Post entry

Naur for beginners

Naur funderingar

Kul att tillfälle kan ges under mellandagar att läsa in sig på lite roliga investeringar.

Trots att råvaror inte är mitt gebit har Northland Resources verkligen börjat växa i mina ögon. Det hela började när jag googlade VD:n för att se om han hade någon kaliber och hittade dessa artiklar.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article281731.ece

http://www.industrinyheter.se/2010/01/ny-vd-for-northland-resources

Vilket med en gång fick mig att inse att har en känsla för att skriva intressanta avtal.

Samtidigt har han en hel del roliga svenska bolagsengagemang:

http://www.ratsit.se/BC/ReportSmall.aspx?ID=ECF-Je-PxJQGkU0NhP6wPBA5eK5AZM_XcC8KK_Vy0Vc

och då tänker jag bland annat på Endomines som jag själv nyligen gick in i. I alla fall för en liten stund. Många av hans engagemang är annars kopplade till Naur.

Men vad är Naur?

Naur är en prospekteringsbolag som har letat - och hittat mineralfyndigheter och därmed ska bygga gruvor.

Det är tre nya gruvor som kommer att byggas, liksom anrikningsverk. Detta ska stå klart inom några år. Företaget räknar med att skapa ca 600 nya jobb i Pajala. Total investering för byggnation av Kaunisvaara-projektet beräknas uppgå till omkring fem miljarder kronor. De tre gruvorna på svensk sida går under namnet Kaunisvaara-projektet.

Gruvorna är Sahavaara, Tapuli och Pellivuoma, vilka ligger nära den finska gränsen. Sahavaara ligger fyra kilometer söder ut från Tapuli.

De två första kommer att ha en ungefär liknande framtagningsnivå av koncentrat. Tapuli är lite större men har inte lika stor järnhalt, berättar Karl-Axel Waplan.

Samtliga fyndigheter i projektet kommer att anrikas i samma verk vilket kommer ligga mellan gruvorna Tapuli och Sahavaara.

Kommer även finnas en finsk gruva; Hannukainen

http://www.northland.eu/s/Projects.asp

http://www.industrinyheter.se/2010/11/tre-gruvor-anl-ggs-i-pajalaomr-det

Är det bara att börja bygga en gruva?

Nej. Det krävs tillstånd. Först handlades dessa av Gränsälvs-kommissionen. Men nu av Miljödomstolen.

Bytet av dessa handläggningsställen har lett till eventuella förseningar i att få tillstånd.

Tapoli - Tillstånd har erhållts.

Sahavaara - Tillstånd har lämnats in.

http://hbwebben.se/northland-ansoker-om-gruvtillstand-hos-miljodomstolen/

Vad är miljöpåverkan?

Jag har inte gjort större efterforskningar på dessa eftersom jag främst funderade över eventuella skadeståndsanspråk osv. I ett svar på en lagrådsremiss, dvs. till grund för proposition innan lagändring sker, avseende byte av handläggningsställe för gruvdrift skriver SveMin detta;

Naturmiljön kommer att påverkas till följd av det direkta markanspråket av dagbrott och gråbergsupplag. Områdena vid Sahavaara anses totalt sett inte ha några högre naturvärden eftersom de redan är påverkade av dikning, myrodling, skogsbruk och skogsvägar.

Grundvattnet i myrområdet utanför dagbrotten kommer inte att påverkas nämnvärt. Avsänkningen av grundvattnet i berggrunden kan komma att påverka enstaka befintliga brunnar. Ytterligare undersökningar planeras att utföras som ett led i miljöprövningen.

Ytvatten - Påverkan på flödet i Kaunisjoki genom att en liten del av avrinningsområdet tas i anspråk är obetydligt. Fisket kommer inte att påverkas. En skyddszon på ca 200 meter för dagbrott och gråbergsupplag vid Sahavaara kommer att lämnas längs Kaunisjoki och de känsligare delarna av myrområdet med tjärnarna i Ahvenvuoma. Uttag från och utsläpp av renat processvatten till Muonio älv bedöms på samma sätt som för Tapuli inte påtagligt påverka flödet eller vattenkvaliteten och därmed inte heller fisket i älven

http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.industriarbetsgivarna.se%2FMediaBinaryLoader.axd%3FMediaArchive_FileID%3D05eb2e0c-ac80-4f0f-9114-8ceb2765e138%26MediaArchive_ForceDownload%3Dtrue&ei=GKAbTfzYG4_6sgad59zoDA&usg=AFQjCNG4O0COkl3HPYTGJIucuG_yNxZ_WA&sig2=veiEun6MFSRxYp2VFl-lAg

Finansiering?

Är det bara att bygga en gruva då? Självklart behövs pengar och VD;n har därför varit på en marknadsföringsresa, ibland annat USA. Marknadsföringen är kanske ett led i varför Norrländska Socialdemokraten lovordar bolaget.

Bland annat har NAUR fått in pengar genom en övertecknad emission:

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=178843

Eftersom det finns ett socioekonomiskt intresse av gruvan har man även indirekt involverat regeringen.

http://www.regeringen.se/sb/d/10411/nocache/true/a/108113/dictionary/true

Men främst

http://www.volvo.com/dealers/sv-se/Swecon/newsmedia/pressreleases/pajala-gruva-kaunisvaara-northland-resources.htm

Vad gäller Malmfältsgruppen finns en del kritik från invånare om att gruppen inte ser till glesbygdens intressen. Så vill dock inte riksdagen se det.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2009/10:9

NAUR har även kommit ganska långt vad gäller att få med riksdagen på eventuella transportproblem.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:41#{DD93BA3E-ABC8-4FDF-A2BD-EBF6BE207BCC}

Eftersom finansieringen är löst - och tillstånd har erhållits - har även kontrakt skrivits med byggföretag och byggandet kan börja

http://www.northland.eu/s/NewsReleases.asp?ReportID=434089

PROBLEM och TRIGGERS

Problem

- Finns det någon malm?

Jag har tidigare postat ett inlägg om en debatt på SVT som jag tycker är grundläggande för att förstå hur Sverige är uppbyggd vad gäller prospektering samt hur samhällsklimatet mellan näringsliv och politiker är.

Sammanfattningsvis prospekterades hela Sverige på 70-80 talet där information om området som NAUR har kom fram.

http://svtplay.se/v/2266496/storforum/svenska_naturtillgangar?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2266496/sb,p104994,1,f,-1

Northland hade en presentation den 19 oktober 2010 för analytiker:

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/northland/objects/g60ycq3d/#zvm00-13

Enligt M. Benes

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/northland/objects/szpqxdj7/index.php

var prospekteringen slarvigt gjord, och när Northland gjorde en större prospektering gjorde de det med ännu mer lyckade resultat.

Eftersom jag definitivt inte är insatt i ounce/kilo/ton/pris har jag dock ingen aning om hur jag ska uppskatta gruvornas innehåll.

Om jag har förstått saken rätt, kan man dock bryta innehållet i gruvorna (för det är inte bara järnmalm) på olika sätt, vilket kan medföra olika typer av risker.

Det har dykt upp tankar på Redeye om att LKAB på 70-80 talet var intresserade av ytan men lämnade denna.

Någon som har koll på det och varför?

Jag tänker spontant att området där LKAB ligger helt enkelt var bättre? Kan det ställas i relation till innehållet i Northlands fält?

Har även stött på funderingar på andra forum om att LKAB äger vissa områden som inkräktar på NAURS verksamhet?

- Finansieringen

Har lösts genom emission som jag skrev tidigare, men även genom att sälja den oslaktade grisen

http://www.nyhetspressen.se/1013774.html

Det jag tycker är mest intressant är det här:

http://bestshippingnews.com/shipping-news/standard-bank-northland-resources-ink-deal-to-supply-ore-in-china/

Jag utgår ifrån att investeringen har skett utifrån bankens involvering på den kinesiska marknaden.

Här tror jag också en utav de största kurspåverkande riskerna ligger.

- Finns det några möjligheter att transportera till hamnen i Narvik?

Ja. Räls eller väg.

Den här artikeln tycker jag presenterar problemet på bästa sätt.

http://toppmotet.se/2010/10/northland-resources-full-fart-framat-men-pengar-och-frakter/

Sedan är Järnvägen (Malmbanan) trång, enligt LKAB som vill expandera. Detta är den inte, enligt Trafikverket, som samtidigt säger att ingen har förtursrätt oavsett om de är statliga eller ej.

http://www.northland.eu/i/pdf/2010-11-12_Vectura.pdf

LKAB vill dock öronmärka pengar för expansion av Malmbanan. Frågan är om detta är möjligt för ett statligt bolag, diskussion om det har förts på politisk nivå. Har dock tappat bort den länken.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4205998

Även riksdagen är medveten om Malmbanans flaskhals, frågan är om den kommer prioriteras med hänsyn till vinterkaoset i Södra Sverige.

Den sittande regeringen har dragit ner pengar till järnväg, vilket frmgår av att att jämföra regeringens budgetpropositioner.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:41#{DD93BA3E-ABC8-4FDF-A2BD-EBF6BE207BCC}

Oavsett om NAUR använder, eller inte använder Malmbanan tror jag dock att Malmbanans fungerande är oerhört viktig!

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lkab/pressrelease/view/malmbanan-en-saarbar-flaskhals-foer-lkab-441091

Realtid och VDn Waplan har räknat på transportkostnaderna:

Vill du säga siffrorna?

– Ja, vi har räknat med ett järnmalmspris på ungefär drygt 100 dollar per ton, på basis ”lastad på fartyg i Narvik”.

– Och vi har en kostnad på drygt 50 dollar per ton på fartyg i Narvik.

– Så det är fortfarande en bra marginal.

Och nu ligger järnmalmspriset på marknaden på 150-200 dollar någonting?

– Ja, i Narvik ligger det någonstans fyra gånger högre än vår produktionskostnad.

– Så med dagens priser som man får ut i Kina skulle vi få ut nästan 200 dollar per ton.

http://www.realtid.se/ArticlePages/201012/14/20101214163419_Realtid056/20101214163419_Realtid056.dbp.asp

- Finns det någon arbetskraft?

Jag vet inte.

Siffror jag har stött på, verkar som att det bor 15 000 människor i området kring gruvorna nu.

Analytiker menar att gruvdriften kommer att vända utflyttningen till en inflyttning med ytterligare 15 000 personer. Ovanstående länkar pekar mot en sysselsättning av ca 600 personer.

Tvivlar dock att arbetskraften ska vara något större problem. Om gruvan/orna väl tar fart tror jag också på inflytt från övriga delar av Sverige.

Triggers:

  • Sahavaara tillståndet - handläggningstid är svår uppskattat alllt från sex månader till en evighet. Svårt att tro det blir ett nej, och bör påverka aktiekursen positivt.

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5575815

  • Banklånet till Standad Bank

- Diskussioner kring Malmbanan

Företagspresentationsdatum att hålla koll på

Frågetecken

  • Hur mycket ägarna har investerat i detta bolag? - Jag har hittills inte hittat någon sådan info än. Har enbart, i lite fotnötter stött på lite väl gynnsamma optionsprogram (som de bland annat fått backning av - av deras revisorer om jag förstod det rätt). Hittade en företagspresentation där enligt

http://www.northlandresourcesinc.com/i/pdf/PPT-sept2010.pdf

insiders kontrollerar 4 % av bolaget. Liten andel?

Är osäker på hur man räknar men räknas isåfall optionsprogrammen med? Eller gör det att insiderbiten kan öka? Dvs. liten risk nu, och faller allt väl ut - kan de fynda sedan och kontrollera mer? Kan man kolla norsk insiderhandel? Hur då?

  • Den nuvarande VD:ns tidigare fallskärm var intressant och jag kan förstå att med sådan kunskap man drar igång ett sådant här projekt med vad jag får anse vara kompetent personal.sida 6:

http://www.northland.eu/i/pdf/PPT-November2010.pdf

Men hela tiden funderar jag på om det finns någon dold agenda?

  • Om lånet som NAUR tog från den sydafrikanska banken (som betalas återbetalas i malm) har någon koppling till Kina. Och hur Kinas ev. situation kan påverka kursen.

- Malmprisets påverkan i relation till gruvorna (kan jag för litet om)

Detta är just nu mina funderingar. Hoppas att jag rätade ut en del frågetecken och skapade en del nya. Tacksam för synpunkter - speciellt ekonomiska sådana räknat på framtida kurser i förhållande till uppskattad malm.

Jag äger i nuläget inga Naur. Men det kan nog bli en spännande resa.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?