Post entry

Notering potentiellt ”nytt” Smart Eye till modest värdering

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Den 23 oktober noteras mjukvarubolaget Klimator som är världsledande inom tillämpad vägklimatologi på Spotlight, en för mig mycket efterlängtad händelse som jag anser innebär stora möjligheter för investerare.

Bolagets noteringsemission om 21,25 Mkr tecknades till ca 59 Mkr, motsvarande en teckningsgrad på ca 277 procent (icke-TÅ-del tecknades till ca 585 procent). Det får ses som riktigt starkt med tanke på att det har varit så pass tyst om bolaget i sociala medier – möjligen på grund av att den vanliga långa raddan namn av privatpersoner inte släpptes in i teckningsåtagarlistan i denna emission. Jag har nog inte tidigare sett en så solid TÅ-lista, som utöver personer i bolagets styrelse och ledning bland annat innefattar de tidigare Opus-storägarna (innan uppköpet) Magnus Greko och Jörgen Hentschel som tecknar 18,8 procent av aktierna i emissionen. I memorandumet framgår att ”intresset från kvalificerade investerare vid dialoger om teckningsförbindelser har varit mycket stort och den del av Erbjudandet, cirka 13,4 MSEK, som omfattas av teckningsförbindelser tecknades flera gånger”.

En unit kostade 17 kr och innehöll 2 aktier och 1 TO1, vilket innebär en teckningskurs på 8,5 kr per aktie. 1 TO ger rätt att teckna 1 aktie för 70 procent av den volymvägda snittkursen 2022-02-17 – 2022-03-09, dock lägst 6 kr och högst 14 kr.

Värderingen av Klimator i samband med emissionen är 85 Mkr pre-money, vilket kan ställas i relation till att bolaget sedan bildandet har mottagit över 80 Mkr i olika stöd för att utveckla sin teknologi, att ett starkt patentskydd finns på plats i Europa och USA, och inte minst att bolaget har ett stort försprång mot sina konkurrenter inom system för vägväderdata:

Källa: Bolaget

Fått tacka nej till förfrågningar med stor potential

Det finns många områden där vägväderdata är relevant och de två affärsområden Klimator hittills har valt att fokusera på är vinterväghållning (Winter Maintenence) och fordonsindustrin (Automotive). De senaste åren har intresset för tillförlitlig vägväderdata ökat och Klimator beskriver att man har fått tacka nej till ett flertal förfrågningar med stor affärspotential på grund av resursbrist, samt då vissa av dessa förfrågningar inte ligger inom bolagets fokusområden. Vd och medgrundare Torbjörn Gustavsson uttryckte i en intervju nyligen att efterfrågan är god inom alla infrastrukturområden där vinterväder är en faktor och att bolaget får in nya förfrågningar nästan varje vecka.

Har vi att göra med ett nytt Smart Eye?

Klimators Maintenence-business är intressant med mycket höga bruttomarginaler och man kommer nu att expandera sin geografiska räckvidd till fler marknader. Det är dock främst inom fordonsindustrin som den riktigt stora möjligheten finns och det som fått mig att se caset som superintressant.

Jag tror att Klimator kan bli ”nästa” Smart Eye och de kommande åren lyckas attrahera ett flertal av de stora Tier 1-tillverkare som utvecklar både semiautonoma och mer eller mindre helt autonoma fordon. Som alla vet är säkerhet avgörande för att vi ska kunna röra oss mot ett mer autonomt bilkörande, och information om väglaget är en nyckelfaktor i sammanhanget men har fram tills nu varit underpenetrerat. 

Att ta fram självkörande teknologi som förstår hur bilen ska hantera vägförhållanden framför fordonet har varit en utmaning, och det är här Klimator kliver in med sin lösning. Bolaget har de senaste åren samarbetat med flera större biltillverkare för att titta på möjligheter att integrera Klimators teknologi. Torbjörn Gustavsson har sagt att Klimator är i diskussioner med en stor aktör i bilbranschen som börjar på G, och jag tänker att det antingen handlar om General Motors eller Geely. Det är bara att titta på vilka summor Smart Eyes design wins med olika biltillverkare uppgår till för att förstå potentialen, även om det förstås inte går att dra ett likhetstecken mellan eye tracking och denna applikation. Det ger dock en signal om den höga betalningsvilja som finns bland fordonsproducenterna, för att uppnå den bästa möjliga säkerheten när nästa generations bilar ska tillverkas.

Man kan på rad 2 konstatera att marknaden är växande. (Källa: Bolaget)

Jag tror att Klimator tids nog kommer att ta den här marknaden och att vi kommer att få se försäljningssiffror som ”tar marknaden på sängen” tidigare än förväntat. När väl det första ordentliga avtalet har kommit in och, och det framgår tydligt att biltillverkaren ifråga satsar på denna teknologi för att öka säkerheten i sina autonoma/semiautonoma bilar, kommer konkurrenter att haka på. Det skulle inte gå att försvara att som tillverkare hoppa över denna säkerhetshöjande applikation om andra i branschen använder den. Därför tror jag på en kommande ketchupeffekt av design wins som förslagsvis kan kickas igång av att GM/Geely lägger en volymbeställning. 

Det här bör bli ett miljardbolag framöver

Av dessa anledningar menar jag att bolaget inte ska värderas utifrån sina Maintenence-siffror inom entreprenadaffären utan snarare utifrån de möjligheter som finns inom ”autotech”. Klimator är bevisat bäst i världen inom sin nisch, och jag känner mig förvissad om att det kommer att leda till stora avtal och en miljardvärdering framgent. Bolaget sitter av allt att döma i pole position för att kapitalisera på säkerhetskraven inom olika grader av självkörande fordon, och att Klimator med sina 30 års forskning i ryggen har ett stort försprång gentemot konkurrenter och andra lösningar bekräftade också Torbjörn Gustavsson i intervjun med Finwire.

"Vi upplever därför inget direkt hot från större spelare utan snarare ett intresse från sådana globala företag att få veta mer om vår teknologi. Möjligheten till samarbeten, eller kanske till och med uppköp, med globala aktörer känns för oss mer realistiskt än att någon sådan aktör skulle försöka utveckla egna algoritmer för att göra prognoser om vägväder", förklarade han.

Omsättning 180 Mkr 2027 inom Automotive högst konservativt

Bolaget siktar på att nå en omsättning högre än 300 Mkr år 2027 med en ebit-marginal överstigande 50 procent. Omsättningsfördelningen baserat på 300 Mkr uppskattas bli 120 Mkr för Winter Maintenance och 180 Mkr för Automotive. Lyckas bolaget nå detta mål kommer det givetvis innebära en kursresa modell större för aktien, men jag bedömer att 180 Mkr inom fordonsindustrin kommer att visa sig vara alldeles för lågt. Återigen, det är bara att titta på hur Smart Eyes design wins har utvecklat sig de senaste åren – de är nu uppe i 2,1 miljarder kr över denna produktlivscykel, med ett potentiellt värde på ytterligare 3,8 miljarder inom ramen för befintlig plattform hos befintliga kunder.

Med den här texten vill jag sätta ljus på en ny aktie som många sannolikt inte har koll på och peka på att det är i fordonsbranschen de kommande stora värdena finns. Att som Affärsvärlden skriva att de vill se några kvartal med övertygande tillväxt för att intresseras av aktien är enligt mig att fokusera på fel saker. Men givetvis är det också önskvärt att Klimator får ökad snurr på Winter Maintenence, något de nu har alla möjligheter till med nytt kapital och en väntad fördubbling av personalstyrkan (fokus på sälj och produktutveckling). Jag blev tilldelad två miniposter och kommer se till att öka upp positionen till en vettig nivå när aktien börjar handlas. Ser denna notering som riktigt attraktiv men du behöver göra egen research innan köp- och säljbeslut.

Jag bifogar några länkar med matnyttig info:

https://spotlightstockmarket.com/media/7385/klimator-memorandum-2020.pdf Memorandumet mycket bra

https://www.youtube.com/watch?v=wMrHk3wwNvI Aktiespararnas aktiedagen 21 september

https://articles.finwire.com/FWS0053F2E-att-var-bruttomarginal-langsiktigt-kommer-ligga-pa-cirka-95-procent-ar-rimligt---klimators-vd Intervjun jag refererar till

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?