Post entry

Nuevolution - goda nyheter

2018 ser lovande ut. Möjligheterna är både mycket stora och många i detta unika och ovanligt riskdiversifierade biotechbolag.

Spännande och mycket intressanta nya djurdata från bokslutsrapporten. 

Lyssna på telco fredag em kl 14.

Det är tidiga läkemedelsprojekt men så spektakulära att intresset från big pharma lär växa ytterligare under året. 

-Selektiv BET hämmare (unik first in class mot inflammation) mot psoriasis/eksem - marknad på 20 miljarder dollar plus dessutom i andra hand mot andra svåra sjukdomar som Lupus och IPF med stor marknad.

-Cytokine x - NUE öppnar nu böckerna, dock försiktigt av konkurrensskäl - kan ersätta stora injicerbara biologics mot autoimmuna sjukdomar med tablett - enormt potentiellt värde med denna unika first in class kandidat.

-Ett av Amgen-projekten visar redan mycket fina cancerdata - triggar kanske Amgen redan i år - skulle antagligen ge upfront på ca 10-15 meuro (likt Almirall-avtalet initialt för varje projekt)

-Almirall (ROR gamma) tuffar vidare mot fas 1 - milestone på uppåt 20 meur att förväntas q1/q2 - kanske vid Almirallbokslut i slutet på feb 18.

-ROR gamma - non-Almirall, inriktas mot kommande 2 miljarder dollar-marknad avseende Ak spondolitis och senare mot stor IBD marknad - sannolikt till egen klinisk utveckling - väldefinierad marknad att ta sig an på egen hand med tablettbaserat läkemedel.

Sannolikt riktad emission till några välrenommerade institutioner under 2018 (kanske efter Almirall milestone) - vilket ytterliggare förbättrar förhandlingsposition med Big Pharma under året och ger stor stabil kassa att påbörja egen klinisk utveckling.

Utöver detta, notering på huvudlistan, troligen mars-april. Detta tillsammans med ovanstående ger utrymme för omvärdering av aktien flera gånger om under 2018. Nåt att ha i portföljen när OMX nu börjar vobbla.

Ett spännande år har precis börjat med goda förstärkningar i mgmt och styrelsen i detta kvalitetsbolag.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?