Post entry

OMXS30 – långsiktig teknisk analys

OMXS30 har gått bra den senaste tiden, vi på Three Investors ser inte någon anledning att den positiva trenden skulle brytas. Köp!

Storbolagsindexet OMXS30 som innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen har gått väldigt bra sedan en dubbelbotten uppstod för drygt ett år sedan. Det var vid denna tidpunkt, juni 2016, som börsen bottnade ur och sedan dess har vi sett ett trendskifte där vi nu agerar på en bullmarknad. Att trenden har vänt bekräftas med ett uppåtpekande MA200 samt ett stabilt stöd i form av en trendkanals golv.

Vi på Three Investors tror att indexet ska upp ännu mer och i första hand testa av tidigare ATH vid 1719. Vi sätter köprekommendation på några månaders sikt med motiveringen att RSI-värdet är lågt, studs på både trendkanals golv samt MA50 och den allmänt starka trenden. Vi sätter ingen specifik stop-loss men trendkanalens golv bör bevakas.

Dagsupplösning:

Dagsupplösning (zoom):0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?