alltid lyft traktamenten, ersättning eller lön för arbetet de utför, vem arbetar gratis och varför under så lång tid, ställ er gärna den frågan?

Något har jag lärt mig i livet och det är att proffsiga affärer sköts med transparens, i dagsljus och i dialog med aktieägarna. Det vågar jag drista mig till att säga, transparens, dialog och dagsljus, ja dessa tre heliga ting har inte på något vis gjort sig synliga eller har tittat in genom nyckelhålet i Firesteelaffären.

Team Panda å andra sidan strävar mot att Laivas värden skall bli kvar i Nomi AB, där alla vi som äger Nomi äger aktier. Och. Team Panda vill återstarta Laiva i Nomi AB regi. Detta vill Panda möjliggöra genom att finansiera Nomi, fram till och under att en FE genomförs, med gruvstart som motivator. Nytagna och undanhållna tester (ni vet dessa som vi väntat på sedan nov 2016) visar att det kan finnas upp emot 30-38% mer guld att bryta vid Laiva. Och livslängden vid Laiva har mer än tredubblats, till 25 år.

Ibland kan det vara lättare att förstå vad som pågår genom att ställa frågor, så jag berör den här. Varför sälja ut aktier i ett bolag som skall öppna en guldgruva, dessutom hösten 2016, ni minns ”gruvstartslöftena” som haglade ikapp hösten 2016? Varför sälja av ett innehav i en guldgruva som kan producera guld i 25 år? Låt det sjunka in. 25 år … Ni minns säkert också turerna kring lock-up perioden, där initialinvesterarna skulle dela på aktierna? Mycket talar för att några initialinvesterare har sålt av sitt innehav. Och sist jag tittade så hade Panda i alla fall fortfarande kvar 22% av aktierna i Nomi AB. Och jag berör den här. Varför har Hans Andreasson slutat som partner vid Mannheimer och varför vill inga IR-ansvariga behålla jobbet? Det borde rimligtvis vara ett gyllene karriärdrag att stå som ledamot eller som IR-ansvarig för norra Europas största guldgruva, speciellt eftersom Laiva snart skall gå i produktion, enligt utsago.

Här står vi nu. Frågorna som jag burit under lång tid har mynnat ut i att jag å det största och starkaste motsätter mig att någon från klar himmel, dyker upp och försöker länsa mig på min placering. Och att jag dessutom skall godtaga detta utan att få föra min talan. Nej.

Jag motsätter mig affären med Firesteel. Och jag kommer att rösta nej vid extrastämman. Och jag föreslår att ni tar ställning för er placering i Nomi AB, mot Firesteel.

Undertecknat

MoMaNY

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?